ÅPENHETSBAROMETERET 2022

POSTLISTER: Visste du at ved å gå inn på kommunens hjemmeside (nordrefollo.kommune.no/offentlig-journal/) kan du søke i offentlige dokumenter og korrespondanse til og fra offentlige etater, også kjent som postjournaler eller postlister?
POSTLISTER: Visste du at ved å gå inn på kommunens hjemmeside (nordrefollo.kommune.no/offentlig-journal/) kan du søke i offentlige dokumenter og korrespondanse til og fra offentlige etater, også kjent som postjournaler eller postlister?

På 126. plass i åpenhet

Publisert Sist oppdatert

Åpenhetsbarometeret er en undersøkelse av alle landets kommuner gjennomført av Kommunal Rapport i samarbeid med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Dette er Åpenhetsbarometeret

 • Åpenhetsbarometeret er en undersøkelse av alle landets kommuner gjennomført av Kommunal Rapport i samarbeid med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.
 • I undersøkelsen, som består av 16 måleparametere, ble kommunene målt dels via en spørreundersøkelse, dels via en analyse av kommunens nettsider.
 • Nordre Follo og 342 ytterligere kommuner av de totalt 356 norske kommunene har besvart spørreundersøkelsen.

Med åpenhet mener de i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Les også: Hadde hemmelig budsjettmøte

– Er ikke i mål ennå

Åpenhetsbarometeret 2022 viser at Ørland og Rindal er landets mest åpne kommuner. Begge kommunene sikret seg 20 av 20 mulige poeng i undersøkelsen, mens Nordre Follo fikk 13 poeng og havnet mye lengre bak.

Nordre Follo har forbedret resultatet med tre poeng siden i fjor, ifølge årets undersøkelse. Av de totalt 343 kommunene som deltok i undersøkelsen ble Nordre Follo rangert på 126. plass i landet når det gjelder åpenhet.

– Det er gledelig å se at vi har forbedret oss, men her må vi bli enda bedre. Vi er ikke i mål ennå og skal jobbe målrettet med å forbedre oss ytterligere. Vi skal være en åpen og transparent kommune. Det er en selvfølge at vi skal være åpne om arbeidet vårt og politiske prosesser, og at innbyggere skal få informasjon og kunne medvirke når de ønsker, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo kommune.

Midt på treet i Follo

De tre kommunene som er minst åpne i Norge, ifølge årets undersøkelse, er Skjervøy, Hvaler og Andøy.

I de seks Follo-kommunene er det Nesodden kommune som er mest åpen (ligger på 76. plass i landet), mens Vestby kommune gjør det svakest (på jumboplass i Follo og på 246. plass i landet, med kun ni poeng). Nordre Follo er rangert på tredje plass i Follo-regionen.

Les også: – Kommunen har brutt loven

Dette ble kommunene målt på

Plassering av Follo-kommunene på Åpenhetsbarometeret 2022:

1. Nesodden (15 poeng): 76. plass i landet.

2. Frogn (14 poeng): 109. plass i landet.

3. Nordre Follo (13 poeng): 126. plass i landet.

4. Ås (11 poeng): 189. plass i landet.

5. Enebakk (11 poeng): 196. plass i landet.

6. Vestby (9 poeng): 246. plass i landet.

Kilde: Kommunal Rapport

I Åpenhetsbarometeret ble kommunene sammenliknet og målt på følgende:

 • Responstid på krav om innsyn i revisors årsberetning for 2021.
 • Søkefunksjoner på kommunens postliste.
 • Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
 • Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
 • Har kommunen byggesaksarkivet på nett?
 • Gir kommunen informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
 • Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
 • Hurtigheten på publisering av politiske saksdokumenter og vedtak.
 • Journalføres SMS?
 • Har kommunen en forhåndsbestemt, maksimal levetid for postlistene på nett?
 • Hvor langt tilbake går postlistene på nettsiden?
 • Er postlister for kommunale foretak (KF) publisert på nett?

Les også: Krever åpenhet rundt millionsprekken

Fra 266. til 126. plass på fire år

I 2018 gjennomførte offentlighetsutvalget en nesten identisk undersøkelse. Da ble Oppegård og Ski kommuner rangert på en delt 266. plass i landet. Begge kommunene lå da under det som var fylkes- og landsgjennomsnittet.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Til tross for at Nordre Follo kommune har blitt nå rangert på 126. plass i landet på årets Åpenhetsbarometer, har resultatet allikevel forbedret seg kraftig i løpet av de fire årene. Kommunen har klatret hele 140 plasser på landslisten over mest åpne kommuner siden den gang, som kan tyde på at Nordre Follo har hatt et bevisst ønske om å være transparent og åpen.

I undersøkelsen fra 2011 ble Oppegård kommune rangert på 126. plass på åpenhet, mens Ski kommune lå på 28. plass blant de norske kommunene.

Les også: – Dette er hemmelighold

Powered by Labrador CMS