KLOAKK I VANNET: For ett år siden ble det oppdaget kloakklekkasje fra Kolben ut i Kolbotnvannet. Lekkasjen har pågått i ti år.

Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

En tilsynelatende harmløs sak om rensing av Kolbotnvannet fikk det til å koke i kommunestyret mandag. Nå viser det seg at store mengder kloakk har lekket fra Kolben og ut i vannet gjennom ti år. Da kommunen fikk vite om saken, lot de være å informere innbyggere og folkevalgte. Se videoen fra dagens kommunestyremøte.

Publisert

Saken om Kolbotnvannet fikk plutselig en annen vending da administrasjonen bekreftet kloakklekkasjen. I ti år har 20-30 prosent av gråvannet fra Kolben sluppet ut i Kolbotnvannet. Først i august i fjor ble lekkasjen oppdaget, men informasjonen om situasjonen forble i kommunen. I snart ett år har hverken innbyggerne eller folkevalgte blitt informert.

– Dette er hemmelighold som aldri burde ha funnet sted, sier Synnøve Kronen Snyen (SV).

Det var Oppegård Avis som stilte direkte spørsmål om kloakksaken til ordfører Thomas Sjøvold (H).

Etter at han bekreftet lekkasjen, ble saken tatt opp av Kronen Snyen under kommunestyrets behandling av det som skulle være en mer generell sak om rensing av Kolbotnvannet.

 

STILTE ADMINISTRASJONEN OG POLITISK LEDELSE TIL VEGGS: Synnøve Kronen Snyen (SV).

Den unge, men meget engasjerte SV-politikeren stilte spørsmål om lekkasjen og ba rådmannen om å bekrefte eller avkrefte dette. 

– Jeg bekrefter at i august i fjor, i forbindelse med vedlikeholdsarbeider, ble det oppdaget en feilkobling i den ene seksjonen av bygget (red. anm.: Kolben kulturhus). Dette har sannsynligvis vært siden bygget var bygget for ti år tilbake. Alle toaletter og vasker ble umiddelbart stengt og feilen ble funnet og rettet, sa rådmann Lars Henrik Bøhler.

Ifølge ham kan kloakkutslippet fra Kolben ut i Kolbotnvannet dreie seg om 20 til 30 prosent av gråvannet fra Kolben.

– Dette er stoppet nå, men jeg kan bekrefte at dette har pågått i ti år, sa Bøhler.

Ifølge ham finnes det ingen rapporter eller dokumenter om hendelsen. Oppegård Avis har også stilt spørsmål om rutinene som kommunen har med rapportering og varsling av større lekkasjer eller andre tilsvarende hendelser. Vi avventer informasjon fra kommunalsjefen Ellen Wibe.

Les også: Rens Kolbotnvannet

Måtte legge seg flat

Administrasjonen fikk voldsom kritikk fra de folkevalgte som var nærmere i sjokk og reagerte kraftig på at informasjonen om lekkasjen var hemmeligholdt fra de lokale politikerne og ikke minst fra innbyggerne i nesten ett år.

Rådmannen, UMP-lederen, ordføreren og kommunalsjefen måtte legge seg flate.

– Da dette ble oppdaget i august i fjor, var vi mest opptatt av å stoppe lekkasjen. Det er helt åpenbart at vi burde informere om dette, men jeg har rett og slett glemt å følge det opp. Jeg beklager, sa rådmannen.

– SKANDALE: – Dette er en skandale og helt bedrøvelig at innbyggerne ikke har blitt informert om dette. Folk bader jo og fisker her. Jeg har også fisket her med barnebarna mine, sier Trond Dahl (65), som bor i Strandliveien på Kolbotn.

 

– Det er beklagelig

Kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre, Marit Bortelid Mæland (75), som kom med et innlegg om rensetiltakene i Kolbotnvannet like før spørsmålet om kloakklekkasjen ble stilt av Kronen Snyen (SV), mener også at folkevalgte burde ha vært informert.

– Hvordan reagerer du på at ditt eget parti ikke har orientert deg om dette? Føler du deg lurt?

– Nei, men vi burde ha vært informert om dette. Det er beklagelig. Jeg er ganske sikker på at det er noe som administrasjonen og politikerne ikke kommer til å gjenta, sa hun.

Les også: Scorer dårlig på åpenhet

KRITISK: Merete Bellingmo (Ap).

– Tillitten brytes ned

Kommunestyrerepresentant Merete Bellingmo (Ap) reagerer kraftig på at informasjonen om kloakklekkasjen har vært hemmeligholdt i nesten ett år.

 

VISSTE OM SAKEN: Kommunalsjef Ellen Wibe.

– Tillitten til kommunen brytes ned når informasjonen om slike hendelser ikke kommer ut. Kan vi stole på kommunen når det skjer ting som dette? Vi diskutterte saker om Kolbotnvannet hele tiden i de politiske utvalgene og møtene, men har ikke blitt informert med ett ord om kloakklekkasjen som har pågått i ti år til tross for at mulighetene har vært til stede hele tiden. Det er sjokkerende og uansvarlig. Kommunen burde ha informert innbyggerne, ikke minst med hensyn til folkehelse. Folk bader jo i Kolbotnvannet og det er noen som spiser fisk derfra, sier Bellingmo.

Sminkepapir i røret

Kommunalsjef Ellen Wibe sier til Oppegård Avis at lekkasjen ble oppdaget i august 2017, i forbindelse med reparasjon av et rør på baksiden av Kolben.

