SISTE DAG: I dag var siste dag i sal 3 i Follo tingrett, hvor rettssaken om den dramatiske knivstikkingen, har pågått de siste tre ukene.
SISTE DAG: I dag var siste dag i sal 3 i Follo tingrett, hvor rettssaken om den dramatiske knivstikkingen, har pågått de siste tre ukene.

Aktoratet ba om syv år og åtte måneders fengsel for drapsforsøket

I dag la påtalemyndigheten ned påstand om syv år og åtte måneders fengsel for faren som er tiltalt for drapsforsøk på sin datter.  De fant ingen formildende omstendigheter. Fornærmede frykter fortsatt for livet sitt.

Publisert

Atmosfæren i Follo tingrett bar preg av både spenning og lettelse på den siste dagen i rettssaken om æresdrapsforsøket på en ung kvinne fra Greverud. Det har vært en lang, følelsesladet og krevende rettssak som kulminerte i påtalemyndighetens påstand om straffeutmåling på ettermiddagen mandag 30. september i sal 3.

Påtalemyndigheten la ned påstand om syv år og åtte måneder fengsel for faren som er tiltalt for drapsforsøk.  De fant ingen formildende omstendigheter. Faren har allerede sonet 769 dager i varetekt. 

Aktoratet la ned påstand for de øvrige familiemedlemmene: en søster, to brødre og moren, på 120 dager ubetinget fengsel for hver av dem, bortsett fra den ene broren som var under 18 år i gjerningsøyeblikket, hvor påstanden er betinget fengsel. Ingen av de øvrige har erkjent skyld, og forsvarerne til hver av dem la alle ned påstand om frifinnelse. 

FRIFINNES: Den ene brorens forsvarer, Marijana Lozic prosederte i tingretten i dag, og la ned påstan dom at hennes klient skal frifinnes.
FRIFINNES: Den ene brorens forsvarer, Marijana Lozic prosederte i tingretten i dag, og la ned påstan dom at hennes klient skal frifinnes.

Det er også lagt ned påstand fra aktoratet om oppreisning til fornærmede fra alle tiltalte i saken. 

Blodhevn

Aktoratet mener det helt tydelig er snakk om et planlagt drap, og at den kulturelle konteksten, hvor ære og skam er viktig,  gjør at det er sannsynlig at tap av ære har vært et motiv for handlingen. 

Ifølge lydopptak spilt av under rettssaken, og trafikkdata som er innhentet, skal faren ha ringt broren sin syv minutter etter knivstikkingen. Statsadvokat Ane Evang trekker frem denne samtalen, hvor fornærmede sier hun har overhørt faren si at han har drept henne, og at han overlater blodhevnen til dem. 

Omtrent en halvtime etter knivstikkingen sendte faren to talemeldinger, spilt inn på søsterens telefon via Viber, til et annet familiemedlem, hvor han sa:

"Hei! jeg stakk henne nå med kniv. To ganger i tarmene og magen. Det skjedde der på det stedet."

I tillegg hevdet Evang i sin prosedyre at både meldingene og den gjentatte bruken av kniv underbygger drapsforsettet. 

Saken fortsetter under bildet.

PROSEDYRER: Aktoratet la i dag ned påstand om syv år og åtte måneder fengsel for den tiltalte familiefaren fra Greverud. Fra venstre: Bistandsadvokat Monica Lindbeck, politiadvokat Tone Riksen og statsadvokat Ane Evang. 
PROSEDYRER: Aktoratet la i dag ned påstand om syv år og åtte måneder fengsel for den tiltalte familiefaren fra Greverud. Fra venstre: Bistandsadvokat Monica Lindbeck, politiadvokat Tone Riksen og statsadvokat Ane Evang. 

 

Selv hevder faren at knivstikkingen skjedde spontant.

– Hvorfor gjør han dette og hva tenker han? Han sier strømmen gikk i hodet hans: Han tenkte ikke da han gjorde det. Det svartner for han. Det er ingen holdepunkter for å si han skal ha tenkt noe annet. Det er ikke drapsforsett, kun forsett for skadene hun ble påført. Han stopper etter to stikk, det er en klar indikasjon på at han ikke ønsket å drepe henne.

Slik fremla farens advokat, Daniel Storrvik, situasjonen rundt knivstikkingen i sin prosedyre. 

Han la videre ned påstand om at faren skal frifinnes for drapsforsett, og dømmes etter loven om grov kroppsskade. 

– De drar henne ned i sølen

Fornærmedes bistandadvokat, Monica Lindbeck fortalte om fornærmedes kontinuerlige lidelser. En jente som fortsatt lever med store fysiske og psykiske plager.

– Jeg er sjokkert over bevisførselen. De har fortsatt å legge ansvar og skyld på henne og mannen hun bor hos. Det er Ingen empati, de drar henne ned i sølen, tordnet Lindbeck under prosedyren. 

Hun mener det er viet alt for mye tid til irrelevant informasjon i saken, forhold som omhandler fornærmede, og ekteparet hun bor hos, sitt privatliv. Hun er heller ikke i tvil om at det er ære som er motivet.

MILD STRAFF: Bistandsadvokat Monica Lindbeck synes påstanden fra aktoratet var for mild.
MILD STRAFF: Bistandsadvokat Monica Lindbeck synes påstanden fra aktoratet var for mild.

– Fokuset har hele tiden vært på hva ekteparet og fornærmede har gjort mot familien, ikke hvordan hun har det i dag. Hun lever med mye smerter, hun har fått påvist posttraumatisk stresslidelse, søvnvansker, mareritt, frykt, konsentrasjonsvansker flashbacks, og ikke minst savn og sorg etter hennes egen familie som har prøvd å drepe henne, fortsatte Lindbeck. 

Det er heller ikke tvil om at bistandsadvokaten mener fornærmede fortsatt kan bli utsatt for vold.

–  De er fortsatt en stor og mektig klan, dette kan føre til fare. De har mange familiemedlemmer i Norge og  i utlandet.

Dramatisk avslutning

Fornærmede sa gråtkvalt og skjelven sine avslutningsord til retten. Den unge kvinnen hadde problemer med å holde følelsene i sjakk, da hun fortalte at forsvarets bevisførsel ville gi henne problemer i det Afghanske miljøet. 

– Om noe skulle skje med meg holder jeg alle tilstedeværende, forsvarere og aktoratet forsvarlig, sa fornærmede med dirrende, oppbrakt stemme, redd, for at noen kommer til å fullføre det faren begynte på i september 2017. 

Fornærmede bor på hemmelig adresse, det er også lagt ned påstand om besøksforbud for alle tiltalte i fem år. 

Etter prosedyrene var ferdig for dagen uttalte Lindbeck til Oppegård Avis at hun synes påstanden var altfor mild med tanke på både knivstikkingen og den øvrige volden hennes klient har blitt utsatt for. 

Dommen blir forkynt i Follo tingrett, torsdag 24. oktober.