Offentlige anskaffelser i Oppegård

HAR KLAGET KOMMUNEN INN: Daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling AS, Anders Foss (56), er fornøyd med KOFAs avgjørelse.

Kommunen ble felt for brudd på regelverket

Oppegård kommune brøt regelverk om offentlige anskaffelser og risikerer nå å betale full erstatning til Foss & Co Eiendomsmegling AS.

Publisert

Det var i februar i fjor at det lokale eiendomsselskapet Foss & Co Eiendomsmegling sendte en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

For to uker siden fikk de endelig KOFAs avgjørelse.

– Vår hovedklage har fått medhold hos KOFA, som har dømt Oppegård kommune for brudd på regelverket. Saksbehandleren i kommunen vektla ikke vår kjennskap til det lokale markedet, noe som resulterte i at vi tapte anbudet mot et næringsselskap utenfor kommunen, sier daglig leder i selskapet, Anders Foss (56), fornøyd.

Ble vraket av kommunen

Saken handler om en tildelingsevaluering (kjennskap til det lokale markedet) i forbindelse med kommunens kjøp av eiendomsmeglertjenester.

Kontrakten var estimert til 2,2 millioner kroner og dreier seg om bistand til salg av kommunale boliger og næringseiendommer i Oppegård. Rammeavtalen skulle ha en varighet på to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere ett og ett år.

Det var for snart to år siden at Foss & Co ble vraket av kommunen. Selv om det lokale selskapet hadde den laveste kostnaden samlet sett, tapte de anbudet.

Les også: Lokale meglere ble vraket av kommunen

Solgte ikke boliger selv

Oppegård Avis skrev tidligere at kommunen hadde valgt næringsselskapet Metra Næringsmegling AS fra Moss/Ski til tross for anbud fra fire lokale aktører. Det var også slik at kun to av selskapene, Metra Næringsmegling og Foss & Co, som var prekvalifisert i anbudsrunden.

Etter at kontrakten ble inngått i januar 2018, visste det seg at det valgte selskapet ikke kunne selge boliger som en del av porteføljen deres, men at de kun formidlet salg mellom profesjonelle parter via en underleverandør.

– De eiendommene som skulle selges var i hovedsak næringsbygg. Metra Næringsmegling besvarte at de ikke ville benytte underleverandører i forbindelse med dette oppdraget og oppfylte alle kvalifikasjonskrav egenhendig, uten noen underleverandører, sier Anne Heidi Wold, seksjonsleder for jus og administrasjon i Oppegård kommune.

Wold sier at etter kontraktsigneringen tok kommunen kontakt med Metra Næringsmegling i forbindelse med salg av en kommunal utleiebolig, og selskapet gjennomførte en mini- konkurranse blant boligmeglere i Kolbotn, hvor Attentus ble valgt.

Ikke mesteparten, men godt under halvparten

– Hvior mange næringseiendommer er det på listen over eiendommene som kommunen skal selge?

Antall eiendommer som forventes solgt til næringsdrivende gjennom rammeavtalepartner Metra Næringsmegling AS, utgjør omlag 15 av de totalt 32. Disse representerer hovedtyngden av det totale salgsvedtaket. Salgsvedtaket omfatter også eiendommer som er en del av utbyggingsfelt private aktører skal utvikle. For flere av de resterende eiendommene vil kommunen selv gå i forhandlinger med private forslagsstillere for de enkelte detaljreguleringene og for å fremforhandle salgsavtale, sier eiendomssjef i Oppegård kommune, Liv Karin Sørlie.

– Dere sier at eiendommene som skulle selges gjennom Metra Næringsmegling AS var i hovedsak næringsbygg. Hvor mange av disse 15 eiendommene er regulert til næring?

– I henhold til veileder om reguleringsplaner fra 10. september 2018 omfatter arealformålet næringsbebyggelse industri-, håndverks- og lagervirksomhet i tillegg til kontor, hotell og bevertning. Forretning, handel og tjenesteyting inngår ikke. Med hensyn til ovennevnte er 6 av de totalt 32 eiendommer regulert til næringsbebyggelse eller har formål som åpner for at eiendommen kan reguleres til næringsbebyggelse, sier Sørlie.

