Rovfugldrager på taket til Greverud kirke

RØDLISTET OG FREDET I NORGE: En voksen fiskemåke er grå på ryggen, og har grønngule bein og nebb.

Går sterkt imot rovfugldrager – Forventer svar fra Greverud menighetsråd

– Et par fiskemåker har funnet Greverud kirke som et passende sted å bo. Det smerter oss at kirken sier: Nei, her får dere ikke være, sier leder i Norsk Ornitologisk Forening, Håkan Billing.

Publisert

Håkan Billing, som er leder for en fylkesavdeling for alle fugleinteresserte i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), har sendt et brev til Greverud kirke etter at NOF ble gjort oppmerksom på monteringen av to rovfugldrager på taket til den ovennevnte kirken.

OPPTATT AV FUGLEVERN: Leder i Norsk Ornitologisk Forening, Håkan Billing.

oavis.no kunne du lese at dragene ble montert av kirkeverge Jens Erik Undrum, for å hindre måker i å hekke på taket til kirken.

Vi forventer at Greverud menighetsråd sender oss et svar. Dette er en sak av prinsipiell betydning for oss, sier Billing.

Oppegård Avis har ikke lyktes med å innhente en kommentar fra menighetsrådet. I en e-post skriver kirkeverge Jens Erik Undrum at den konkrete saken om fugleskremslene ikke ligger i ansvarsområdet til Greverud menighetsråd.

"Vi stoler på at kirkevergen og administrasjonen, som er ansvarlige for bygg, vedlikehold med mer, håndterer dette på en best mulig måte", skriver Undrum.

Les saken her: – Trist og uetisk av et gudshus

Monterte to plastdrager i april

SVART PLASTDRAGE PÅ KIRKETAKET: Det flate taket på Greverud kirke er godt likt av fiskemåker.

Fiskemåke (Larus canus):

  • Totalt er det beskrevet om lag 55 måkearter i verden.
  • Fiskemåken ligner gråmåken, men er ganske mye mindre.
  • Har vært rødlistet og fredet i Norge siden 2010.
  • Ifølge Norsk institutt for naturforskning er tre av åtte måkearter i Norge på rødlisten (krykkje, hettemåke og fiskemåke). I tillegg er det én måkeart som er på rødlisten for Svalbard (polarmåke).

Kirkeverge Jens Erik Undrum sier han har montert to rovfugldrager på taket til Greverud kirke. Den første dragen ble montert på plass i begynnelsen av april og den andre 15. april.

"Det var en henvendelse på e-post som var utgangspunktet for dette, men ved å undersøke litt fant jeg ut at dette (red. anm.: måker på taket til kirken) har vært et problem over flere år. Det ble understreket at måkene vekket naboer tidlig om morgenene, fra klokken 04.00, og at fugleunger falt ned fra taket og døde, skriver Undrum.

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, har tidligere påpekt at det er fiskemåker som pleier å hekke på taket til Greverud kirke.

Fiskemåke, som er en av Norges minste måkearter, er utrydningstruet. Denne måkearten har vært rødlistet og fredet i Norge siden 2010.

Et fristed også for rødlistede fuglearter

– Hvis man lykkes med å skremme foreldrefuglene bort fra ungene, har man tatt liv av disse på en mest mulig inhuman måte. Vi er sterkt imot rovfugldragene på en generell basis, og det er spesielt ille hvis de monteres for å skremme bort utrydningstruede fuglearter.

Håkan Billing, leder i NOF

Lederen i NOF, Håkan Billing, understreker at det ikke er lov å skremme bort fugler som har begynt å hekke eller etter at eggene er lagt.

Hvis man lykkes med å skremme foreldrefuglene bort fra ungene, har man tatt liv av disse på en mest mulig inhuman måte. Vi er sterkt imot rovfugldragene på en generell basis, og det er spesielt ille hvis de monteres for å skremme bort utrydningstruede fuglearter, sier Billing, og påpeker at slike saker kan politianmeldes.

I fjor skrev Oppegård Avis om et borettslag på Kolbotn som hadde fjernet et måkereir med nesten klekkferdige egg mot beboerens vilje. Vedkommende som fjernet måkereiret ble bøtelagt med 10.000 kroner.

Les også: Fjernet måkereir – fikk 10.000 kroner i bot

Det er holdningen vi reagerer så voldsomt på

– Religion handler ikke bare om mennesker, og hvordan vi bør oppføre oss overfor hverandre.

Håkan BIlling, leder i NOF

Samtidig påpeker Håkan Billing at saken om fugleskremslene på Greverud kirke handler først og fremst om artenes likeverd.

Vi mener dette gir feil signaler om hva en kirke bør stå for, som ikke bør bygge opp under «konflikter» mellom natur og mennesker, sier Håkan Billing.

Han påpeker at religion handler om mye mer enn bare om mennesker og hvordan vi bør oppføre oss overfor hverandre.

