<p>FRA TI TIL SYV DAGER: Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Karantenen varer i ti døgn, men kan forkortes dersom du tester negativt på PCR-test tatt tidligst syv døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Foto: Monica Merete Jensen</p>

FRA TI TIL SYV DAGER: Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Karantenen varer i ti døgn, men kan forkortes dersom du tester negativt på PCR-test tatt tidligst syv døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Foto: Monica Merete Jensen

Mulig å korte karantenetiden med PCR-test

Det er nå mulig å forkorte karantenetiden fra ti til syv døgn, men kun ved negativt svar på PCR-test.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19 forskriften har blitt oppdatert og åpner nå for å forkorte karantenetiden med PCR-test.

Når det foreligger negativt svar på prøven, tatt tidligst syv døgn etter mulig smitte, kan man avslutte karantenen.

Kort om hurtigtest vs. PCR-test

  • Med en hurtigtest er prøvesvaret klart i løpet av 15-20 minutter, i motsetning til den vanligste og sikreste koronatesten (PCR-test) som tar 1-3 dager.
  • Hurtigtesten utføres på samme måte som ved en PCR-test, med vattpinne i nese og svelg.

Hvis en slik PCR-test ikke er tatt, eller er tatt tidligere enn etter syv døgn, er karantenetida fortsatt ti fulle døgn.

Gjelder fra 27. januar

Muligheten for å forkorte karantene med test har til nå vært forbeholdt personer i innreisekarantene.

Fra 27. januar ble dette også mulig for personer i smittekarantene, det vil si personer som har vært nærkontakt til et kjent tilfelle av covid-19.

Grunnen er at dersom man tester negativt på PCR på dag syv, så er det svært liten sannsynlighet for at du er smittet. Testen er svært følsom og kan avdekke smitte før man blir syk eller smittsom.

– Forutsatt at det er tilstrekkelig testkapasitet, anbefaler FHI at flest mulig benytter denne muligheten fordi man da også vil fange opp smittede som ikke utvikler symptomer, sier overlege Trude Arnesen ved FHI.

– Det er også observert bedre etterlevelse når karantenetiden forkortes med test viser blant annet erfaringer fra Island, sier Arnesen.

Les også: Her er det oppdaterte anbefalingene om karantene og isolering

Test av nærkontaktene ved innledning av karantenen

I enkelte utbruddsituasjoner kan det i tillegg være nødvendig med en test av nærkontaktene til smittede ved innledningen av karantenen, opplyser FHI. De skriver at dette er anbefalt i utbrudd der den engelske virusvarianten er påvist.

Oppegård Avis har skrevet at i prøvene fra Nordre Follo, som ble tatt fra 15. desember og frem i tid og som ble analysert av FHI, har det blitt påvist den engelske varianten av viruset i 69 av prøvene.

– I andre situasjoner kan en tidlig test også vurderes for å fremskynde smittesporing og hindre smitte innad i husstander. Dette kan for eksempel gjelde uoversiktlige utbrudd, på steder der mange bor og jobber tett sammen, eller hvis nærkontakten bor med en person med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dette må vurderes i forhold til testkapasiteten lokalt, skriver FHI.

Den engelske virusvarianten

Det er ikke noe som tyder på at ved smitte med den engelske virusvarianten som er oppdaget på Østlandet, tar det lengre tid fra man er smittet til man begynner å utvikle symptomer, ifølge FHI.

De skriver at det har vært noen hypoteser om at den engelske virusvarianten kan gi høyere virusmengde og derved større smittsomhet, men uten at man har kunnet fastslå dette.

FHI vurderer at det per i dag ikke er faglig grunn til å anbefale lengre karantenetid når det handler om nærkontakter til kjente tilfeller av den engelske virusvarianten.

Lav terskel for å teste seg

Verken ti eller 14 dager i karantene, eller negativ PCR sju døgn etter eksponering gir 100 prosent garanti for at man ikke utvikler sykdom senere.

Og hvis man ikke har vært helt isolert, er det også mulig å bli smittet i karantenetiden.

Derfor skal man alltid være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

– For effektiv TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)-strategi er det viktigste at alle følger gjeldende råd om testing og isolasjon, og at karantene gjennomføres konsekvent. Dette blir enda viktigere nå som den engelske varianten er påvist i landet, sier Arnesen.

Les også: Mistenker mutert virus ved Tårnåsen skole