TØMTEBANEN KUNSTGRESS

FORSINKET IGJEN: Ferdigstillelsen av TBK-prosjektet er utsatt igjen. Det er kommunen som har ansvar for å bygge den nye kunstgressbanen, mens kostnadene med brønnparken dekkes av KIL.
FORSINKET IGJEN: Ferdigstillelsen av TBK-prosjektet er utsatt igjen. Det er kommunen som har ansvar for å bygge den nye kunstgressbanen, mens kostnadene med brønnparken dekkes av KIL.

– Kan bli klar til spill i august

Tømtebanen kunstgress, som skulle åpnes i midten av mai, er forsinket igjen. Merarbeidet har påvirket kostnadene for prosjektet, men kommunen forutsetter at disse merkostnadene skal dekkes av KIL.

Publisert Sist oppdatert

Siden vedtaket fra desember 2018 om å bygge Tømtebanen kunstgress (TBK) på Sofiemyr har budsjettrammen for dette prosjektet blitt utvidet fra 13,6 millioner kroner til 17,95 millioner kroner (bruttobeløp).

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Bygging av en ny kuntsgressbane på Tømtebanen ble vedtatt med et budsjett på 13,6 millioner (brutto) i 2018. Budsjettrammen ble i desember 2020 utvidet til 17,95 millioner kroner.
  • Ifølge vedtaket skulle Tømtebanen grusbane utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg. Den innregulerte banen på 59x99 meter skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt dekke, og skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".
  • Det blir ikke en fullverdig 11'er-bane. Kommunen forholder seg til den vedtatte reguleringen som sier at banen må løses innen målene 51x89 meter. Om vinteren må banen brøytes og bruksarealet på banen blir mindre på grunn av snøen som blir liggende i sikkerhetssoner.
  • Den nye banen får et miljøvennlig underlag som heter MTRX Legacy 35 BioFlex fra leverandøren Unisport.

    I tillegg til å være 100 prosent resirkulerbar, er denne kunstgresstypen også det første såkalte fjerdegenerasjonssystemet (det nyeste kunstgress-systemet) i verden som er godkjent med høyeste FIFA-sertifisering. Det vil si godkjent for all slags toppfotball.

  • Ifølge KIL kan TBK bli klar til spill i august 2022.

Kolbotn idrettslags (KILs) intensjon var å ha TBK klar til sesongåpning 2020. Prosjektet, som ikke er ferdigstilt ennå, har vært preget av mange utsettelser. Det sistnevnte i tillegg til manglende banekapasitet i den nordlige delen av kommunen har skapt mye frustrasjon hos mange fotballglade spillere i KIL.

Les også: Lurte kommunen for 225.000 kroner i 2012 – Får ny sjanse på Tømtebanen

Skulle åpnes 15. mai

Da vi omtalte saken i begynnelsen av fjoråret, hadde KIL forhåpninger om at TBK kunne stå ferdig i desember 2021, men kun noen måneder senere ble fremdriftsplanen endret igjen. Åpningen av TBK ble da flyttet til slutten av april 2022, men allerede i august 2021 ble det meldt inn enda en endring: Den nye åpningsdatoen ble flyttet til midten av mai 2022.

På bildet ser du hvordan Tømtebanen kunstgress så ut søndag 15. mai. Det er lite som tyder på at prosjektet er i nærheten av å være ferdig. Ifølge naboene er det ikke noe som foregår i det aktuelle anleggsområdet for tiden.

Det er kommunen som har ansvar for å bygge den nye kunstgressbanen, mens KIL dekker alle kostnadene knyttet til brønnparken, som er nå etablert under deler av kunstgressbanen. Energisentralen vil sørge for vinterdrift av både TBK og senere eksisterende Sofiemyr bane. I fjor sommer fikk KIL 4 millioner kroner i tilskudd fra Enova til bygging av energisentralen.

– Kan tas i bruk i andre uken juli

Ifølge orienteringen til lokalpolitikerne fra 30. mars om de nye forsinkelsene med TBK skulle sluttfasen av dette prosjektet, inkludert legging av selve kunstgresset, settes i gang så sent som i uke 27 (4.-10. juli).

– De nye forsinkelsene oppsto på grunn av manglende tilgang til baneareal hvor KIL etablerte brønnparken, som i sin tid hadde uforutsigbare utfordringer med grunnforhold. Grunnproblematikk er en vanlig utfordring i de fleste prosjekter, og det kan ofte forårsake forsinkelser, forklarte kommunen i en e-post til Oppegård Avis i slutten av forrige uke.

