LESERINNLEGG

HOGSTEN I KANTSONEN: Flere løvtrær ble saget ned langs Kolbotnvannet mandag 29. juni. Til vinteren kommer kommunen til å fjerne delerav kantvegetasjonen i tre områder rundt Kolbotnvannet (Veslebukta, Jordbærsletta og Nordbukta). Foto: Karen Lorch-Falch Lind
HOGSTEN I KANTSONEN: Flere løvtrær ble saget ned langs Kolbotnvannet mandag 29. juni. Til vinteren kommer kommunen til å fjerne delerav kantvegetasjonen i tre områder rundt Kolbotnvannet (Veslebukta, Jordbærsletta og Nordbukta). Foto: Karen Lorch-Falch Lind

Bekymret for kantvegetasjonen

Tidligere landskapsarkitekt Tone Bjørge tar opp flere problemstillinger i sitt debattinnlegg, blant annet fjerning av kantvegetasjonen mellom Jan Baalsruds plass og Kolben.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har lest med forundring at det åpnes opp for å kutte i store trær ned mot Kolbotnvannet, og rydde opp i vegetasjonen her i løpet av vinteren.

Dette for å ivareta siktlinjer fra torget, og sikre utsikt til vannet fra en leilighet på Jan Baalsrud plass. Samt gjøre området tryggere på kveldstid, og hindre narkotikasalg.

Vedkommende som er intervjuet sier dette må bli bedre også for fugleliv og vannplanter om noen av de store trærne blir fjernet, men dette stemmer ikke.

Det finnes mange andre turer vedkommende kan ta med sin hund, enn akkurat runden langs med bryggene.

Les også: Fikk grønt lys fra Fylkesmannen – Snart skal deler av kantvegetasjonen rundt Kolbotnvannet fjernes

Nærmest meide alt ned for fote

For fem år siden ble all vegetasjon kuttet ned til 20-30 centimeter mellom flytebrygga og asfaltkanten mot Kolben. Det var bare noen få trær som var relativt nyplantede som fikk stå igjen.

Jeg gikk forbi brygga den dagen og jeg ble veldig bekymret for hvordan ansatte i parkvesenet i Oppegård kommune brukte motorsag, og nærmest meide alt ned for fote.

Jeg ble virkelig sjokkert da jeg dagen etter så resultatet av deres herjinger. Jeg lurte faktisk på om vegetasjonen ville klare å ta seg opp igjen. Heldigvis har den det med noen få unntak.

Bidrar til vannrensing

Det viktigste å ta hensyn til her er at vegetasjonen/ store trær filtrerer forurensning som kommer med overflatevannet på dekket mellom Kolben og Kolbotn torg, samt blant annet veisalt fra Solbråtanveien.

De bidrar dermed til å gjøre vannkvaliteten i Kolbotnvannet bedre, i og med at vann som renner videre ut i Kolbotnvannet blir renere. De levende trærne holder også på jorda i randsonen og skråninger ned mot Kolbotnvannet, og med røttene sine hindrer de jordskred og utglidning av masser.

Reklamen holdt ikke stikk

Etter hogsten av vegetasjonen ned til Kolbotnvannet for noen år siden var det flere leserinnlegg hvor folk som flyttet hit til Kolbotn følte seg ført bak lyset: Reklamen med «Den grønne byen ved vannet» holdt ikke stikk. Og mange etterlyste at vegetasjonsbeltet ned til vannet måtte få stå.

Jeg er veldig forundret over Nordre Follo kommune som ser ut til å tillate all nedhogging av trær som utbyggere gjerne vil gjennomføre, gjerne for å sikre kjøpere av nye leiligheter utsikt.

Skrekk-eksempel

Et skrekk-eksempel er jo hoggingen av flere store trær helt ned til vannkanten av Kolbotnvannet i Storebukta, hvor alle trær har blitt fjernet «for å ligne mer på tegningen i prosjektet».

Dette synes jeg er uansvarlig av kommunen, som burde jobbe for å bevare trær som et trivselselement for folk, og bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet, og ikke godkjenne anlegning av en gang- og sykkelsti helt nede i vannkanten, noe som fortrenger sårbare arter av dyre- og fuglelivet, og det er negativt!

For to år siden var det jo også mye forurensning av kjemikalier fra den kunstige skøytebanen, og vannet derfra som trolig rant rett ut i Kolbotnvannet. Effekten av denne ville blitt mye større om ikke vegetasjonen ned mot Kolbotnvannet hadde vært intakt.

Bekymret for kantvegetasjon

Jeg ivrer i alle fall for at vegetasjonen i randsonen langs Kolbotnvannet må få stå urørt, dette er viktig også med tanke på dyre- og fuglelivet!

Jeg synes for øvrig at det er fint å ha en «buffer» av vegetasjon i ryggen når man sitter på en benk ved Kolbotnvannet, for det lager et eget rom hvor man kan filosofere og se på vannet, uten å være plaget av all gangtrafikken på Kolbotn torg.

I og med at det har blitt avdekket at et hjørne på Kolben har sunket 40 centimeter, kan en drastisk nedkapping av vegetasjon/ store trær rundt bryggeanlegget føre til at noen trær dør, og da vil det bli mye større setningsfare i Kolben og uteområdet rundt.

Fredede salamandere

Et annet eksempel er Skogsåsen hvor entreprenøren JM bygg fikk tillatelse fra kommunen til å flytte en dam med fredede salamandere i.

Det som burde vært gjort var å sette opp sperrebånd i god avstand til den eksisterende dammen, og legge all anleggstrafikk rundt dammen. Da hadde man en god sjanse for å kunne bevare de sårbare salamanderne.

I og med at dammen ble flyttet, vil antallet synke drastisk. En eksisterende biotop kan ikke ødelegges, for så å tro at den kan etablere seg like bra et annet sted.

Jeg etterlyser kompetansen til ansatte i kommunen når det skal fattes vedtak om utbygging, både hos landskapsarkitekter, naturforvalter, økolog og politikerne.

Les også: – En grønn oase midt i smørøyet av Kolbotn

Powered by Labrador CMS