STOREBUKTA: Her blir det plass til flere nye innbyggere. Foto: Yana Stubberudlien
STOREBUKTA: Her blir det plass til flere nye innbyggere. Foto: Yana Stubberudlien

Fikk 746 nye innbyggere i fjor

Nordre Follo ligger på 24. plass på listen over norske kommuner som økte mest i folketall i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag ut folketallene per 1. januar. I løpet av fjoråret steg folketallet i Norge med 23.789 personer. Det er nå totalt 5,4 millioner innbyggere i Norge.

Folkeveksten i Norge var lavere i fjor enn på mange år, ifølge SSB, men noen av kommunene opplevde mye vekst.

60.034 innbyggere per 1. januar

Nordre Follo er blant de 160 kommunene som opplevde folkevekst i fjor. På listen over de totalt 356 norske kommunene er Nordre Follo rangert på 24. plass når det gjelder prosentvis økning i folketall.

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 har folketallet i vår kommune økt med 746 nye innbyggere, fra 59.288 innbyggere i 2020 til 60.034 innbyggere i 2021. Økningen utgjør 1,26 prosent.

Antall nye innbyggere i Nordre Follo i 2020 viser allikevel en nedgang på 92 innbyggere sammenliknet med antall nye innbyggere året før. Fjorårets statistikk viser at folkeveksten i tidligere Oppegård og Ski var på til sammen 838 innbyggere i 2019 (460 nye innbyggere i tidligere Ski og 378 nye innbyggere i tidligere Oppegård.

Vestby på 19. plass

Av de andre kommunene i Follo er det kun Vestby kommune som ligger foran oss på listen. Med en økning på 1,37 prosent (248 nye innbyggere) ligger Vestby nå på 19. plass over kommunene som øker mest i folketall.

Statistikken viser også at 192 norske kommuner hadde nedgang i folketallet i året som gikk og i fire kommuner var det ingen endring.

Det er Vestnes kommune i Møre og Romsdal som prosentvis økte folketallet mest i 2020 (økte med 6,52 prosent eller 426 nye innbyggere), men det har sammenheng med en grensejustering hvor Vestnes overtok innbyggere fra Rauma kommune.

Les også: 689 boliger til salgs i Nordre Follo: 260 i Oppegård og 429 i Ski