Valhallaveien

– HAR INGEN BARN Å MISTE: – Vi har ingen barn å miste, sier Linda Nilsen Methi, som etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak i Valhallaveien. På bildet ser du tydelig at den nederste bussen bruker hele fortauet for å komme seg rundt den smale svingen i krysset Sønsterudveien/Valhallaveien.

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak.

Vi som bor i Valhallaveien (red. anm.: kommunal vei i Nordre Follo) har ikke merket noe som helst bedring i trafikkbildet siden busslommene har blitt fjernet. Tvert imot. Siden prosjektet i Sønsterudveien ble satt i gang i november i fjor har vi opplevd en økning i trafikken, sier tobarnsmor Linda Nilsen Methi (45), som har bodd med familien i Valhallaveien 9 i elleve år.

Hun mener prosjektansvarlige i fylket burde ha gjort en konsekvensutredning før prosjektet med fjerning av busslommene skulle settes i gang.

De burde ha tenkt helhetlig for å unngå at problemene flyttes fra Sønsterudveien til andre veier. Fylket burde heller utvide krysset i Sønsterudveien/Valhallaveien og etablere en rundkjøring der. Hele dette krysset er en skandale! Det er trangt og det skaper kø, og etter at arbeidet med Sønsterudveien ble gjort, står køen for å komme ut i Sønsterudveien ofte langt forbi oss, helt til bussholdeplassen ved Jotunveien, ofte med tre-fire busser i samme kø. Alt har uansett blitt verre etter «utbedringen» av Sønsterudveien, sier 45-åringen fra Sofiemyr oppgitt.

– Alt har uansett blitt verre etter «utbedringen» av Sønsterudveien.

Linda Nilsen Methi, bor i Valhallaveien

Les også: Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

Bussene svinger over hele fortauet

ETTERLYSER RUNDKJØRING I KRYSSET: – Det er alltid vanskelig å komme seg inn fra Valhallaveien til Sønsterudveien. Det er ofte lange køer, mye tuting og farlige situasjoner, sier Maria Louise Tunang (40), som bor i Hareveien. Du kan se henne til høyre på bildet.

Valhallaveien er en skolevei for mange barn. Linda Nilsen Methi påpeker at det bor cirka 20 barn innenfor 100-meters avstand fra huset hennes.

Vi har ingen barn å miste, sier tobarnsmoren.

Hun reagerer på manglende trafikksikkerhetstiltak. Methi påpeker at nesten hele Valhallaveien har fortauet kun på den ene siden av veien, og at det ikke finnes noen merkede fotgjengeroverganger på den meget trafikkerte strekningen fra Coop Prix Hellerasten og ned til krysset i Sønsterudveien.

FARLIG OVERGANG: Linda Nilsen Methi sier at mange velger å krysse veien på denne strekningen hvor fortaet slutter brått, og det finnes ingen fotgjengerovergang på stedet.

Les også: Viken fylkeskommune skal følge opp Sønsterudveien-prosjektet

Vi opplever at flere bilister velger nå Valhallaveien for å unngå Sønsterudveien. Det er en 50-sone her, men alt for mange kjører for fort. Valhallaveien er en busstrasse, og det er mye kaos her, spesielt i rushtiden om morgenen og på ettermiddagen, på grunn av det smale krysset i Sønsterudveien/Valhallaveien, sier Methi.

45-åringen legger også til at det ikke er plass for to busser å møtes i den smale svingen i krysset og opp bakken.

Det er stadig farlige situasjoner fordi bussene må svinge over hele fortauet for å kunne komme gjennom på vei opp i Valhallaveien, men også ned ved Sofiemyr senter, sier Linda Nilsen Methi. 

Les også: Etterlyser fartshump i Valhallaveien

Klaget til kommunen i ni år

Naboen hennes, Alexander Loe Fredenfeldt (43), kontaktet kommunen for første gang for ni år siden. Firebarnsfaren har siden den gang klaget flere ganger på store hastighetsoverskridelser i Valhallaveien. Han har også bedt kommunen om å redusere hastighetsgrensen og anlegge fartshumper på stedet, men alt uten hell.

Allerede i 2009 påpekte 43-åringen at bare på den lille strekningen fra Valhallaveien 11 og ned til krysset ved Rema 1000 Sofiemyr bodde det på den tiden tolv barn under ti år.

– Svaret jeg mottok fra kommunen og daværende ordfører i Oppegård, Thomas Sjvold, var at Valhallaveien var en hovedfartsåre i kommunen og derfor måtte strekningen ha en hastighetsgrense på 50 kilometer per time. Argumenter om at det var 30 kilometer per time noe lengre borte på Tårnåsen hjalp ikke, sier Fredenfeldt.

Til slutt ga firebarnsfaren opp, helt til naboene legre opp i Valhallaveien 41 klagde og klagde, og har nylig fått en innsnevring som tiltak.

Les også: – Her råkjøres det mest

Utførte fartsmålinger i mai

Tidligere i år har Alexander Loe Fredenfeldt sendt en ny henvendelse til kommunen og bedt om å anlegge fartsdempere i Valhallaveien. Henvendelsen har resultert i en fartsmåling på stedet. Sisnevnte har nå blitt gjennomført i mai. Farten har blitt registrert i begge retninger ved Valhallaveien 4 og 6.

Nå vil kommunen gå gjennom resultatene og sjekke en snittfart og høyeste registrerte hastighet på strekningen som er målt, samt antall passeringer. Etter dette skal det vurdreres om det er behov for trafikksikkerhetstiltak.

Mandag denne uken kontaktet Oppegård Avis kommunen i forbindelse med saken. Kommunen har dessverre ikke svart på spørsmålene ennå til tross for purring. Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende.

KOMMER MED TILSVAR: Knut-Martin Løken, senior kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

Les også: Bussterminal med nytt busstopp

– Vi kjenner oss ikke i beskrivelsen

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Ruter og Unibuss, og spurt hva selskapene og sjåførene som opererer i Valhallaveien, mener om den oppståtte situasjonen med påstand om økt trafikk i Valhallaveien etter at busslommene i Sønsterudveien har blitt fjernet.

Pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter AS sier at verken Ruter eller Unibuss kjenner seg igjen i beskrivelsen, og påpeker at de ikke har kundehenvendelser i deres system som tyder på store utfordringer i Valhallaveien.

To busser møter hverandre i krysset svært sjelden, og førerne har instruks om å vente dersom det er nødvendig for å slippe hverandre forbi, sier Løken.

Videre sier han at Ruters samordningssentral har undersøkt om det ofte oppstår lange køer i rushtiden.

Bussene avviker sjelden fra reisetiden på tre minutter mellom Jotunveien og Fløysbånn, sier Løken.

Vedrørende prosjektet i Sønsterudveien hvor busslommene har blitt fjernet, sier han på generelt grunnlag at Ruter er fornøyd med prosjektet fordi fjerning av busslommer bedrer forholdene for kollektivtrafikken.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Powered by Labrador CMS