Vintervedlikehold: Oppegård vs. Ski

– AVHENGIG AV FORHOLDENE: – Fasiten om det er satt av tilstrekkelig med midler til brøyting får vi ved årets slutt. Dette er avhengig av hvor snørik eller snøfattig vinteren blir, sier konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen. Bildet ble tatt i Valhallaveien i fjor.
– AVHENGIG AV FORHOLDENE: – Fasiten om det er satt av tilstrekkelig med midler til brøyting får vi ved årets slutt. Dette er avhengig av hvor snørik eller snøfattig vinteren blir, sier konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen. Bildet ble tatt i Valhallaveien i fjor.

Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Den første snøen kommer alltid overraskende på mange av oss, men forhåpentligvis er kommunen godt forberedt til årets vintersesong.

Publisert

– Kommunen er like klar til årets vintersesong som ved tidligere vintre. Alle kommunale veier, fortau samt gang- og sykkelveiene skal brøytes etter samme plan som tidligere, sier Gry Larsen (49), som skal være konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård ut dette året.

NY LEDER I OPPEGÅRD: Konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen (49) fra Ytre Enebakk.
NY LEDER I OPPEGÅRD: Konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen (49) fra Ytre Enebakk.

Fra 1. januar 2020 vil Larsen ha stillingen som virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.

– Alle ansatte i Oppegård og Ski beholder jobben etter sammenslåingen til Nordre Follo, men mange får nye oppgaver, sier Larsen.  

Les også: – En verden av sand og slaps!

12 brøyteenheter i Oppegård vs. 13 brøyteenheter i Ski

Fakta om virksomheten Vei og park i Nordre Follo kommune (gjelder fra 1. januar 2020):

 • Skal ledes av virksomhetsleder Gry Larsen (49) fra Ytre Enebakk.
 • I tillegg får Vei og park fire avdelingsledere:
 • Avdelingsleder for drift og vedlikehold innen vei (Lars Erik Andersen).
 • Avdelingsleder for drift og vedlikehold innen park og idrett (Per Kristiansen).
 • Avdelingsleder for transportavdelingen (Bjørn E. Haglund)
 • Avdelingsleder for planavdeling vei og park (stillingen vil bli utlyst). 

Ifølge Larsen har Oppegård kommune 12 brøyteenheter tilgjengelig ved snøfall.

– Ski kommune brøyter deler av veinettet selv og har 13 brøyteenheter i drift, i tillegg til 8 brøyteenheter tilgjengelig gjennom kontrakt med private aktører, sier hun.

16 ansatte i Oppegård vs. 12 ansatte i Ski

I Oppegård jobber rundt 16 personer med brøyting om vinteren.

Kommunen har egne ansatte som tar seg av de kommunale veiene, og i tillegg har de avtale med tre private firmaer som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser (Park og anlegg AS, H. Fjeldstad AS, Steinar Gjersrud & Co AS).

I nabokommunen Ski har de bare 12 personer knyttet til disse oppgavene. Kråkstad snø og anlegg AS drifter de kommunale veiene på Skotbu, Siggerud, Langhus og noen i Ski. Kommunen brøyter de kommunale hovedårene selv, og resten av det kommunale veinettet. Kommunens mannskap høvler bort eventuelle issåler fra alle de kommunale veiene.

Antall ansatte forblir det samme i år som det var i fjor, ifølge Gry Larsen.

Innbyggerne kan være trygge på at brøyting blir høyt prioritert gjennom vinteren.

Gry Larsen, konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård

– Antall ansatte som til enhver tid utfører samlet vintervedlikehold (red. anm.: brøyting, høvling, strøing og så videre) varierer etter forholdene. Kommunen bruker til enhver tid våre ansatte til viktige driftsoppgaver. Innbyggerne kan være trygge på at brøyting blir høyt prioritert gjennom vinteren, sier hun.

Les også: Snøkaos

VANSKELIGE FORHOLD: Holbergs vei er en skolevei som brukes av mange, men i fjor var den ofte ufremkommelig for både syklende og gående.
VANSKELIGE FORHOLD: Holbergs vei er en skolevei som brukes av mange, men i fjor var den ofte ufremkommelig for både syklende og gående.

10 roder i Oppegård vs. 20 roder i Ski

Larsen sier mannskapene har sine tildelte roder (red. anm.: roder er strekninger som skal brøytes) som brøytes ved behov. Disse fordeler seg over hele det kommunale nettet som den tekniske virksomheten UTE Oppegård har ansvaret for.

