IKKE FJERN: Det er ulovlig å fjerne måkereir og unger i hekketiden - som er nå. Uansett hvor irriterende de måtte være...
IKKE FJERN: Det er ulovlig å fjerne måkereir og unger i hekketiden - som er nå. Uansett hvor irriterende de måtte være...

Ulovlig fjerning av måkeegg

Et borettslag på Kolbotn fjernet et måkereir mot beboerens vilje.

Publisert

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) har registrert at et borettslag på Kolbotn fjernet et måkereir med 3–4 uker gamle egg den 12. juni. 

Eieren av takterrassen, hvor reiret lå, ønsket ikke at det skulle fjernes, men det var borettslagets styreleder som beordret fjerning via et vaktmesterselskap.

Ulovlig

Fugler er fredet i hekketiden, og det er ulovlig å fjerne reir eller unger midt i hekketiden. Det er brudd på naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven.

Les også: Lynet slo ned på Svartskog

I følge leder av NOF OA, Mariella Memo, var det like før eggene skulle klekkes. Det dreier seg i tillegg antakelig om fiskemåke som står på rødlisten, opplyser hun til Oppegård Avis.

Det er ulovlig i henhold til Naturmangfoldloven, og NOF OA har anmeldt forholdet.