DEBATT

DÅRLIG FORVALTNING: – Vi mener at dette er dårlig økonomisk forvaltning og total feil bruk av penger. Penger vi som innbyggere i Nordre Follo burde fått glede av, skriver Bjørn Kløvstad i dette innlegget.
DÅRLIG FORVALTNING: – Vi mener at dette er dårlig økonomisk forvaltning og total feil bruk av penger. Penger vi som innbyggere i Nordre Follo burde fått glede av, skriver Bjørn Kløvstad i dette innlegget.

Nordre Follo sponser Nesodden med millioner

DEBATT: I formannskapsmøtet 7. januar ble det behandlet en sak som omhandler deltakelse i Follo Brannvesen (FBV). Blir innstillingen vedtatt i kommunestyret er resultatet at vi sponser Nesodden med millioner av kroner i 2021.

Publisert

Budsjettet for Nordre Follo ble vedtatt i kommunestyret i desember. Budsjettet ble vedtatt med et underskudd på 11 millioner. Det ble vedtatt betydelige kutt i omsorgstjenesten. Kutt som rammer de svakeste i vår kommune.

Blir innstilling fra formannskapet den 7. januar stående, øker underskuddet med flere millioner. Dette kan igjen bety ytterligere kutt i omsorgstjenester i årene fremover. Syv dager inn i det nye året og noen få uker etter at budsjettet er vedtatt ønsker altså de styrende partiene å øke underskuddet ytterligere. Ja, forstå det den som kan. For meg er dette uforståelig og totalt uakseptabelt. De styrende partiene ønsker å bruke av vårt sikringsfond, altså våre sparepenger, til sponsing av Nesodden.

...litt om bakgrunnen

I oktober i fjor ble ny selskapsavtale for FBV vedtatt. Dette vedtaket videreførte tidligere avtale mellom de deltakende kommunene. Samme vedtak ble fattet i de øvrige kommunene, bortsett fra Nesodden. Nesodden avviste avtalen med begrunnelse i at de ville ha en redusert kostnad. Nesodden krevde altså et nytt prinsipp for kostnadsfordelingen.

Konsekvensen av dette ble at nye forhandlinger måtte gjennomføres. I disse nye forhandlingene aksepterte Nordre Follo sin forhandler en endring i kostnadsfordelingen. Nordre Follo sin andel av kostnadene økte fra 47 % til 51 %. For de øvrige deltakende kommunene ble det ikke gjort endringer. Nordre Follo tar hele regningen fra Nesodden.

Kunne ikke svare

I saksfremlegget til formannskapet ble ikke de økonomiske konsekvensene presentert, det ble kun redegjort for at vi, Nordre Follo, øker vår andel av FBV sine kostnader med 4 prosentpoeng fra 47% til 51%. Høyre ba om å få konkretisert hva denne økningen betyr i kroner og øre. Dette kunne hverken administrasjonen eller de styrende partiene besvare.

Høyres gruppeleder, Anne Kristine Linnestad, foreslo derfor at denne saken sendes tilbake med bestilling om å få den utredet på nytt, slik at de økonomiske konsekvensene ble tydeliggjort. Dette forslaget støttet kun Høyres fire representanter. Følgende vedtak ble fattet med støtte fra styringspartiene og FrP: «Ny selskapsavtale for Follo Brannvesen IKS – revidert versjon av 20.11.2020 vedtas». Selvfølgelig stemte Høyres representanter mot.

Bare å gratulere

Vi i Høyre har blitt beskyldt, av ledende politikere fra styringspartiene, for å være økonomisk uansvarlige både i vårt forslag til budsjett og i andre forslag. Våre forslag har alltid hatt inndekning og de har vært godt fundamentert. Vi er blitt beskyldt for «å skyte fra hofta» og komme med forslag basert på magefølelse.

Nå skal ikke jeg beskylde styringspartiene for verken å skyte fra hofta eller styre basert på magefølelse. Jeg konstaterer kun det faktum at de fatter et vedtak uten kunnskap om de økonomiske konsekvensene. Blir dette vedtaket stående, er det vi som bor i Nordre Follo som tar regningen. Vår sparekonto blir tappet for millioner av kroner og sendt til Nesodden. Vi mener at dette er dårlig økonomisk forvaltning og total feil bruk av penger. Penger vi som innbyggere i Nordre Follo burde fått glede av.

Det er bare å gratulere Nesodden sine innbyggere, sjekken er på vei. Håper dere får god nytte av pengene.

Powered by Labrador CMS