Det viser seg at antall roder i Oppegård kommune er ti mens Ski kommune har dobbelt så mange roder.

Ifølge Gry Larsen forblir antall roder det samme også etter kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020

Det er fire færre ansatte som jobber med vintervedlikehold i Ski, men de har dobbelt så mange roder enn i Oppegård. Er det planer om å ansette flere personer for å harmonisere antallet i de to kommunene?

Nordre Follo er én enhet fra og med 1. januar 2020, så de ansatte vi har i Oppegård og Ski vil bli brukt over hele Nordre Follo.

Gry Larsen, konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård

– Nei, Nordre Follo er én enhet fra og med 1. januar 2020, så de ansatte vi har i Oppegård og Ski vil bli brukt over hele Nordre Follo, sier Larsen.

Les også: Foreslår 1120 plasser til sykkel

– Oppegård har vedtak på å brøyte på ti centimeter snøfall, mens Ski kommune brøyter på fem centimeter.

Gry Larsen, konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård

Ti centimeter snø i Oppegård vs. fem centimeter snø i Ski

– Er brøyteinstruksen lik i Oppegård og Ski?

– Brøyteinstruksen i de to kommunene er ikke lik. Oppegård har vedtak på å brøyte på ti centimeter snøfall, mens Ski kommune brøyter på fem centimeter, sier Larsen.

Hun presiserer at frem til 1. januar 2020 driftes Oppegård og Ski kommuner som før.

Hva kan man forvente av endringer etter 1. januar 2020?

SAMARBEID MED PRIVATE: Oppegård kommune har egne ansatte som tar seg av de kommunale veiene, og i tillegg har de avtale med et privat firma som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser.
SAMARBEID MED PRIVATE: Oppegård kommune har egne ansatte som tar seg av de kommunale veiene, og i tillegg har de avtale med et privat firma som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser.

– Det jobbes med å utarbeide en felles brøyteinstruks for Nordre Follo kommune, men vi forventer ikke store endringer, sier Larsen.

Virksomhetslederen for Kommunalteknikk i Ski, Tom Schei, tviler på at det blir mulig å få til en felles brøyteinstruks fra nyåret.

– Vi har ikke satt i gang med en sammenslåing av brøyteinstruksene ennå. Jeg har i hvert fall ikke sett noen hos oss som har jobbet med dette, sier Schei.

 

Les også: – Kjør forsiktig

Brøyter i Ski ved tre til fem centimeter

Schei bekrefter at den kommunale snøbrøytingen i Ski starter når det har kommet minst fem centimter snø ved sammenhengende snøfall, med unntak av de prioriterte veiene (bussrutene), som brøytes ved tre centimeter snø.

Følgende veier i Ski skal brøytes ved 3 centimeter snø: Regnbuevegen, Snipetjernveien, Berghagan, Håndverksvegen, Skoglia, Gamle Vevelstadvei og Vardåsveien. Regnbuevegen og Snipetjernveien har første prioritet, disse skal også saltes eller strøs umiddelbart etter brøyting.

Ifølge brøyteinstruksen for Ski kommune skal det strøs ved glatte veier. Alle veier i Ski blir strødd etter at de er brøytet. Bratte bakker og saltroder prioriteres. 

Bruken av salt i strømaterialet begrenses mest mulig, men brukes hvis behovet er stort. Dersom værforholdene ligger til rette for det skal det strøs i forkant, eventuelt om kvelden.

Når det gjelder fylkesveier i Ski kommune har Ski kommune følgende regler: Hvis  det er kantstein og fortau har Statens vegvesen (SVV) ansvaret for å brøyte fortau, i tillegg til fylkesveien. For fylkesveier med gang- og sykkelvei har Ski kommune ansvar for drift (brøyting og så videre) av gang- og sykkelveiene hvis det er grøntareal mellom fylkesvei og gang- og sykkelvei. Eksempel: Siggerudveien. Her brøyter SVV veien og Ski kommune brøyter gang- og sykkelveien. 

IKKE LETT Å VÆRE VINTERSYKLIST I SYKKELKOMMUNEN: Bildet ble tatt i Holbergs vei tirsdag 8. januar.
IKKE LETT Å VÆRE VINTERSYKLIST I SYKKELKOMMUNEN: Bildet ble tatt i Holbergs vei tirsdag 8. januar.

