FØLGER OPP PROSJEKTENE: Prosjektleder Joel Fernandes, prosjektsjef Alan Raouf, assisterende prosjektsjef Alice Olsen og kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik jobber med de store utbyggingsprosjektene sammen med fem andre ansatte i det nyetablerte prosjektkontoret.
FØLGER OPP PROSJEKTENE: Prosjektleder Joel Fernandes, prosjektsjef Alan Raouf, assisterende prosjektsjef Alice Olsen og kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik jobber med de store utbyggingsprosjektene sammen med fem andre ansatte i det nyetablerte prosjektkontoret.

Milliardprosjekter på gang

En idrettshall, en ungdomsskole, en svømmehall, 72 omsorgsboliger og rehabilitering av Kolbotn skole er blant prosjektene som skal realiseres innen de nærmeste to-tre årene.

Publisert

– Dette er samfunnsviktige og spennende prosjekter som skal gi kommunen et skikkelig løft. Vi skal gjøre vårt beste for å gjennomføre disse prosjektene i forhold til gitte rammer, både når det gjelder økonomi, fremdrift og kvalitet, sier prosjektsjef Alan Raouf (39) i det nylig etablerte prosjektkontoret, som har ansvar for å realisere de fem byggeprosjektene med en total kostnadsramme på over en milliard kroner.

Omsorgsboliger

Av de totalt fem prosjektene er bygging av omsorgsboligene i Edvard Griegs vei i Kolbotn sentrum, det såkalte EGO-bygget, det dyreste prosjektet (kostnadsrammen er på 378 millioner kroner brutto) og prosjektet som har kommet lengst.

– EGO-bygget er nå ferdig prosjektert. Målet er å starte med byggearbeidene til høsten. Går alt etter planen, kan prosjektet bli ferdigstilt ved årsskiftet 2018-2019, sier Raouf.

Les også: Foreslår 1,9 milliarder i oppgraderinger

Han sier det vil bli et moderne bygg i massivt tre på fem etasjer og en takterrasse som sjette etasje.

I tillegg til de 56 omsorgsboligene skal bygget ha en døgnbemannet demensavdeling med 16 rom i den øverste etasjen. Hjemmetjenesten skal også få sin base i bygget.

PS! Saken fortsetter under bildet!

GENERASJONSPARKEN: Rett bak Kolben planlegger kommunen å bygge et nytt bygg med en svømmehall og leiligheter oppå den.
GENERASJONSPARKEN: Rett bak Kolben planlegger kommunen å bygge et nytt bygg med en svømmehall og leiligheter oppå den.

Svømmehall og boliger

– De fire andre prosjektene er i en planleggingsfase og skal kjøres parallelt, sier prosjektsjefen.

Kommunestyret har nylig vedtatt den såkalte sentrums- planen. Ifølge den skal det innen 2020-2021 bygges en svømmehall på tomten til Generasjonsparken bak Kolben. Det er avsatt 49,5 millioner kroner til dette prosjektet.

– I første omgang skal det gjennomføres en utredning av muligheter for en selvfinansiert svømmehall, sier Raouf.

Les også: SJekk gigantkrysset som kommer midt i den nye storkommunen

For å kunne finansiere svømmehallen planlegger kommunen å bygge leiligheter oppå taket til svømmehallen. Antall leiligheter og antall etasjer er ikke avklart ennå, ifølge Raouf.

Når det gjelder Sofiemyr- hallen, er det vedtatt at bygget skal rives. Kommunikasjons- rådgiver Silje Stavik bekrefter at kommunen ikke planlegger å være uten svømmebasseng i noen periode før et alternativ er på plass.

OMSORGSBOLIGER: Fugleperspektiv av det nye bygget med omsorgsboligene i Edvard Griegs vei i Kolbotn sentrum.
OMSORGSBOLIGER: Fugleperspektiv av det nye bygget med omsorgsboligene i Edvard Griegs vei i Kolbotn sentrum.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Idrettshall og skoler

Det er også vedtatt at innen utgangen av 2019 får kommunen en ny idrettshall med minst fire spilleflater og en ny ungdomsskole, for henholdsvis 236 og 187 millioner kroner. Begge prosjektene skal realiseres på tomten til Sofiemyr idrettspark, men eksakt plassering er ikke avklart ennå.

– Lokalisering av byggene blir en del av en mulighetsstudie før det settes i gang med områderegulering, sier prosjektleder Joel Fernandes (48).

Rehabilitering av Kolbotn skole og bygging av et nytt skolebygg til 230 millioner kroner skal ferdigstilles innen utgangen av 2019. Skolens kapasitet skal utvides fra dagens 368 til 450 elever.

Les også: Pluss i regnskapet for Oppegård kommune

FØLGER OPP PROSJEKTENE: Prosjektleder Joel Fernandes, prosjektsjef Alan Raouf, assisterende prosjektsjef Alice Olsen og kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik jobber med de store utbyggingsprosjektene sammen med fem andre ansatte i det nyetablerte prosjektkontoret.
FØLGER OPP PROSJEKTENE: Prosjektleder Joel Fernandes, prosjektsjef Alan Raouf, assisterende prosjektsjef Alice Olsen og kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik jobber med de store utbyggingsprosjektene sammen med fem andre ansatte i det nyetablerte prosjektkontoret.

– I løpet av høsten 2017 skal det gjennomføres en mulighetsstudie for å komme frem til den beste løsningen, sier Raouf.

Det er også vedtatt at Sofiemyr barneskole skal rives. Elevene skal flyttes til det rehabiliterte Fløysbonn-bygget etter at den nye ungdomsskolen er ferdigstilt om drøye to år. Rehabilitering av Fløysbonn-bygget er ikke en del av prosjektkontorets portefølje. Ansvaret for dette prosjektet ligger hos eiendomsavdelingen, ifølge Raouf.