BARNEHAGETILBUD I NORDRE FOLLO

OVER 60 FLERE SØKERE I ÅR: Nordre Follo kommune fikk over 60 flere søknader om barnehageplass ved hovedopptaket i år enn ved hovedopptaket i fjor. Illustrasjonsfoto/arkivfoto: Yana Stubberudlien:
OVER 60 FLERE SØKERE I ÅR: Nordre Follo kommune fikk over 60 flere søknader om barnehageplass ved hovedopptaket i år enn ved hovedopptaket i fjor. Illustrasjonsfoto/arkivfoto: Yana Stubberudlien:

880 barn fikk barnehageplass

– Etter hovedopptaket 2021 har Nordre Follo kommune full barnehagedekning i tråd med barnehageloven, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Publisert Sist oppdatert

Alle barn som er født innen 30. november 2020 og som ønsket oppstart i en av Nordre Follos 58 barnehager perioden fra 1. august til 30. november 2021, har rett til barnehageplass. Søknadsfristen til årets hovedopptak var 1. mars 2021.

NY KOMMUNALSJEF: Arnfinn Almås har siden april 2021 vært ansatt i stillingen som konstituert kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo kommune. Foto: Nordre Follo kommune
NY KOMMUNALSJEF: Arnfinn Almås har siden april 2021 vært ansatt i stillingen som konstituert kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo kommune. Foto: Nordre Follo kommune

– Ved hovedopptaket hadde vi om lag 880 søkere. Dette er over 60 flere søkere enn ved hovedopptaket i 2020. Nærmere 660 var småbarn (0-2 år), mens det var om lag 225 store barn (3-6 år), sier Arnfinn Almås, som siden april har vært ansatt i stillingen som konstituert kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo.

Les også: – For kostnadskrevende

70 prosent fikk førsteønsket oppfylt

Av de totalt 880 søkerne fikk om lag 630 søkere barnehageplass i barnehagen som de hadde som første prioritet.

– Det betyr at noe over 70 prosent av søkerne har fått førsteønsket sitt oppfylt, og det synes vi er bra, selv om vi skulle ønske at alle fikk oppfylt førsteønsket. 515 av disse var småbarn (0-2 år), mens om lag 115 var store barn (3-6 år), sier Almås.

Videre forklarer han at de som ikke fikk den barnehagen de ønsket seg aller mest, fikk sine øvrige ønsker oppfylt.

– Noen fikk plass i en barnehage de ikke hadde søkt plass i, men hvor plassen ble fordelt i tråd med prinsippet om at de skulle få plass i den barnehagen med ledig plass som ligger nærmest hjemmet, sier konstituert kommunalsjef.

Les også: Tomme løfter fra lokalpolitikerne?

167 ytterligere søkere

Barnehagetilbud i Nordre Follo

  • Kommunen eier og drifter kommunale barnehager, fører tilsyn med kommunale og private barnehager, og behandler søknader om barnehageplass.
  • Nordre Follo kommune har 58 barnehager (42 kommunale heldagsbarnehager, 14 private heldagsbarnehager og 3 åpne barnehager).
  • Åpningstiden i kommunens heldagsbarnehager er 9 timer og 45 minutter. Som hovedregel er barnehagen åpen mandag til fredag kl. 07.15-17.00. Barnehagene kan søke om avvikende åpningstid innenfor tidsrommet kl. 07.00-17.00.
  • Barnehagene er stengt to uker i sommerferien, jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og fem planleggingsdager.

– Hvor mange søkere står på venteliste per i dag?

– I dag har vi 97 aktive søkere som ønsker oppstart innen nyttår. Dette er ikke søkere som har krav på barnehageplass i tråd med lovverket, men som naturlig nok ønsker at barnet skal få en barnehageplass, sier Almås.

Han sier at de ovennevnte søkerne er omtrent likt fordelt mellom nordre og søndre del av kommunen (49 i tidligere Oppegård og 48 i tidligere Ski).

I tillegg til de 97 søkerne har kommunen cirka 70 søkere som ønsker barnehageplass med oppstart etter nyttår og utover vårhalvåret 2022.

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

Full barnehagedekning

– Etter hovedopptaket 2021 har Nordre Follo kommune full barnehagedekning i tråd med barnehageloven. Alle som søkte om barnehageplass ved hovedopptaket og som hadde krav på plass i henhold til loven har altså fått plass, understreker Almås.

Etter at hovedopptaket ble fullført jobber kommuneadministrasjonen fortsatt med supplerende opptak og fordeler fortløpende ledige plasser.

– Dette er viktig for barna og foreldrene, og det er naturligvis gunstig for barnehagene og kommunen at ledige plasser benyttes, påpeker konstituert kommunalsjef.

Les også: Fra barnehager og skoler til sykehjem og andre helseinstitusjoner

50 ledige plasser utover høsten

– Per i dag vet vi at vi har cirka 50 plasser som blir ledig til ulike tidspunkt utover høsten, til og med 1. november. 20 av disse plassene er småbarnsplasser, mens cirka 30 av plassene er plasser for store barn. Blant disse plassene er det noen flere plasser som er ledige i søndre del av kommunen, sier Almås.

Han påpeker at utover året kan det bli flere ledige plasser hvis noen sier opp barnehageplassen sin, eksempelvis i forbindelse med flytting.

Les også: Foreslår barnehagekutt for over 85,3 millioner kroner

Ingen kontinuerlig opptak

Husk at barnehageopptak gjennomføres hele året, så fremt det finnes ledige plasser å fordele. Samtidig er det viktig å huske at utover barnehageåret blir det færre og færre ledige barnehageplasser, og det kan naturligvis også bli vanskeligere å få plass i den barnehagen man ønsker aller mest.

– Vi har ikke mulighet til å drive barnehagene med ledige plasser gjennom hele året slik at vi kontinuerlig kan ta inn barn når det er ønske om barnehageplass. Det blir rett og slett for kostbart for oss, forklarer Almås.

Søknadsfristen til hovedopptaket er alltid 1. mars hvert år. Ønsket oppstartsdato må ikke være senere enn 30. november samme år. Hvis oppstartsdatoen er senere, kommer ikke søknaden med i hovedopptaket.

Les også: De minste barnehagene i kommunen kan bli lagt ned

Powered by Labrador CMS