Les også: Snøkaos i Valhallaveien

Fjorårets sesong

DETTE ER SKI SENTRUM: Bildet, som tatt i Ski sentrum 8. februar i fjor, beskriver situasjonen mer enn tusen ord. «Gangveien utenfor XXL før regnet kom. Totalt ufremkommelig og slik har den vært i flere dager. Og slik var det i fjor også. Svært kritikkverdig», skrev Grindstad på Facebook-siden Hva skjer i Ski? Riks- og fylkesveiene eies av Statens vegvesen (SVV), så det er SVV og ikke Ski kommune som har ansvar for vintervedlikehold av denne veien, men dette gjør ikke livet lettere for verken gående eller syklende.
DETTE ER SKI SENTRUM: Bildet, som tatt i Ski sentrum 8. februar i fjor, beskriver situasjonen mer enn tusen ord. «Gangveien utenfor XXL før regnet kom. Totalt ufremkommelig og slik har den vært i flere dager. Og slik var det i fjor også. Svært kritikkverdig», skrev Grindstad på Facebook-siden Hva skjer i Ski? Riks- og fylkesveiene eies av Statens vegvesen (SVV), så det er SVV og ikke Ski kommune som har ansvar for vintervedlikehold av denne veien, men dette gjør ikke livet lettere for verken gående eller syklende.

– Fasiten om det er satt av tilstrekkelig med midler til brøyting får vi ved årets slutt. Dette er avhengig av hvor snørik eller snøfattig vinteren blir, sier Larsen.

Oppegård Avis har skrevet om flere kritikkverdige forhold i forbindelse med fjorårets vintervedlikehold i kommunen.

Sykkeltelleren i Skiveien viser at det var færre syklister i Oppegård i fjor enn for tre år siden. Antall vintersyklister i vår kommune har også blitt kraftig redusert. 

Vi hadde også flere leserbrev på trykk som tydet på at situasjonen med brøyting ikke var tilfredsstillende. Det gjelder veier med både kommunalt og fylkeskommunalt ansvar.

Etter å ha sett og hørt om hvordan situasjonen med brøytingen i Ski kommune var i fjor, kan det være en grunn til bekymring for hvordan vintervedlikehold i Nordre Follo kommune blir i år.

 

LETT TILGJENGELIG? Dette er en sykkelparkering ved Holberg barnehage på Sofiemyr. Bildet ble tatt klokken 08.00 torsdag 28. februar.
LETT TILGJENGELIG? Dette er en sykkelparkering ved Holberg barnehage på Sofiemyr. Bildet ble tatt klokken 08.00 torsdag 28. februar.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Politisk plattform

 
 

Slik melder du fra om manglende brøyting/strøing i Oppegård:

 • Ser du at det er behov for å brøyte eller strø vei, gang- og sykkelvei eller fortau, send en melding til virksomhet UTE Oppegård på e-post ute@oppegard.kommune.no eller kontakt dem på telefon 66 81 90 90.

Til syvende og sist er det opp til politikerne å bestemme hvor mye de skal bevilge til vintervedlikehold.

Behandling av den politiske plattformen for Ap, V, SV, KrF, MDG og Sp skjer om åtte dager.

– Samarbeidspartiene ønsker bedre framkommelighet med sykkel (og dermed også rullator, barnevogn og rullestol) om vinteren i hele kommunen. Det er allerede nevnt i de 30 punktene. Det er ikke alle veier kommunen er herre over, så på de har vi bare indirekte innflytelse, men på kommunens egne fortau og gang- og sykkelveier må vi sørge for at vedtakene våre legger grunnlag for god framkommelighet. Nøyaktig hva vi vil gjøre må vi komme tilbake til ved behandling av budsjett- og handlingsplan senere i høst, sier Hans Martin Enger (MDG).

Om salting av veiene i Oppegård:

 • Oppegård kommune har generelt vært forsiktig med å bruke salt på veiene.
 • Hovedårsaken til dette er effekten saltingen har på vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen.
 • Saltvann er tyngre enn ferskvann, og dette medfører at saltholdig vann synker til bunns i innsjøer og legger seg som et saltvannslag under ferskvannet.
 • Hvis saltvannet blir stående slik lenge vil oksygenet brukes opp, og det kan dannes svovel- og metangasser.
 • Hvis det stillestående, salte bunnvannet utgjør en stor del av innsjøens totale vannmengde vil det kunne bli et alvorlig miljøproblem for innsjøen.
 • I februar 2018 ble føret på veier og fortau så ekstremt at det var vanskelig å opprettholde en veistandard som gir god trafikksikkerhet. Det ble dermed avgjort at veiene i Oppegård skulle saltes. Dette var en spesiell anledning, og varte kun i få dager.
 • Les om salting av fylkesveiene her.

