Kommunesammenslåing

TRE SPØRSMÅL OM PROSESSEN MOT NORDRE FOLLO: Kommunestyrerepresentant Knut Oppegaard (H) har stilt tre spørsmål til ordføreren under kommunestyremøtet i dag. Foto: Skjermdump. Kilde: Oppegård kommune
TRE SPØRSMÅL OM PROSESSEN MOT NORDRE FOLLO: Kommunestyrerepresentant Knut Oppegaard (H) har stilt tre spørsmål til ordføreren under kommunestyremøtet i dag. Foto: Skjermdump. Kilde: Oppegård kommune

– Hvorfor har kommunestyret ikke blitt informert bedre?

"Som kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre har jeg i lang tid etterlyst svar på enkelte spørsmål rundt prosessen med organiseringen så vel som de økonomiske konsekvensene i forbindelse med kommunesammenslåingen i januar 2020. Jeg har ikke samvittighet til å gå over i historien som "en av de som satt i salen, men som tiet heller enn å la sin undring komme til uttrykk," skriver Knut Oppegaard (H) i sitt debattinnlegg.

Publisert

Jeg våknet med et rykk i natt og hadde en forutanelse om at noe var galt. Det viste seg at jeg hadde glemt å stille vekkerklokken.

Jeg er ikke troende, men jeg velger å bruke hendelsen som en metafor for dette innlegget, og jeg fikk ikke sove igjen før denne tekst var påbegynt.

Vi startet denne kommunestyreperioden med å lede kommunen inn i fusjonsprosessen med Ski for å danne Nordre Follo. Jeg var, og er fortsatt varm tilhenger av sammenslåingen, men det er likevel ting ved prosessen som jeg ikke kan annet enn å stoppe og stusse ved.

"Jeg har ikke samvittighet til å gå over i historien som "en av de som satt i salen, men som tiet heller enn å la sin undring komme til uttrykk."

Knut Oppegaard, kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre

Siden det ikke er avklart om det blir ytterligere kommunestyremøter i denne perioden, hvilket jeg i seg selv finner både foruroligende og merkelig, velger jeg å benytte denne foreløpig siste anledningen til å stille noen spørsmål som lenge har ligget meg på hjertet.

Jeg har ikke samvittighet til å gå over i historien som "en av de som satt i salen, men som tiet heller enn å la sin undring komme til uttrykk". Vi er tross alt, uavhengig av vår politiske farve, innbyggernes tillitsvalgte.

Tre spørsmål til ordføreren

Det kan hende at administrasjonssjefen og fellesnemnda er strålende fornøyd med planene for sammenslåingen og føler at de har full kontroll.

Siden denne forsamling kun i begrenset grad har blitt informert om de faktiske forhold knyttet til det som skal skje fra 1. januar 2020, velger jeg å stille noen spørsmål til avklaring.

Om så skulle være at kommunestyret må kalles sammen igjen ens ærend for å se dem besvart, ber jeg om representantenes forståelse og jeg ber også på forhånd om unnskyldning for mulig spill av deres tid.

Bekymret for prosessen  

Både Oppegård og Ski har lagt opp til betydelige investeringer inn mot sammenslåingen. Også sammenslåingsprosessen i seg selv utløser store investeringer, ikke minst innen IKT, som så langt er lite omtalt og  belyst.

Summen av dette gir en foruroligende belåningsgrad som jeg ikke tror noe medlem av denne forsamling hadde sett for seg.

Når det heller ikke legges opp til noen behandling av hverken organisering eller økonomi i de respektive sittende kommunestyrene før et helt ferskt og nyvalgt kommunestyre for Nordre Follo skal få det til behandling rett før inngangen til det nye året, blir jeg meget betenkt.

Jeg husker selv hvor lite skikket jeg følte meg til å behandle store og viktige saker den første tiden. Det ble mest å sitte stille i båten og stole på de med mer erfaring.

Jeg er redd for at en slik taktikk ikke vil være tilstrekkelig denne gangen.

Jeg har også tidligere tatt til orde for mer åpenhet og innsyn i prosessen, også fra denne talerstol, men i mangel av tydelige avklaringer, benytter jeg denne siste anledning til å spørre om tre spørsmål.

Les også: Oppegård vs. Ski

"Meg bekjent har ingen i det sittende kommunestyret ut over en meget begrenset prosjektgruppe bidratt i arbeidet med politisk reglement for kommunestyret i Nordre Follo."

Knut Oppegaard, kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre

Spørsmål én

Politisk reglement inkl. utvalgsstruktur for kommunestyret i Nordre Follo er fremlagt fellesnemnden for behandling.

Meg bekjent har ingen i det sittende kommunestyret ut over en meget begrenset prosjektgruppe bidratt i dette arbeidet.

Jeg kan heller ikke se at sittende utvalgs arbeid har blitt evaluert eller at utvalgenes medlemmer har blitt spurt om sine erfaringer før rapporten ble skrevet og lagt frem.

"Det har blitt hevdet at antall virksomhetsledere i Nordre Follos organisasjon er høyere enn summen av virksomhetsledere fra Ski og Oppegård kommuner."

Knut Oppegaard, kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre

Vil ordføreren bidra til at det utgående kommunestyret kan gi sine innspill til dette arbeidet?

Spørsmål to

Det har blitt hevdet at antall virksomhetsledere i Nordre Follos organisasjon er høyere enn summen av virksomhetsledere fra Ski og Oppegård kommuner.

Dette trenger ikke være foruroligende, men det bidrar til å skape undring, rykter og spørsmål dersom det ikke kommuniseres tilstrekkelig.

"Ubekreftede tall sier at vi trenger 30.000 nye innbyggere i Nordre Follo fra dag én for å betjene forpliktelsene det legges opp til, og det kan knappest kalles realistisk."

Knut Oppegaard, kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre

Vil ordføreren bidra til at kommunestyret får tilstrekkelig innsyn i organisering og kostnader knyttet til ny organisering i Nordre Follo kommune der det tydelig fremkommer hvordan denne organisasjonen skiller seg i antall ledernivåer, ledere på ulike nivåer og kostnader fra dagens organisasjoner i Ski og Oppegård kommuner?

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Spørsmål tre

Nordre Follo arver store pågående investeringsprosjekter og investeringsforpliktelser fra Oppegård og Ski kommuner.

Vil ordføreren bidra til at det legges frem en plan for hvordan investeringene skal finansieres og hvordan tilhørende lån skal betjenes også dersom rentenivået endres fra dagens lave rentenivå?

Ubekreftede tall sier at vi trenger 30.000 nye innbyggere i Nordre Follo fra dag én for å betjene forpliktelsene det legges opp til, og det kan knappest kalles realistisk.

Jeg vet ikke om jeg selv kommer til å være en del av mannskapet som skal styre Nordre Follo skuten mot nye kyster.

Men som del av besetningen på denne skuta, føler jeg at det er min plikt å gjøre det jeg kan for å forvisse meg om at ballast, seiltrim og kurs er satt optimalt før vaktskiftet. Så dermed avslutter jeg dette innlegget slik jeg startet, med en metafor.

Her kan du se opptak fra det siste kommunestyremøtet før sommeren, som var avholdt i dag.