LEDERE: Einar Engedahl (t.v.) er vikarierende daglig leder i Kolbotn IL for Harald Vaadal som for tiden er sykmeldt.
LEDERE: Einar Engedahl (t.v.) er vikarierende daglig leder i Kolbotn IL for Harald Vaadal som for tiden er sykmeldt.

Avviser konkurs-ryktene

Kolbotn IL benekter at Kolbotn Fotball Kvinner er i ferd med å gå konkurs, men innrømmer dårlig økonomistyring over flere år.

Publisert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra bekymrede medlemmer i Kolbotn idrettslag (KIL), som påstår at Kolbotn Fotball Kvinner (KFK), som driftes som egen gruppe i KIL, er i ferd med å gå konkurs. De ryktene vil klubben til livs.

– En gruppe i Kolbotn IL kan ikke gå konkurs med mindre idrettslaget går konkurs. Kolbotn idrettslag er et fleridrettslag og en juridisk enhet. Alle grupper i KIL har eget regnskap og eget budsjett. Ansvaret for økonomien er delegert av hovedstyret i KIL til gruppestyrene. Flere av våre grupper har hatt økonomiske vansker av ulike årsaker, og KIL må stå samlet for å ta ansvar og hjelpe der det trengs, sier Einar Engedahl.

Han er for tiden stedfortredende daglig leder for Harald Vaadal som er sykmeldt, og derfor den som uttaler seg i saken.

«Mannefall» i styret

At det er uro og utfordrende tider på kvinnesiden, er det derimot liten tvil om. Nylig ble det kjent at hele tre av fem styremedlemmer hadde trukket seg med umiddelbar virkning.

– Det stemmer at tre av fem styremedlemmer trakk seg med umiddelbar virkning 1. august. Årsaken var på grunn av uenigheter om prioriteringer og tiltak i KFK for å nå de økonomiske målene, sier han.

Både Espen Kristiansen, Lars Rugaas og Glenn Røhme valgte å gå ut av styret, mens Monica Ottesen og spillerrepresentant Julie Hoff Klæboe ble værende.

Nytt styre

Et nytt styre i kvinnefotballen er allerede på plass.

– KFK har nå et oppegående styre igjen. Hovedstyret i KIL vedtok sammensetningen av det nye styret på et møte 15.08. Det nye styret består av syv personer, hvorav de to gjenværende styremedlemmene og fem nye styremedlemmer. Dette er Rune Halmøy, Svein Angvik, Aud Haugbjørg, Rune Nilsen og Thomas Østvold. Disse vil fungere som styre for gruppen frem til årsmøtet 2023, når det skal velges et nytt styre. Det er foreløpig ikke valgt leder i det nye styret, understreker Engedahl.

DRAMATIKK: Det er tøffe tider på klubbhuset til Kolbotn IL. Nylig trakk majoriteten av styret i Kolbotn Fotball Kvinner seg på grunn av uenigheter knyttet til økonomi.
DRAMATIKK: Det er tøffe tider på klubbhuset til Kolbotn IL. Nylig trakk majoriteten av styret i Kolbotn Fotball Kvinner seg på grunn av uenigheter knyttet til økonomi.

Tøffe oppgaver

Det nye styret får trolig nok å holde fingrene i den kommende tiden, selv om ordet konkurs avfeies. Oppegård Avis skrev tidligere i år om at budsjettet til KFK for 2022 ikke ble godkjent på årsmøtet til KIL i mars.

Saken skal ha vakt stor harme på klubbkontoret og en påfølgende jakt etter lekkasjer internt.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, uttaler Engedahl.

Faktum er at det er benyttet vesentlig mer penger enn det var budsjettert med hos KFK. Revidert budsjett ble godkjent av hovedstyret i KIL i april, med krav om å ha bedre kontroll på økonomien. KFK rapporterer nå status hver måned til hovedstyret.

Da Oppegård Avis intervjuet Harald Vaadal i forbindelse med denne saken i begynnelsen av mai sa han følgende om den økonomiske situasjonen i KFK:

– KFK står i en krevende økonomisk situasjon og gruppen har satt i gang tiltak for å levere et ansvarlig resultat i 2022. Per i dag er det flere usikre faktorer, men det arbeides både med sponsorer, arrangementer, dugnader, samt kostnadskutt med flere mulige scenarier. Det siste er avhengig av hvor mye ekstra inntekter som blir skaffet tilveie, sa han.

Nei til dugnad

Ifølge opplysninger Oppegård Avis har fått, men ikke hatt muligheten til å kontrollere, er det ingen grunn til å konstatere at KFK akkurat er friskmeldt.

Å stikke seg frem og mene mye i en såpass betent sak, kan være kostbart i et lokalsamfunn. Det forteller våre kilder i denne saken.

Samtidig uttrykker enkelte undring over at KFK valgte å si nei til en rekke betalte vakter, og dermed gode inntekter, under festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i sommer.

På den samme festivalen hadde herresiden over 200.000 kroner kroner i inntekter.

SA NEI: Mens Kolbotn herrer tjente over 200.000 kroner på å stå vakt under festivalen Tons of Rock.
SA NEI: Mens Kolbotn herrer tjente over 200.000 kroner på å stå vakt under festivalen Tons of Rock.

– Det stemmer at KFK ikke ønsket å belaste sine medlemmer med flere dugnader enn planlagt. De frivillige i KFK bidrar mye, bl.a med gjennomføring av hjemmekamper, KIL-lotteri, OsloBuss-cup og USBL Cup i høst. Derimot har ansatte, inkludert sportslig team i KFK, jobbet hardt og godt med å skaffe nye sponsorinntekter, og lagt inn en ekstra dugnad og fotballcamp som spillere og ansatte rundt Toppserielaget har ansvar for nå i høst, forteller Engedahl.

Nytt, stort underskudd

Ifølge det reviderte budsjettet til KFK, skulle de som minimum gå med 0,6 millioner kroner i overskudd i 2022.

Det kommer derimot ikke til å skje.

Ifølge Engedahl går nemlig kvinnegruppen mot et nytt, stort underskudd. Størrelsen vil han imidlertid ikke si noe om. At det har vært manglende kontroll på økonomien på damesiden viser følgende eksempel:

I 2021 var det forventet et overskudd på 0,6 mill, men endte regnskapet endte med et underskudd på 150.000 kroner.

VIL BYGGE: Einar Engedahl og resten av Kolbotn IL ønsker å bygge ny stadion på Sofiemyr kunstgress. Foreløpig er det ikke penger til det.
VIL BYGGE: Einar Engedahl og resten av Kolbotn IL ønsker å bygge ny stadion på Sofiemyr kunstgress. Foreløpig er det ikke penger til det.

Ikke god nok styring og kontroll

Idrettslaget innrømmer da også selv at styringen og kontrollen ikke har vært god nok. Det er flere årsaker til dette, og de lover gå grundig igjennom sine interne prosesser og rutiner slik at det ikke skal skje igjen.

– Det er gjort mange tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene siden april 2022, men det er allikevel behov for flere, sier Engedahl.

Av tiltakene som er igangsatt nevner han følgende:

– Vi har strammet inn på driftsbudsjettet til A-laget. Personalkostnadene har også blitt redusert. Ingen har mistet jobben, men noen av våre ansatte knyttet til A-laget har gått ned i lønn, vi har også redusert stillingsprosenten til noen. Vi jobber også aktivt med å få tak i nye sponsorer, og har blant annet reforhandlet avtaler med det medisinske apparatet til A-laget for å få lavere kostnader.

I sommer ble dessuten keeper Siri Erdal og midtstopper Sara Hørte solgt til henholdsvis Avaldsnes og Rosenborg. Oppegård Avis er ikke kjent med hvilke overgangssummer det var snakk om i de to overgangene og får heller ikke noe hjelp av idrettslaget.

– Vi kommenterer ikke overgangssummer, er det korte svaret.

Bør det få konsekvenser?

I en klubb som Kolbotn IL, med to adskilte fotballgrupper med to separate økonomier (til info: Kolbotn IL har 10 grupper), er det lett å falle for fristelsen med å sammenligne. Det er det derimot gode grunner for å la være, ifølge Engedahl.

– KFH har et annet utgangspunkt. Gruppen er dobbel så stor i medlemstall som KFK, de har ikke et Toppfotball-lag med de økonomiske forpliktelsene det innebærer. KFH har sikrere inntekter, vesentlig lavere omsetning og mindre risiko. Økonomien er sunn og gruppen drives på en økonomisk bærekraftig måte. KFK har dessverre ikke klart drive gruppen med overskudd og har derfor ikke lykkes med å opparbeide egenkapital de senere årene.

Oppegård Avis vet at det er en økende frustrasjon blant noen sentrale medlemmer i Kolbotn Fotball Herrer. Kilder som har kontaktet oss uttaler at KFK virker å mangle økonomisk kontroll og at «det snart må få konsekvenser».

– Jeg forstår at det er frustrasjon knyttet til dette, og kan si at KIL jobber nå hardt for å bedre interne rutiner, kontrollen og styringen over økonomien, sier Engedahl.

Veien videre

Den vikarierende lederen har lang erfaring med kvinnefotballen i KIL, og ser med alvor på situasjonen.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for idrettslaget. I tillegg til ovennevnte tiltak må ambisjonsnivå og organisasjon tilpasses økonomiske rammebetingelser og forpliktelser som en del av KIL. uttaler han.

BALLKONTROLL: Einar Engedahl uttaler seg på vegne av KIL i denne saken.
BALLKONTROLL: Einar Engedahl uttaler seg på vegne av KIL i denne saken.

Den vikarierende lederen passer på å rose sponsorene for hjelpen og støtten.

– Vi har flotte sponsorer og det setter vi meget stor pris på. Nylig har vi re-signert flere langsiktige avtaler, sier han.

– Apropos sponsorer. Stemmer det at det økonomiske resultat i KFK har ligget rundt null de siste årene takket være sponsorer som har bidratt helt i siste liten for å holde årsregnskapene «i balanse»?

– Det er ikke bare sponsorer som bidrar med inntekter. Det er svært verdifullt, men det er også andre store inntektskilder, der tilskudd fra Toppfotball Kvinner og NFF er de største.

– Hvor mye penger har KFK fått de siste fem årene for å redde situasjonen og for å unngå at KFK skulle gå med underskudd?

– Det er helt klart at KFK har slitt økonomisk i flere år og er avhengig av sponsormidler for å kunne drive et lag i Toppserien. Utover det ønsker vi ikke å gå i detalj rundt hvor mye hver sponsor bidrar med, svarer Engedahl.

Vil ikke ramme bredden

I tillegg til Toppserie- og rekruttlaget har KFK en av landets største grupper med fotballspillende jenter. Disse skal ikke rammes av eventuelle konsekvenser og grep.

– KFK jobber for at det ikke skal ha innvirkning på tilbudet til bredden. Vi skal fortsatt ha et godt tilbud for dem i tiden fremover og har egen breddeansvarlig i KFK. Men samtidig er vi avhengig av at tiltak og forbedringer gir nødvendige resultater, avslutter Engedahl.

Powered by Labrador CMS