Les også: Tanker fra et sykkelsete

 

Dette er brøyteinstruksen for Oppegård ut året:

Brøyting settes i gang ut fra følgende verdier: 

 • Bussveier: 3 cm våt snø/ 5 cm tørr snø
 • Samleveier: 5 cm våt snø/ 10 cm tørr snø (gjelder hovedveier der det ikke går buss, f.eks. Augestadveien og Flåtestadveien)
 • Atkomstveier: 8 cm våt snø/ 15 cm tørr snø (gjelder lokale småveier og boligveier)
 • Rene gangveier: 5 cm våt snø/ 10 cm tørr snø
 • Gangveier/fortau: Brøytes sammen med tilstøtende vei

Prioritering:

 • Bussveiene
 • Gangveier som leder til kollektivtransport prioriteres i hver enkelt rode
 • Veiene på Svartskog
 • Øvrige kommunale veier

Utkalling av ekstramannskaper: Andre brøytemannskaper kalles ut når det er 7 cm våt snø, eller 10 cm tørr snø. Her viser vaktene skjønn. Er vaktene i tvil, kontakter de arbeidsleder eller virksomhetsleder.

Frister ved snøvær om natten:

 • Bussveier brøytes innen kl. 05.30 på hverdager og kl. 07.00 på lørdag/søndag. Utbrøyting og brøyting av busslommer skjer umiddelbart etterpå.
 • Samleveier brøytes innen kl. 06.00 på hverdager, kl. 07.00 på lørdager og kl. 08.00 på søn- og helligdager.
 • Atkomstveiene brøytes etter at buss- og samleveier er brøytet.
 • Brøyting av fortau/gangveier skal være minst så bra som kjøreveien.
 • Er det snøfall under ordinær arbeidstid, starter vi å brøyte før, da vi allikevel er på plass og tar alt i egen regi.

Strøing og salting: Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting.

I Oppegård brukes det salt på bussruter og i bratte bakker ved behov (red. anm.: Tidligere var salting av veiene forbudt i Oppegård kommune, les mer om dette i faktaboksen på siden).

Til vanlig strøs det med ren grus på fortau, gang- og sykkelveier og lokale boligveier. Unntaket er hvis grusen er våt og utetemperaturen er lav - da tilsettes grusen 5-10 prosent salt for å få den gjennom strøapparatet uten å klumpe seg.

På hard is forsvinner grusen fort, så da er det et alternativ å bruke sand. Sanden må være fuktig for at vi skal kunne strø med den, og for å oppnå dette blandes det inn 10-15 prosent salt. Dette bidrar til at sanden ikke fryser, og den ligger bedre på isen.

På samleveier og bussveier samt bratte bakker strøs det normalt med sand iblandet 10-15 prosent salt.

Ansvarsfordeling:

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet på alle kommunale veier. Men riks- og fylkesveiene tar Statens vegvesen (SVV) seg av. Fylkesveiene blir i år som i fjor driftet av Vaktmesterkompaniet på oppdrag fra SVV.

SVV har også ansvar for gang- og sykkelveiene langs riksveiene, men kun fortauene langs fylkesveiene. Det vil si at SVV har ansvar for Skiveien (som riksvei) fra syd til Kolbotn og Mastemyrveien videre til E18, inkludert gang- og sykkelveiene. SVV har videre ansvar for fylkesveiene som går fra Skiveien opp Sønsterudveien, til E6 (via Kongeveien og Taralrudveien) samt Tverrveien og Skiveien nord for Kolbotn. I tillegg kommer Kolbotnveien ned til Gjersjøen og Gamle Mossevei, inkludert fortau.

I praksis vil dette si at SVV har ansvar for fortauet på den ene siden av Sønsterudveien, mens kommunen har ansvar for gang- og sykkelveien på den andre siden av veien.

SVV har også ansvar for Bekkenstenveien, Ingierstrandveien og det meste av Roald Amundsens vei på Svartskog. 

Les også: Nå ryddes snøen vekk!

  

 

Powered by Labrador CMS