Det er holdningen vi reagerer så voldsomt på. Vi må bare akseptere av vi er en del av naturen. Livet i seg selv er viktig, og det må gjelde for alle skapninger på denne jord. Kirken bør kunne være et fristed også for rødlistede fuglearter som finner bygningen attraktiv, sier Billing.

Grønt tak og fuglekasser

Mennesket ødelegger natur i et tempo som aldri før. Her til lands er mer enn 4.000 arter på Norsk rødliste for arter (basert på kartlegging i 2015), arter som på en eller annen måte risikerer å utryddes fra norsk natur, sier Billing.

Han sier videre at en av disse utrydningstruede fugleartene er fiskemåke.

Et par fiskemåker har funnet Greverud kirke som et passende sted å bo. Det smerter oss at kirken sier: Nei, her får dere ikke være, sier Billing.

Råd for deg som plages av måker:

  • Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, kan mulige hekkeplasser dekkes til om høsten eller vinteren i god tid før neste års hekking, dvs. før mars/april.
  • Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og som kan medføre unødig lidelse og i verste fall død.
  • «Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan faktisk dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.
  • Det beste rådet er nok å akseptere at måkene er en del av naturen som omgir oss, at de har like stor rett til å være her som meg og deg, og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.
  • Kilde: Norsk Ornitologisk Forening

Videre sier han at det vil glede NOF hvis Greverud kirke i stedet gikk motsatt vei.

Ved å anlegge grønt tak, gjerne med noen busker, vil ikke de små fugleungene pines av stekende sol på taket. Sett opp fuglekasser. Vis at dere ønsker naturen velkommen på kirkens område, sier lederen i NOF.

Dessverre ble jeg ikke overrasket

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, som tok opp saken om rovfugldragene i Oppegård Avis, sier det var slående og symboltungt å se disse fugleskremslene på på taket til Greverud kirke. Hun sier at det også var nedslående å se kommentarfeltet til saken på Facebooksiden til Oppegård Avis.

Dessverre ble jeg ikke overrasket. Det var mange primitive kommentarer der, så det var egentlig som forventet, sier Memo.

I nettsaken, som har fått rundt 90 kommentarer, har flere lesere latterligjort budskapet i saken som Memo prøvde å bringe frem. Tidligere lokalpolitiker Geir Amundsen (H) har til og med anbefalt å fjerne artikkelen.

"Jeg synes dere skulle slette hele artikkelen. Dette ble langt over dumt", skrev Amundsen i kommentarfeltet.

OPPTATT AV NATURVERN: Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo.

Dette falt dårlig i smak hos Teis Daniel Kjelling. 

– For dem som likevel plages av dette i sitt nærmiljø, så anbefaler jeg Sov i Ro.

"Vi er så heldige å bo i et land hvor ytringsfriheten er skrevet inn i vår grunnlov. Og vi har heldigvis en presse som stort sett slipper til de fleste synspunkter. Det skal vi være veldig glade og stolte over. Og testen er faktisk om du synes det er greit at noen som du er uenig med får slippe til. Neste gang du er engasjert så bør du heller skrive i avisen i stedet for å oppfordre til sensur", skrev han i et svar til Amundsen.

Samtidig var det flere lesere som støttet lederen i i Naturvernforbudet i Nordre Follo, og takket henne for engasjemenet i saken.

– Det er noe vi må akseptere og verdsette

Til naboer som våkner tidlig som følge av forstyrende måkeskrik fra 04-tiden om morgenen, sier Memo følgende:

– Det er vi mennesker som hele tiden fortrenger andre arter og ødelegger deres leve og yngleområder. Men over alt er det likevel mennesker som klager over måker og gjør tiltak for å skremme dem vekk. Man skuer kun inn i sin egen ego-boble, sier lederen i Naturvernforbudet i Nordre Follo.

Hun sier det at vi har natur og naturens lyder rundt oss, er noe vi bare må akseptere.

– Det bør vi også verdsette. Vi bør også begynne å legge bedre til rette for artenes trivsel og eksistens. Det mener jeg alle har en etisk plikt til å reflektere over og gjøre noe med. Hvordan vår adferd påvirker alle dem vi skal sameksistere med? Hvem er vi i verden og den større sammenhengen vi inngår i? Det er forresten ingen som lager så mye støy som oss mennesker, sier Memo.

Hun understreker at menneskelig støy er et reelt folkehelseproblem, og at måkenes vokalisering den korte tiden de er her og under hekkingen fremstår beskjeden i forhold.

– For dem som likevel plages av dette i sitt nærmiljø, så anbefaler jeg Sov i Ro (red. anm.: ørekuler som beskytter mot sjenerende støy).  Det fungerer utmerket. Utover det vil jeg oppfordre alle til å verdsette naturen vi har i vår nærhet. Den er der kanskje ikke "i morgen" og da er vårt eget livsgrunnlag også borte, sier Memo.

Les også: Veinavn-debatten raser videre

 

Powered by Labrador CMS