HER JOBBES DET: Det graves og bygges i Ormerudveien for tiden.
HER JOBBES DET: Det graves og bygges i Ormerudveien for tiden.

Strakstiltak i Ormerudveien

Kommunen setter i verk tiltak for å trygge situasjonen ved utbyggingsområdet i Ormerudveien.

Publisert

Det bygges enormt mye i området rundt Ormerudveien på Kolbotn for tiden, og i den forbindelse har det blitt stilt mange spørsmål rundt trafikkavviklingen.

Det både bygges boliger, graves i veien og etableres fortau i Ormerudveien. Dette gjør trafikksituasjonen vanskelig og flere opplever at det er utrygt å ferdes der, noe kommunen nå har tatt affære på. 

Tiltak

I samarbeid med utbygger har kommunen nå gjennomført tiltak for å bedre situasjonen. Ormerudveien stenges for syklende og gående, som henvises til Skolebakken. Det vil fortsatt være mulig å kjøre Ormerudveien, men vi oppfordrer til å finne andre veier. Bussen vil fortsatt gå i Ormerudveien, opplyser Oppegård kommune.

Les også: Verktøytyveri i Ormerudveien

Kommunen har også skiltet med «Stans forbudt» langs anleggsområdet for at ikke parkerte biler skal forverre situasjonen og sikkerheten. Trafikktjenesten følger opp at forbudet overholdes, og kommunensørger for at elevene kommer seg trygt til og fra skolen,  

Les også: Store verdier stjålet i Ormerudveien

Kommunen vil følge situasjonen nøye og vurderer løpende om nye tiltak skal iverksettes eller noe skal endres. Fredag 29. september skal det være et møte mellom ansvarlig entreprenør, utførende entreprenør, kommunen og foreldre ved FAU. 

Powered by Labrador CMS