Aksepterte underleverandøren som ikke var prekvalifisert

I kontrakten står det at dersom leverandøren (Metra Næringsmegling AS) ønsker å benytte underleverandør, krever dette skriftlig forhåndssamtykke fra kommunen. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

– Vi så ingen saklig grunn til å nekte Metra Næringsmegling å benytte underleverandør (Attentus Kolbotn) for salg av én kommunal bolig, sier Wold. Det ble også sendt en forpliktelseserklæring i forbindelse med dette.

– Attentus Kolbotn ble ikke prekvalifisert og ble avvist av kommunen i anbudsrunden som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Hvorfor aksepterer dere at Attentus benyttes som underleverandør?

– Attentus ble avvist på grunnlag av manglende erfaring med salg av næringsbygg. De skulle benyttes som underleverandør for salg av én kommunal bolig. Dette hadde de erfaring med, og det var derfor ingen grunn til å ikke gi samtykke, sier Anne Heidi Wold, seksjonsleder for jus og administrasjon i Oppegård kommune.

– Hvordan kunne dere godkjenne at Attentus, som ikke ble prekvalifisert av dere i anbudsrunden, fikk denne jobben hvis Foss & Co var best på pris?

– Kommunen har inngått avtale med Metra Næringsmegling for salg av kommunale eiendommer. Det er opp til Metra Næringsmegling å velge hvilke underleverandør de vil benytte og utvelgelsen av disse, sier Wold.

Ultralokalt selskap

Foss & Co Eiendomsmegling AS har kontorer i Drøbak, Kolbotn, Son og Ski.

– Det er ingen tvil om at det er foretatt et dårlig arbeid fra kommunens side og at de må ta ansvar for dette.

Anders Foss, daglig leder for Foss & Co Eiendomsmegling AS

– Vi er et ultralokalt selskap som er meget godt kjent i lokalsamfunnet og har hatt oppdrag fra kommunen siden 1986, sier Anders Foss.

Han påpeker at hovedkontoret ligger vis-a-vis Oppegård rådhus. Selskapet har vært med på utviklingen av store deler av kommunen i over 35 år og har skrevet i søknaden at de solgte rundt 400 eiendommer i kommunen i løpet av de tre årene før den aktuelle anbudssaken.

Les også: – Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

Krever kompensasjon

Foss & Co fikk ikke medhold i de to ytterligere klagepunktene hos KOFA. Ifølge sistnevnte har kommunen ikke brutt regelverket ved å ikke avvise tilbudet fra Metra Næringsmegling. Og anførselen fra Foss & Co om at Metra Næringsmegling skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, førte ikke frem.

– De to klagepunktene er ikke av stor betydning for oss. Det er ingen tvil om at det er foretatt et dårlig arbeid fra kommunens side og at de må ta ansvar for dette. Vi hadde best pris og uten tvil størst lokalkunnskap. Det siste er uomtvistelig. Vår primærklage om nettopp dette har ført frem. Klageinstansen har dømt kommunen for brudd på regelverket. Kommunen må derfor ta konsekvensen av det, sier Anders Foss.

Han krever nå at avtalen med Metra Næringsmegling AS annulleres og tildeles Foss & Co.

– Vi mener også vi har krav på full erstatning på hele anbudssummen (red. anm.: 2,2 millioner kroner, ifølge kommunen), uavhengig av hva som er solgt, sier Foss.

– Har klageren rett til full erstatning?

– Det er ikke noe vi tar stilling til. Det spørsmålet må avgjøres i domstolene, eventuelt gjennom enighet mellom kommunen og klageren, sier nestleder i Klagenemndssekretariatet, Jonn Sannes Ramsvik.

Les også: Avventer ny evaluering

Powered by Labrador CMS