Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Høyre vil ha en mangfoldig barnehagesektor!

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er gruppeleder og ordførerkandidat for Høyre i Nordre Follo, og har skrevet et innlegg til Oppegård Avis angående barnehagesektoren.

I Nordre Follo er 3 av de 5 mest populære barnehagene private. Med privat barnehager, sammen med de kommunale, kan foreldre velge barnehager etter sine egne ønsker og prioriteringer.

En undersøkelse fra YouGov viser at 77% av ønsker at foreldrene selv skal velge hvilken barnehage de vil at barna deres skal gå i. Det er vi helt enige i. Denne valgfriheten setter Høyre høyt!

I en nyere rapport fra Menon Economics, fremgår det at kvaliteten er like god og mangfoldet er større, men at kostnaden for samfunnet er lavere.

 https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-62-Den-samfunnsokonomiske-verdien-av-private-barnehager.pdf

Rapporten viser at private driver mer kostnadseffektivt enn kommunale, privates tilstedeværelse bidrar til at barnehagesektoren totalt sett drives mer effektivt, private barnehager bidro i 2022 til samlet offentlig besparelse på kr 3,9 milliarder, det er ingen markant forskjell i gjennomsnittlig lønn per årsverk når det er tatt høyde for ansiennitet og utdanningsnivå og det er signifikant lavere sykefravær i private barnehager.

Det er imidlertid en markant forskjell mellom Høyre og venstresiden om hvordan barnehagesektoren skal se ut. Høyre vil ha en miks av aktører, mens AP vil avkommersialisere barnehagesektoren. Med de signalene regjeringen gir, kan det ramme 130.000 barn, 260.000 foreldre og over 30.000 ansatte i private barnehager.

Fra Hurdalsplattformen: «Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres og en ny regjering skal kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden.»

Aps barnehagepolitikk innebærer økt kommunal styringsrett når det gjelder godkjenning, opptak, dimensjonering og kapasitet. De vil også at kommunene skal bestemme finansiering og krav til private barnehager.

Vi i Høyre vil ikke at kommunen skal overstyre foreldrenes valg eller styre barna bort fra barnehager foreldre ønsker, kun fordi de ikke er kommunale. Foreldrene skal selv velge barnehage for sine barn!

Takket være barnehageforliket fra 2003 har barn over hele landet i dag tilgang til et mangfold av barnehager med variert innhold. De som driver barnehage har fram til nå opplevd likebehandling og forutsigbarhet, og vi i Høyre vil at det skal fortsette slik.

Høyres mål i barnehagepolitikken er valgfrihet, likebehandling og forutsigbarhet og vi vil jobbe for at det skal være slik også framover. Vi ønsker at små og store aktører fra privat, ideell og kommunal sektor skal være en del av barnehage-tilbudet i overskuelig framtid. Høyre mener det er helt avgjørende for at vi fortsatt skal ha en mangfoldig sektor med variasjon i tilbudene. Ingen barn eller familier er like og derfor må vi legge til rette for at tilbudene også er varierte.

Høyre ønsker private, ideelle og kommunale barnehager velkommen til Nordre Follo, fordi en miks vil gi innbyggerne våre det beste tilbudet.

Powered by Labrador CMS