BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER

VEDTOK RÅDMANNENS FORSLAG: På bildet kan du se tidligere rådmann Jane Short Aurlien sammen med kommunalsjefen for økonomi og organisasjon (Ellen Wibe) og lederen for økonomistyring (Sissel Hodder Hovden). Bildet ble tatt under pressekonferansen i fjor høst da Aurlien la frem sine forslag til budsjettet for 2021, blant annet om å redusere konsulentbruken i 2021-2024 med 6,5 millioner kroner per år i kun driftsbudsjettet. Foto: Yana Stubberudlien
VEDTOK RÅDMANNENS FORSLAG: På bildet kan du se tidligere rådmann Jane Short Aurlien sammen med kommunalsjefen for økonomi og organisasjon (Ellen Wibe) og lederen for økonomistyring (Sissel Hodder Hovden). Bildet ble tatt under pressekonferansen i fjor høst da Aurlien la frem sine forslag til budsjettet for 2021, blant annet om å redusere konsulentbruken i 2021-2024 med 6,5 millioner kroner per år i kun driftsbudsjettet. Foto: Yana Stubberudlien

– Det er kanskje fordi vi har «sovet i timen»

Ingen av lokalpartiene ønsker at konsulentbruken øker, men hvorfor har de ikke gjort alt for å forebygge dette? – Det å ikke gi klare føringer til kommuneadministrasjonen, kan få konsekvenser, advarer gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke ønskelig at konsulentbruken øker. I enkelte typer saker er det helt nødvendig å bruke eksterne konsulenter, men bruken bør begrenses og vi må som stor kommune ta sikte på å ha mye fagkompetanse «in house», sier gruppeleder Cecilie Dahl-Jørgensen Pind for Nordre Follo Høyre.

I 2020 brukte Nordre Follo kommune cirka 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter, hvorav om lag 75 millioner kroner fra investeringsbudsjettet og rundt 12 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

Tidligere i år har vi skrevet at Nordre Follo har cirka 4.900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer.

Vi har også skrevet at kommunen har 185 høykvalifiserte rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister (per 5. mars i år). I fjor høst ble det også vedtatt en årlig bevilgning på 900.000 kroner til å ansette en næringsrådgiver.

Hva betyr dette beløpet for kommunen?

For å sette ting i perspektiv, kan vi nevne at 87,4 millioner kroner, som kommunen betalte til eksterne konsulenter i fjor, er egentlig et stort beløp for kommunens trange budsjett-kasse.

Konvertert til reelle prosjekter, kan du for eksempel sammenlikne det med beløpet brukt på modulskolen på Sofiemyr skole, hvor kommunen betalte 10,5 millioner kroner for ett permanent toetasjers skolebygg med fem klasserom og et arbeidsrom for lærere samt heis, ventilasjonsanlegg, toaletter og garderober . Beløpet brukt på konsulenter var nok til åtte slike bygg, med minst 40 klasserom og åtte arbeidsrom for lærere samt andre fasiliteter!

Eller hva med å sammenlikne det med et større prosjekt i Kolbotn sentrum, hvor tre av etasjene i gamle Oppegård rådhus rehabiliteres nå for 69 millioner kroner?

BLE KJØPT FOR 10,5 MILLIONER KRONER: Modulskolen med fem klasserom og et arbeidsrom for lærere ved Sofiemyr skole ble kjøpt av kommunen for 10,5 millioner kroner. Foto: Yana Stubberudlien
BLE KJØPT FOR 10,5 MILLIONER KRONER: Modulskolen med fem klasserom og et arbeidsrom for lærere ved Sofiemyr skole ble kjøpt av kommunen for 10,5 millioner kroner. Foto: Yana Stubberudlien

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Om årets konsulentbruk

Bruken av eksterne konsulenter fortsetter i 2021. Vi har blant annet skrevet om at kommunen har brukt 2 millioner kroner på eksterne konsulenter fra Multiconsult som skal finne ut hva som kan gjøre Kolbotn sentrum attraktivt. Kommunen har også engasjert Norconsult for å utforme et planinitiativ for rådhuskvartalet som skal selges i 2022.

– Kommunedirektøren har alltid fokus på å holde konsulentbruken lavt, og at det ikke er noe som tyder på at konsulentbruken blir høyere i 2021 enn i 2020, sier konstituert områdeleder for Eiendom i Nordre Follo, Liv Karin Sørli.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

Gjelder ikke investeringsbudsjettet

Selv om mesteparten av midlene til eksterne konsulenter (75 av de totalt 87,4 millionene) var i 2020 hentet fra investeringsbudsjettet, ikke fra driftsbudsjettet, vedtok politikerne å redusere konsulentbruken i 2021-2024 med 6,5 millioner kroner per år i kun driftsbudsjettet. Vedtaket var enstemmig og i tråd med innstillingen fra tidligere rådmann Jane Short Aurlien.

