Barnehager i Nordre Follo

STORT LØFTE FRA 2017: Kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner gjorde i 2017 et verbalvedtak som kunne gi et mer utvidet barnehagetilbud enn i dag.
STORT LØFTE FRA 2017: Kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner gjorde i 2017 et verbalvedtak som kunne gi et mer utvidet barnehagetilbud enn i dag.

Tomme løfter fra lokalpolitikerne?

– Vi har full barnehagedekning, men vi klarer ikke å innfri full barnehagedekning for ettåringer utover det som er et lovpålagt krav, sier Camilla Hille (V) på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo.

Publisert

Camilla Hille forklarer at økonomiske utfordringer i Nordre Follo er hovedårsaken til at kommunen ikke kan garantere barnehageplass til alle barn som fyller ett år uavhengig av når på året barna fyller ett år.

Per i dag er det en nasjonal lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av november, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

      Rådmannens anbefaling

  • Rådmann Gro Herheim anbefaler at det ikke innføres garanti for barnehageplass fra det tidspunkt et barn fyller ett år.
  • Det betyr at hvis barnet ditt fyller ett år fra og med desember til og med juli, vil kommunen ikke garantere barnehageplass til ham eller henne før i august året etter.
  • Saken skal behandles i kommunestyret i dag (red. anm.: saken skulle egentlig behandles i går, onsdag 13. mai). Møtet foregår digitalt i Teams og kan følges direkte på kommunens nettside fra klokken 15:00.

Det kan dermed bli lenge å vente på barnehageplass for de barna som er født senere enn i november. Hvis barnet ditt fyller ett år fra og med desember til og med juli, vil kommunen ikke garantere barnehageplass til ham eller henne før i august året etter.

Verbalvedtaket fra 2017

Det hadde ikke vært et problem, men i forbindelse med prosessen rundt kommunesammenslåingen og som et ledd i byggingen av Nordre Follo kommune, ble det i 2017 gjørt et verbalvedtak i kommunestyrene i Oppegård og Ski om å utvide plassgaranti med åtte måneder, for å omfatte også ettåringer født fra og med desember til og med juli.

Verbalbedtaket fra 2017 handlet dermed om full barnehagedekning gjennom hele året, uavhengig av når på året barna fyller ett år. Ifølge vedtaket skulle denne saken fremmes for politisk behandling i den nye kommunen.

Tomme løfter?

Var det store løftet realistisk å gjennomføre eller var det bare tomme løfter fra politikerne?

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Thomas Sjøvold (H) og Tuva Moflag (Ap) (red. anm.: ordførerne i henholdsvis Oppegård og Ski kommuner ved den forrige kommunestyreperioden).

Tuva Moflag har foreløpig ikke besvart henvedelsen. Thomas Sjøvold skriver i en melding til oss at han ikke vil svare på spørsmålene. Han henviser til nåværende gruppeleder for Nordre Follo Høyre, Anne Kristine Linnestad.

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

– Ikke realistisk å innfri dette

Nå, kun fem måneder etter kommunesammenslåingen, mener rådmannen i Nordre Follo at det ikke er realistisk å kunne tilby full barnehagedekning gjennom hele året med nåværende plasskapasitet i barnehagene og i den nåværende
økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

Camilla Hille (V), som er talsperson på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo, er enig med rådmannen.

– Vi kan dessverre ikke garantere for noe utover det regjeringen har lovfestet, sier Hille.

– Hvorfor har dere (gjelder kommunestyrene i tidligere Oppegård og Ski kommuner) lovet dette for tre år siden i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen? Forstår dere at dette kan oppleves som tomme løfter?

Du kan godt kalle det tomme løfter, selv om vi virkelig håpet vi skulle klare det, men det er ikke realistisk å innfri full barnehagedekning gjennom hele året når prioriteringslisten er så lang som den er i dag, sier Hille.

Les også: – For kostnadskrevende

240-300 millioner kroner

Ifølge kommunens beregninger antas det at en utvidet plassgaranti kan medføre behov for nye plasser til om lag et halvt årskull, som kan utgjøre rundt 300 barn i Nordre Follo.

– Å samordne to store kommuner tar nok fort minst fire til fem år før alt er på skinner, men deretter bør vi virkelig begynne å høste av synergiene også.

Camilla Hille (V), talsperson på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo

Dersom kapasiteten skal økes for 300 barn under tre år, kan det bli behov for inntil fire til fem nye barnehager til en pris av cirka 60 millioner kroner for hver barnehage.

Les også: Fra barnehager og skoler til sykehjem og andre helseinstitusjoner

Fire-fem år til alt er på skinner

– Mener du fortsatt at kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski kommuner var en riktig avgjørelse for disse kommunene?

 Ja. Jeg er helt overbevisst om at vi blir en sterk og en mer robust kommune på sikt. Vi skal være tålmodige, og vi må huske at verken Oppegård eller Ski ville klare seg bedre hver for seg med de utfordringene de har hatt før kommunesammenslåingen, sier Hille.

– Hvor mange år snakker du om når du sier "på sikt"?

Å samordne to store kommuner tar nok fort minst fire til fem år før alt er på skinner, men deretter bør vi virkelig begynne å høste av synergiene også. Noen effekter, for eksempel på IKT, merker vi allerede nå, sier Hille.

– Hva med skoler, barnehager, fotballbaner, svømmehaller, for å nevne noe? Mener du at om fire-fem år vil situasjonen bli bedre for disse områdene?

– Ja, jeg tror vi blir sterkere sammen enn hver for oss, sier Hille.

Les også: De minste barnehagene i kommunen kan bli lagt ned