Ifølge sidene gjør brosjyren kort rede for bakgrunnen og hvorfor senteret er nødvendig.

FRA BROSJYREN: Dette bildet er sakset fra brosjyren som departementet nå skal sende ut.
FRA BROSJYREN: Dette bildet er sakset fra brosjyren som departementet nå skal sende ut.

Les også: Slik blir beredskapssenteret på Taraldrud - se video

Størst plass er viet til det spørsmålet som har vakt størst engasjement, det vil si lyd og støy, heter det. 

Les også: Se bilder og video fra Stopp Støyen-løpet

– Vi tar lokalbefolkningens bekymringer på alvor, og har arbeidet med å få støybildet så lavt som mulig, ikke minst av hensyn til barn, ungdom og de som skal arbeide på senteret, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Se også: Se Peder Blümleins knallgode Taraldrud-dokumentar!

– Det er likevel ingen tvil om at regjeringen arbeider for å realisere senteret, og vi sikter mot å starte byggingen i mars 2018. Det er viktig å huske på at senteret vil ha en rekke positive effekter for nærområdet, blant annet flere innbyggere, flere besøkende og økt næringsvirksomhet, sier Amundsen.

PS! Saken fortsetter under bildet. Lenger ned i saken kan du lese noen punkter fra brosjyren, og også finne lenker hvor du kan lese den i sin helhet.

Har lest gjennom

FRA BROSJYREN: Dette bildet er sakset fra brosjyren som departementet nå skal sende ut.
FRA BROSJYREN: Dette bildet er sakset fra brosjyren som departementet nå skal sende ut.

Helge Marstrander i aksjonsgruppen Stopp Støyen har kort lest gjennom brosjyren. 

– Det er ikke så mye nytt her, egentlig, men det var kanskje heller ikke meningen. De gjentar det de har sagt tidligere. De viser til støygrenser og nasjonale retningslinjer for støygrenser og legger ved kart og sånt, men det er ingen overraskelser her, sier Marstrander. 

Han finner likevel en del ting han stusser på i brosjyren, blant annet rundt at Forsvaret skal trene på Taraldrud, bruken av kjøretøy på deler av skytebanene og innbyggingen og støydempingen for å nevne noe. Han lover imidlertid at aksjonsgruppen skal følge opp, og ikke minst plukke fra hverandre brosjyren. 

STORT ENGASJEMENT: Stopp Søyen har satt i gang en folkebevegelse, som blant annet har sunget foran Stortinget, møtt ministrene foran rådhuset på Kolbotn, arrangert fakkeltog og familieløp, samt å legge i et utallig antall timer for å opplyse om deres side av saken. Det har skapt engasjement.
STORT ENGASJEMENT: Stopp Søyen har satt i gang en folkebevegelse, som blant annet har sunget foran Stortinget, møtt ministrene foran rådhuset på Kolbotn, arrangert fakkeltog og familieløp, samt å legge i et utallig antall timer for å opplyse om deres side av saken. Det har skapt engasjement.

– Vi skal sette oss ned og gå gjennom hvert enkelt punkt og kommentere dette, sier han, 

Les også: Se Peder Blümleins knallgode Taraldrud-dokumentar!

– Vi kommer til å gå gjennom brosjyren i detalj, plukke den fra hverandre og gi kommentar der det er å kommentere på hvert enkelt punkt, sier han. 

Han viser også tli at Stopp Støyen hadde ønsket å kunne bidra til informasjonsbrosjyren, slik at bildet hadde blitt mer nyansert enn han opplever at brosjyren er og informasjonen rundt beredskapssenteret har vært. 

– Vi har tilbudt departmentet å bidra her, men de har avslått dette, og det er synd, for jeg tror vi hadde kunnet bidra til at dette hadde blitt mer lettforståelig. Vi har lenge etterlyst at de skulle komme med en brosjyre som var mer lettfattelig for folk flest, og litt mer lettforståelig er denne, men de fortsetter med å fokusere på gule- og røde støysoneer fremfor å for eksempel demonstrere for oss og vise frem for folk hvordan det vil oppleves, sier Marstrander. 

Les også Beveg deg rundt på Taraldrud interaktivt

– Dette er jo for så vidt første gangen siden reguleingsplanen at de skriver noe  sammenfattet, men det er fortsatt for komplisert. Derfor blir det fortsatt viktig fremover at vi i Stopp Støyen fortsetter med vårt informasjonsarbeid til folk, og det skal vi gjøre, sier Marstrander. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

JOBBER FOR SAKEN: Helge Marstrander i Stopp Støyen er ikke imponert over brosjyren til departementet. Her er han fotografert sammen med antistøy-kollega Paal Sjøvall.
JOBBER FOR SAKEN: Helge Marstrander i Stopp Støyen er ikke imponert over brosjyren til departementet. Her er han fotografert sammen med antistøy-kollega Paal Sjøvall.