Det ble altså verken foreslått eller fattet noen tilsvarende vedtak for investeringsbudsjettet for 2021-2024. Det bekreftes av Inger-Lise Klevset, fungerende virksomhetsleder for Økonomistyring i Nordre Follo.

Frykter kommunen kan «pynte på regnskapene»

Leder av kontrollutvalget i Nordre Follo, Jarle Ørnebo (FrP), sier han frykter at situasjonen hvor føringene om å redusere konsulentbruken gjelder kun for driftsbudsjettet, kan misbrukes ved at kommunen kan «pynte på regnskapene» ved å skyve på de to budsjettene og de ulike kontoene.

– Balansegangen fra resultat- til balansepost i budsjettene er veldig problematisk, påpeker Ørnebo.

– Det å ikke gi klare føringer, kan få konsekvenser, påpeker gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Fredag forrige uke ba Oppegård Avis kommunedirektør Øyvind Henriksen om å svare på spørsmål om årsaken til at konsulentbruken ikke har blitt vedtatt redusert i begge budsjettene, og om det har blitt kontrollert at konsulentbruken i driftsbudsjettet for 2020 faktisk ble redusert med 6,5 millioner kroner. Vi ba også om dokumentasjon på dette. Foreløpig har disse spørsmålene ikke blitt besvart.

Les også: Tett på toppledere i Nordre Follo

Derfor har de ikke foreslått dette

Ingen av lokalpartiene i Nordre Follo, det vil si verken flertallspartiene eller opposisjonen, har foreslått å redusere konsulentbruken i begge budsjettene (både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet).

Oppegård Avis har spurt dem om årsaken til dette. To av mindretallspartiene legger seg flat.

– Hvorfor har dere ikke foreslått det?

TAR SELVKRITIKK: Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Nordre Follo, Ola Øygard, er ikke redd for å innrømme noe.
TAR SELVKRITIKK: Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Nordre Follo, Ola Øygard, er ikke redd for å innrømme noe.

– Det er kanskje fordi vi har «sovet i timen», innrømmer gruppeleder for Pensjonistpartiet i Nordre Follo, Ola Øygard.

– For å være helt ærlig har vi i Rødt ikke sett på konsulentbruken i forhold til investeringsbudsjettet, men de tallene som Oppegård Avis legger fram gjør at dette blir et viktig område å ta med inn i den kommende budsjettprosessen, sier gruppelederen for Rødt i Nordre Follo, Tore Kristiansen.

– Vi har ikke foreslått dette konkret, men vi har gitt et kraftig signal om at vi ønsker å slanke administrasjonen. Hvordan det ble gjort, måtte i så fall vært opp til kommunedirektøren. Problemet for oss er ikke nødvendigvis konsulentbruk, men en handlingslammet politisk ledelse i kommunen. Da får vi både økte utgifter i administrasjonen og økt konsulentbruk. Det blir helt feil, og viser det vi har ment lenge at kommunesammenslåingen bare er tull. Alt blir bare dyrere, sier Tønnes Steenersen.

Høyres gruppeleder Cecilie Dahl-Jørgensen Pind mener at i en del byggesaker er det helt nødvendig med ekstern kompetanse, og at den må innhentes ved behov. Samtidig påpeker hun at med det lave utbyggingstempoet i Nordre Follo må det være enkelt å redusere konsulentbruken.

– Konsulentbruken må ses i forhold til aktivitet. Med tanke på det lave nivået samarbeidspartiene legger seg på i forhold til utbygging, vil jeg tro at det fremover må være enkelt å redusere konsulentbruken. Høyre legger opp til et langt høyere tempo i utbygging og investering enn flertallspartiene, og da ville konsulentbruk blitt lavere i forhold til investerte kroner, sier hun.

Når det gjelder flertallspartiene, tar de ikke selvkritikk. De savner ikke et tilsvarende vedtak for investeringsbudsjettet.

– Vi følger nøye med på utviklingen på konsulentbruken på investeringssiden også, men det er viktig å huske på at mye av arbeidet her er prosjektbasert og at behovet for spesialkompetanse derfor vil variere. Kompetanse- og ressursbehov er sentrale elementer å se nærmere på i omstillingsprosessen fremover, sier Oddbjørn Lager Nesje (Ap) på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo.