MANGE GODE FORSLAG: Michael Blümlein er en av innbyggerne som var med på møtet med ordføreren og Bane NOR. Her viser han en alternativ løsning som kan føre til bedre fremkommelighet for bevegelseshemmede.
MANGE GODE FORSLAG: Michael Blümlein er en av innbyggerne som var med på møtet med ordføreren og Bane NOR. Her viser han en alternativ løsning som kan føre til bedre fremkommelighet for bevegelseshemmede.

– Dette viser at de tar det alvorlig

Ordfører Hanne Opdan sørget for et møte mellom engasjerte innbyggere, den politiske ledelsen og Bane NOR.

Publisert Sist oppdatert

Mange innbyggere i Oppegård har i årevis ønsket seg enklere fremkommelighet på Kolbotn togstasjon for bevegelseshemmede. Nå har Bane NOR lyttet til hva noen av de engasjerte innbyggerne hadde å si.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om innbyggere som ønsket et møte med de ansvarlige for å bedre tilgjengeligheten ved Kolbotn Togstasjon. Ordfører Hanne Opdan tok saken på alvor og inviterte Bane NOR og de som meldte sin interesse til møtet.

BRATT: Stridens kjerne ligger her. Denne trappen skaper vanskeligheter for mange.
BRATT: Stridens kjerne ligger her. Denne trappen skaper vanskeligheter for mange.

Forventer prioritering

I slutten av august ble det arrangert et møte med ordføreren og medarbeidere, Bane NOR og fire engasjerte innbyggere.

– Etter møtet foretok Bane NOR sine representanter og nevnte innbyggere en befaring på stasjonsområdet på Kolbotn, hvor det ble diskutert blant annet alternative løsninger for å bedre fremkommeligheten til perrongen nærmest Kolbotn Torg, informerer innbygger og en av deltakerne på møtet og befaringen, Michael Blümlein til Oppegård Avis.

Som initiativtaker til møtet kontaktet vi ordfører Hanne Opdan. Hun forventer at bygging av nye Kolbotn nå prioriteres.

– Mitt engasjement for bedre fremkommelighet på Kolbotn stasjon strekker seg tilbake i tid. Kolbotn stasjon må omgående få universell utforming, slik at folk med nedsatt funksjonsevne, med barnevogn og bagasje enkelt kan ta seg ut og inn av togene i begge retninger av stasjonen, skriver hun til Oppegård Avis.

– Jeg inviterte til møtet for å koble innbyggeres initiativ med en dialog med Bane NOR. Vi har engasjerte innbyggere i Nordre Follo og det har kommet mange svært gode og konstruktive innspill til løsninger som jeg oppfattet at Bane NOR var lydhøre for, skriver hun.

HEIS: Michael Blümlein viser hvor det kan bygges en heis som vil kunne løse problemet med fremkommelighet for de med bevegelseshemming.
HEIS: Michael Blümlein viser hvor det kan bygges en heis som vil kunne løse problemet med fremkommelighet for de med bevegelseshemming.

– Dette viser at de tar det alvorlig

Blümlein forteller at hensikten med møtet var å få en orientering fra Bane NOR om fremdriften av stasjonen de nærmeste årene og tilrettelegging for funksjonshemmede.

– Det er det som er viktig å få avklart ganske fort. De som deltok av innbyggere var de som på forhånd hadde kommet med konkrete forslag. Vi ønsket svar på hvordan vi teknisk kan løse tilgjengelighet uten å ha banetekninsk erfaring, forteller Blümlein som selv er bygningsingeniør og har jobbet i byggebransjen i over 50 år.

Han forteller at Bane NOR møtte opp mannsterke.

– De var fire stykker. Dette viser at de tar det alvorlig. De ga også uttrykk for at vi ikke ville kom frem til et resultat med møtet, men at de skal ta dette med i videre planlegging. De skal engasjerer en konsulent som skulle se på den tekniske sidene av saken, altså hvordan gjøre om stasjonen slik at den blir tilgjengelig for funksjonshemmede, sier Blümlein.

Mye problemer

Blümlein & co har ikke tid til å vente mer. Tålmodighetskvoten er brukt opp.

– Det som er særlig viktig for oss er at det skjer noe raskt. Det skjer stadig vekk at folk med rullestol eller kofferter har problemer, sier han.

Selv har han vært med på å hjelpe en person i rullestol som satt fast halvveis ned trappen fra perrongen. Det var da han for alvor engasjerte seg i saken. Han mener det er uholdbart at dagens håpløse situasjon skal fortsette på ubestemt tid.

– Rullestolbrukere, folk med rullator, tunge kofferter og barnevogner har framkomstproblemer, eller er avskåret fra å ta tog. Det er ille nok at det har vært slik i generasjoner hittil. Som følge av all boligbyggingen i sentrum, øker innbyggertallet raskt. Mange av de som bor i sentrum bruker ikke bil lenger og er avhengig av offentlig kommunikasjon. Når kommuneadministrasjonen og mange offentlige tjenester er flyttet til Ski, er det helt uakseptabelt at ikke alle skal kunne ta toget når det ligger så sentralt på Kolbotn, sier han.

Blümlein mener det bure være mulig å gjøre noe med tilbudet allerede neste sommer.

– Det finnes en del midlertidige løsninger som kan realiseres. Neste sommer, når strekningen antakelig uansett blir stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningen, kan de bruke perioden til å realisere en midlertidig løsning slik at perrongen nærmest Kolbotn torg blir tilgjengelig for rullestolbrukere, foreslår Blümlein.

PROSJEKTSJEF: Martin Hove er prosjektsjef i Bane NOR og lytter til innbyggernes forslag for bedre fremkommelighet på Kolbotn togstasjon.
PROSJEKTSJEF: Martin Hove er prosjektsjef i Bane NOR og lytter til innbyggernes forslag for bedre fremkommelighet på Kolbotn togstasjon.

Dette svarer Bane NOR

Prosjektsjef Martin Hove i Bane NOR forteller at det var et interessant møte med spennende ideer som ble presentert.

– Det er for tidlig å si nøyaktig hva vi kan få til på kort sikt, siden vi først må få på plass samarbeidspartnerne som skal detaljplanlegge og bygge for oss. Men jeg kan si at de innspillene vi har fått kommer til å være med videre i prosessen, og jeg blir ikke overrasket om vi kjenner igjen elementer fra forslagene i sluttresultatet, forteller han til Oppegård Avis.

Han fortsetter med ros til innbyggerne som har engasjert seg.

– Jeg synes det er veldig positivt at befolkningen, altså de som faktisk bruker stasjonen og vet hvor skoen trykker, engasjerer seg på denne måten. Det setter jeg stor pris på, og det er alltid bra å ha med forskjellige perspektiver i arbeidet vårt.

Nye tog i 2025/2026

Han synes det er leit at det har tatt så lang tid å få til en oppgradering og forstår veldig godt utålmodigheten.

– Når det gjelder fremdrift og når vi kan ha på plass bedre atkomst på Kolbotn så er jeg veldig forsiktig med å love noe. Oppgraderingen av Kolbotn stasjon er del av et større prosjekt, der vi legger til rette for nye togsett på strekningen Oslo-Ski. Vi må bygge om på flere stasjoner, inkludert Kolbotn. De nye togene skal etter planen tas i bruk i 2025/2026. Vi vet mer når vi har kommet i gang med detaljplanleggingen, sier han.

Han forklarer at tallene som forteller når de kan bli ferdige er avhengige av tallene de finner i gjennomgangen de holder på med fra strekningen Oslo- Ski. Denne prosessen pågår nå og han håper at denne landes innen et halvt år.

– Når det gjelder forslaget om å få på plass nye atkomster under den togfrie perioden neste år, så tror jeg ikke det er realistisk. Men det er også noe jeg ikke kan si sikkert før vi er lenger i planleggingen, sier han.

Men dette er et svar som trenger utdyping, og Hove avslutter med følgende informasjon:

– Grunnen til at det er vanskelig å få på plass en midlertidig løsning i 2023, er at uansett hva slags løsning vi skulle velge må det gjøres relativt omfattende arbeider på stasjonen og muligens området rundt. Dette må planlegges og prosjekteres før det kan bygges, og det tar dessverre tid. Noe av problemet på Kolbotn stasjon er at vi så langt ikke har funnet en enkel løsning for bedre atkomst, uten at den er i strid med regelverket eller er til stor ulempe for togtrafikken på strekningen. Derfor må vi ta oss tid til å planlegge grundig.

Powered by Labrador CMS