Noen hovedpunkter i brosjyren

SLIK SER DEN UT: Her er coveret på brosjyren som nå blir distribuert i postkasser rundt omkring.
SLIK SER DEN UT: Her er coveret på brosjyren som nå blir distribuert i postkasser rundt omkring.

Vi har tatt ut noen punkter fra brosjyren. Du kan også lese den i sin helhet ved å følge disse lenkene. Her er noe av det departementet skriver, satt opp punktvis. Resten finner du i brosjyren som du kan lese via lenkene herunder.

  • All trening ved senteret vil skje under kontrollerte og skjermede forhold. Sikkerhetsmessige forhold knyttet til skytebaner er regulert gjennom en egen forskrift. Aktivitetene ved senteret utgjør ingen fare for omgivelsene.
  • Beredskapssenteret vil gi Ski kommune flere hundre nye arbeidsplasser, og vil på sikt føre til mange nye innbyggere i særlig Oppegård. 
  • Senteret vil også bli et kompetansesenter for politiet generelt, og dermed trekke besøkende til de to kommunene. Politidekningen i området vil bli svært god, og bidra til å trygge nærområdet, ifølge brosjyren. 
  • Det er besluttet å sette av 7-8 millioner kroner til kompenserende tiltak rettet mot barn og unges bruk av marka på dagtid. 
  • Det vil bli foretatt jevnlige støymålinger og kontrollmålinger, i dialog med de berørte kommunene.
 • For all aktivitet ved senteret vil støynivået være innenfor anbefalte nasjonale grenseverdier. For støy fra skytebanene vil støynivået være betydelig lavere enn de nasjonale grensene. For Oppegård kommune innebærer dette at kommunens egne grenser også er ivaretatt, noe som var et viktig innspill fra kommunen.
 • Det vil i utgangspunktet ikke være støyende treningsaktiviteter ved senteret på kveldstid og om natten, og heller ikke lørdager, søndager og helligdager. Trening som medfører støy tillates bare på hverdager mellom klokken 07 og 19 og i tillegg frem til klokken 23 én fast dag i måneden for mørketrening. Dersom treningen på denne ene kvelden i måneden medfører støy for omgivelsene, vil lokalmiljøet varsles om dette.
 • Helikoptertrafikk som følge av alvorlige hendelser vil imidlertid forekomme, på samme måte som utrykning med helikopter tidvis kan merkes i området også i dag.
 • Beredskapssenteret vil ha skytebaner innendørs og utendørs. I tillegg vil det på lukkede eller skjermede områder være bruk av treningsgranater og eksplosiver.
 • Forsvaret vil unntaksvis kunne trene på Taraldrud.
 • Taraldrud vil være base for tre politihelikoptre. Ca. 75 prosent av flygningene vil foregå på dagog kveldstid. Det vil bli fire helikoptertraseer ut fra senteret, to mot nord og to mot sør.
 • Brosjyren skriver også en del om tiltak for å dempe støy, herunder blant annet at ett av de viktigste støybegrensende tiltakene er at skyteretningen er vendt bort fra nærliggende bebyggelse. Det skal bygges to meter høye støyskjermer på
  toppen av støyvoller ved skytebaner. Det gir, ifølge borsjyren, 8-12 meter høy skjerming.  Det skal også bygges støydempende vegger og tak ved standplass på skytebanene. Det bygges 10-12 meter høye støyvoller ved treningsanlegget som simulerer en åpen bebyggelse (SIBO-landsby) og ved skytehuset. Sistnevnte støyvoll er særlig designet for å begrense refleksjonsstøy mot Oppegård, men gir også god effekt mot E6. Politiet vil flytte så mye trening som mulig innendørs. 
 • Det skal foretas en evaluering av støysituasjonen og systematisk oppdatering av støyberegningene. Støy fra treningsgranater og eksplosiver skal måles for å påse at støygrensene overholdes.

Dette er noen punkter fra brosjyren. Resten kan du lese i brosjyren!

Last ned brosjyrene

Her er lenker til nedlasting av brosjyrene!

Les informasjonsbrosjyren høyoppløselig

Les informasjonsbrosjyren lavoppløselig