PÅ BEFARING: Det skal ryddes litt langs vannkanten for å få bedre kontakt mellom torget og Veslebukta. På bildet: Per Kristiansen (f.v), Thale Hov, og Ane Tingstad Grav.
PÅ BEFARING: Det skal ryddes litt langs vannkanten for å få bedre kontakt mellom torget og Veslebukta. På bildet: Per Kristiansen (f.v), Thale Hov, og Ane Tingstad Grav.

Nå blir Veslebukta "frisert"

Dersom værgudene hjelper til, sørger kommunen nå for at det ryddes litt i grøntområdet ved Veslebukta.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har søkt om dispensasjon fra vannressursloven for å rydde noe i kantsonene her i Veslebukta. Det har vært et ønske fra mange innbyggere i lang tid, sier Ane Tingstad Grav, rådgiver ved Klima og miljø.

Hun mener det er fantastisk å ha et område slik vi har ved Kolbotnvannet, og sier at det er et ønske fra kommunen at innbyggerne har tilgang til et slikt sted.

PÅ GJENGRODDE STIER: Om vinteren er det fortsatt sikt, men om sommeren blir det tett rundt vannet.
PÅ GJENGRODDE STIER: Om vinteren er det fortsatt sikt, men om sommeren blir det tett rundt vannet.

Gror igjen

– Dette er en kantsone vi ønsker å ta vare på, samtidig ser vi at det gror igjen her, så kommunen søkte derfor i 2019 om å få lov til å utføre noe skjøtsel her, forklarer Tingstad Grav.

Hun forteller videre at det er hensyn å ta, men at arbeidet som skal gjøres i Veslebukta ikke vil være av den drastiske sorten.

– Det vi tenker å gjøre her i Veslebukta er ikke så mye, for tillatelsen vi har fått, sier at vi kan stamme opp noen trær (fjerne litt grener) og ta ned (klippe i høyden) noen busker, utdyper hun.

Intensjonen er å få til noe siktlinjer for å få bedre kontakt mellom nedre torg og Veslebukta.

Mange henvendelser

Hun poengterer at selv om det er sikt nå på vinteren, så gror alt igjen til sommeren. Dette skaper da en grønn vegg, som også Tingstad Grav vedgår at kan være pent og positivt for naturmangfoldet, men som også skaper mange henvendelser fra innbyggere som ønsker bedre sikt til vannet.

– Uten siktlinjer mangler vi kontakten med vannet. Bryggene her nede er kjempefine å sitte på. Ikke minst tenker vi på sikkerhet med tanke på at unger kan komme ned her, og da ønsker vi at vi kan ha litt kontakt med vannet og bryggeanlegget. Men det betyr egentlig bare at vi ønsker noen siktakser, vi skal ikke ta ned jevnt mye, forsikrer hun.

Hun opplyser om at det også vil ryddes noe langs stien ved Strandliveien, delvis for å skape bedre sikt, men også ettersom innbyggere har uttrykt bekymring til kommunen om langing av narkotika i buskene.

Naturvernforbundet la inn klage

For ordens skyld. Søknaden om dispensasjon endte som en klagesak hvor Naturvernforbundet var uenig i at kantvegetasjonen skulle røres. Klagesaken handlet i utgangspunktet om kantvegetasjonen ved Veslebukta, Nordenga og Jordbærsletta. Kommunen opplyser dog at det ikke vil utføres arbeid ved Nordenga i denne omgang, og at Jordbærsletta ikke er avklart, da boligsameiet på Jordbærsletta må bekoste trefellingen selv. Ettersom hekkesesongen nærmer seg, opplyser kommunen om at de i første omgang prioriterer Veslebukta, som jo er det området som angår flest mennesker i kommunen.

Hun vedgår at kommunen og Naturvernforbundet har ulike interesser i saken.

– Klagen fra Naturvernforbundet er endelig avgjort med NVEs klagesaksbehandling. Vi hadde befaring hvor bl.a. Naturvernforbundet var med før jul, og hvor intensjonen var å se på hva som kan gjøres opp mot tillatelsen som ble gitt av Statsforvalteren og stadfestet av NVE.

TIL FRISØREN: Det er små forbedringer som skal gjøres, men det vil visuelt skape bedre kontakt mellom torget og vannet. Trærne nærmest skal stammes opp, slik trærne bortest også ble stammet opp tidligere.
TIL FRISØREN: Det er små forbedringer som skal gjøres, men det vil visuelt skape bedre kontakt mellom torget og vannet. Trærne nærmest skal stammes opp, slik trærne bortest også ble stammet opp tidligere.

Dette skal gjøres

Det skal tas ned noe i høyden og ta litt av grenene. Svartoren som skal bestå, men forsøkes stammes opp. Det vil også bli tatt litt ned på høyden til buskene. Dette for at svarttoren skal komme bedre til sin rett, og det vil også bli visuelt penere, forklarer avdelingsleder Per Kristiansen i Park og idrett.

Det påpekes at det tidligere er stammet opp svartoren som står ved generasjonsparken, med stor suksess.

Også fuglene vil fortsette å trives, forsikrer Kristiansen.

Han understreker at for å kunne jobbe i dette området, så trengs det hjelp fra værgudene.

– Det må fryse til for at arbeid kan utføres her, og det må skje før hekkesesongen til fuglene, for under denne perioden er det ikke lov å forstyrre dyrene. Dersom arbeidet ikke skjer før hekkesesongen, vil dette mest sannsynlig utsette arbeidet, forklarer han.

I så fall må kommunen søke NVE om å få forlenget tillatelsen slik at det kan utføres arbeid etter hekkeperioden. Tillatelsen som i dette tilfellet er gitt, gjelder frem til 14. mars 2023.

Oppegård avis følger saken.

Powered by Labrador CMS