Kommunen understreker at prosjektet ligger fremdeles innenfor den økonomiske rammen, som er på cirka 18 millioner kroner.

Videre skriver de at den nye kunstgressbanen kan tas i bruk i andre uken av juli (starter mandag 4. juli).

– Det er planlagt at byggegjerdet rundt banen fjernes i andre uken av juli, og at banen kan tas i bruk da. Det er noe resterende arbeid som skal utføres etter fellesferien i august.

– Klar til spill i august

Daglig leder i KIL, Harald Vaadal, har ingen kommentarer til svaret fra kommunen vedrørende den nye åpningsdatoen for TBK.

– Vi har informasjon om at banen er klar til spill i august. Vi kan ikke si konkret dato per i dag. Oppstart for energisentralen er uklart da vi venter på en avklaring for å få på plass en ny trafo for strøm til sentralen og lys på banen, forklarer Vaadal.

Det er kommunen som bygger den nye kunstgressbanen, mens kostnadene med energisentralen til denne banen, som vil sørge for en vinterdrift av den, dekkes i sin helhet av KIL.

Les også: Slik kan det se ut om to år

– Påvirket kostnadene

Ifølge KIL skyldes den nye forsinkelsen i fremdriftsplanen at entreprenøren som jobbet for dem måtte skifte ut masser for å sikre bæreevne for banen som kommunen bygger.

– Det oppsto usikkerhet om bæreevne på grunn av vannføring og teleproblematikk i grunnen. Merarbeidet medførte en forsinkelse på cirka fire uker. Avvikene ble rapportert til oss og vi håndterte disse umiddelbart. Vi opplevde at både vår leverandør og underleverandør prioriterte jobben og gjorde dette så raskt de kunne, sier Vaadal.

– Har disse avvikene påvirket den økonomiske rammen for TBK, og hvordan i så fall?

– Merarbeidet har påvirket kostnadene knyttet til brønneparken ( dvs. kostnadene som eventuelt skal dekkes av KIL). Vi anser ansvarsforholdet å være uavklart, men jobber for å få avklart dette, sier Vaadal.

Les også: Setter i gang med Tømtebanen

Varslet merkostnader

Ifølge den siste orienteringen om TBK (fra 30. mars 2022) til lokalpolitikerne i utvalget for oppvekst, idrett i kultur har totalentreprenøren til KIL, Båsum Boring AS, varslet dem på et tidligere tidspunkt om forsinkelser på grunn av diverse forhold internt i prosjektet.

Dette gjorde at kommunens totalentreprenør, Bane- og entreprenørservice AS (BES), ikke kunne fortsette arbeidene som planlagt og måtte utsette en del aktiviteter frem i tid.

Videre står det at kommunens totalentreprenør har varslet om forsinkelser og kostnadskonsekvenser for ventetid og urasjonell drift på grunn av manglende tilgang til området de skulle jobbe på, men størrelsen på de økonomiske konsekvensene var da ikke kjent. Det understrekes at det er kommunen som i første omgang må utbetale disse til kommunens totalentreprenør i henhold til kontrakten, som ble inngått i tidlig fase av prosjektet. Nedenfor kan du se et utklipp fra denne avtalen.

UTKLIPP FRA AVTALEN: Avtalen ble inngått mellom kommunen og KIL i tidlig fase av prosjektet.
UTKLIPP FRA AVTALEN: Avtalen ble inngått mellom kommunen og KIL i tidlig fase av prosjektet.

Vil bli utfordrende for KIL

Kommunen forventer at merkostnadene skal dekkes av KIL.

– Dette vil kunne føre til at vi må utbetale et beløp som gjør at vi midlertidig går over innvilget budsjett, men vi forutsetter at endringer/ forsinkelser blir dekket av KIL fortløpende i henhold til avtalen, og dermed holder dette budsjettet i balanse til slutt, skriver kommunen.

Oppegård Avis har spurt Harald Vaadal i KIL om hva han syns om dette.

– Vi har dialog med kommunen om dette. For øvrig har vi ingen kommentarer, sier han.

Ifølge orienteringen fra 30. mars har KIL varslet kommunen om at det vil bli utfordrende for det lokale idrettslaget å dekke de ovennevnte merkostnadene.

Les også: Slik blir det nye kunstgresset

Powered by Labrador CMS