 

– Det ble det oppdaget et sminkepapir. I dette røret skulle det kun gå overvann fra regn fra tak. Dermed ble eiendomsavdelingen varslet, sier Wibe.

Hun sier årsaken til feilen skyldes en feilmontering av rørene i byggefasen da Kolben ble bygd.

– Plantegningene var riktige – koblingen ble utført feil, sier Wibe.

Les også: – Dette er hemmelighold

Fire toaletter

"BEVISET": Oppegård Avis har i lang tid prøvd å finne informasjon om denne lekkasjen i postlistene til Oppegård kommune, men uten hell. Kommunalsjef Ellen Wibe mener informasjonen var lett å finne i postlistene og har sendt oss "beviset" i form av det offentlige svarbrevet fra eiendomsavdelingen til UTE Oppegård. Oppegård Avis har i dag prøvd å finne det såkalte offentlige brevet i postlistene ved hjelp av ulike søkeord og ikke minst saksnummeret, og vi søkte tidligere på de ulike datoene i august og september i fjor, men uten hell. Da vi utførte søket på nytt i dag, fant vi ut at kalenderen i postlistene ikke viser noen som helst datoer før mars i år (etter at arkivet ble oppgradert i mai i år), så det går ikke an å søke på de bestemte datoene før mars 2018. Vi har ikke funnet noen andre dokumenter som dreier seg om denne saken heller.

Samme dag ble umiddelbare tiltak igangsatt, ifølge kommunalsjefen. Ved hjelp av fargetester fant kommunen ut hvilke toaletter og utslagsvasker som var koblet riktig, og disse ble gjenåpnet.

– Fire toaletter med tilhørende vasker i byggets østre hjørne forble stengt etter dette. Kilden til mulig forurensning altså stoppet umiddelbart, sier Wibe.

– Har ikke holdt hemmelig

Til tross for at både rådmannen og UMPs leder, Kjell Pettersen, har innrømmet at informasjonen om lekkasjen burde komme ut umiddelbart, og de beklaget for det i kommunestyret, er kommunalsjefen Ellen Wibe uenig i formuleringen til Oppegård Avis om at "kommunen har hemmeligholdt informasjonen":

– Interne rutiner ble fulgt. Kommunelege ble varslet om avvik med tiltak og estimert fremdriftsplan. Det ble gjennomført videokjøring i rørene for å finne hvor feilkoblingen var, og feilen ble rettet opp. Alle toaletter ble åpnet igjen.

BEKLAGET: UMP-leder og varaordfører Kjell Pettersen beklaget i kommunestyret.

 

Usikker om konsekvenser

Når det gjelder eventuelle konsekvenser av dette utslippet for vannkvaliteten i Kolbotnvannet, svarer Wibe følgende:

– Det er vanskelig å si fordi det ikke finnes målinger fra tiden før Kolben ble bygget. Hvis nye målinger framover viser bedring, kan en av forklaringene handle om dette. Vi gjør andre tiltak parallelt og været har betydning,  så det kan være vanskelig å være helt nøyaktig.

– Hvem var informert om saken?

– Driftsorganisasjonen hos Eiendom, kulturhusledelsen i Kolben som er «huseier», ledelsen i UTE Oppegård, kommuneoverlege og kommunens ledelse.

Hvem som tok avgjørelsen?

Det er fortsatt usikkert hvem som har tatt avgjørelsen om å ikke komme ut med informasjon om lekkasjen. UMP-leder og varaordfører Kjell Pettersen (H) sa til Oppegård Avis at dette ble tatt opp i administrasjonen.

– Vi diskutterte dette i administrasjonen og jeg tok opp spørsmålet om hvorvidt vi burde komme ut med informasjon om lekkasjen, men det ble tatt en avgjørelse om at det var viktigere å få stoppet lekkasjen, sa Pettersen.

Han ville ikke svare på spørsmålet om hvem som tok denne avgjørelsen.

Ifølge ordfører Thomas Sjøvold (H) sto han heller ikke bak avgjørelsen:

– Både Kjell og jeg hadde hørt om dette og kunne tatt et initiativ, men det er rådmann som er ansvarlig for å fremme saker til politisk behandling. At ordfører/utvalgsleder får vite om en hendelse fritar allikevel ikke rådmann for ansvar, sier han. 

Rådmann Lars Henrik Bøhler sier til Oppegård Avis at han ikke har instruert noen til å holde informasjonen hemmelig.

– Jeg har bare glemt å følge denne saken opp på grunn av sommerferieavvikling, sier han.

– Må spille med åpne kort

Synnøve Kronen Snyen (SV) står fortsatt ved det hun sa i kommunestyret. Hun reagerer på at folkevalgte og innbyggerne ikke har blitt informert om dette til tross for mange saker om Kolbotnvannet som har vært under behandling siden lekkasjen ble oppdaget i fjor sommer.

– Det er bra at kommunen reagerte raskt og fikk kontroll. Jeg reagerer på at informasjonen om at det har lekket kloakk i over ti år rett i Kolbotnvannet aldri har nådd verken innbyggere eller folkevalgte, selv om Kolbotnvannet har vært en sak oppe i politisk behandling og i media svært mange ganger siden august. Det er lite tillitsvekkende at jeg som opposisjonspolitiker ikke får den samme informasjonen som Høyre får gjennom å ha ordfører og varaordfører. Det er hemmelighold som aldri burde ha funnet sted. Kommunen må spille med åpne kort, det er det eneste som er demokratisk rett. Det er også den eneste måten vi sammen kan finne de beste tiltakene for bedre vannkvalitet i Kolbotnvannet, sier SV-politikeren.

Powered by Labrador CMS