17423396675_2a8f74f236_k
17423396675_2a8f74f236_k

Tyfonen hengte seg opp

Onsdag testet Sivilforsvaret tyfonene over hele landet. På Sofiemyr varte testen litt lenger enn planlagt.

Publisert

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

Lokalene til Oppegård Avis ligger like ved tyfonene på Sofiemyr. Her var det tydeligvis greit å fått testet anlegget. Det hengte seg tydeligvis opp, og sendte ut alarmsignalet i nesten 15 minutter. 

Oppegård Avis kontaktet pressevakten ved Sivilforsvaret, som tok saken videre, og sa: 

– Dette er årsaken til vi at vi tester. 

Like etter sluttet tyfonen å sende ut signal. 

Fikk du ikke med deg alarmsignalet, som hang seg opp? Her er kan du høre litt: