MÅ SPARE: Kommunedirektøren foreslår at biblioteket må spare rundt en million kroner neste år.

– Dramatisk kutt i bibliotekbudsjettet

Bibliotekarforbundet reagerer kraftig på kuttforslaget for biblioteket, og er oppgitte over kommunedirektørens prioriteringer.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentenes meninger. 

Dersom det planlagte kuttforslaget går igjennom vil kommunen stå igjen med et strippet bibliotektilbud som knapt kan levere de lovpålagte tjenestene. Bibliotekene blir redusert til boksamlinger, uten aktiviteter eller overskudd til innbyggerne.

I budsjettforslag for 2024 foreslås det å kutte 980 000 kroner i bibliotekets budsjett. Pengene er foreslått spart ved å kutte 1,3 stillinger ved biblioteket. Dersom forslaget går igjennom er bemanningen redusert med nesten en tredjedel siden kommunesammenslåingen i 2020. Kutt i stillinger får alvorlige konsekvenser for innbyggerne i kommunen, med vesentlig dårligere tjenestetilbud og ytterligere innskrenkning av betjent åpningstid.

Med færre ansatte og redusert åpningstid vil Nordre Follo kommune stå igjen med et strippet bibliotektilbud uten mulighet til aktivitet utover et minimum.

Lesing - en forutsetning for å lykkes 

Elevene i Nordre Follo er gode lesere, og kommunen har mye å være stolt av. De nasjonale prøvene viser at elevene ligger over nasjonalt nivå. Nordre Follo bibliotek satser på barn og unge, og har et tett samarbeid med skolene. I løpet av høsten 2023 vil biblioteket gjennomføre opp mot 70 klassebesøk.

Den nasjonale lesekampanjen «Sommerles» er årets høydepunkt for våre unge lånere. I perioden juni til september 2023 leste barneskoleelevene i Nordre Follo nesten 6 millioner sider. Over halvparten av elevene i kommunen deltok, og dette er langt over det nasjonale gjennomsnittet. Den høye deltagelsen skyldes målrettet innsats fra de bibliotekansatte over flere år.

Digital kompetanse 

I dag er de fleste tjenester digitale. Biblioteket opplever en økning i brukere som kommer til oss for å få digital hjelp. Biblioteket er en av få instanser som tilbyr gratis datahjelp til innbyggerne, og vår kompetanse er svært viktig for de som opplever digital utenforskap.

Bibliotekene er også godt besøkt av seniorene i kommunen, og vi samarbeider med Senior fritid for å gi denne gruppen et godt tilbud. Mange eldre bruker biblioteket som et sted for å treffes, lese dagens avis og få digital veiledning. Disse vil rammes spesielt hardt av kutt i betjent åpningstid.

Å investere i bibliotek er å investere i samfunnet 

Forskning viser at for hver krone som investeres i bibliotek, får samfunnet fire ganger igjen. Til sammenligning anslår Statistisk sentralbyrå at det koster samfunnet 15.9 millioner kroner for hver unge person som faller utenfor.

Til biblioteket kommer mange mennesker står i fare for å falle utenfor på grunn av sosial, språklig, digital eller økonomisk situasjon. Disse innbyggerne er ikke å se på andre arenaer, men til biblioteket kommer de fordi terskelen er lav, og økonomi og språk ikke er et hinder. Ingen krever at du skal kjøpe noe, du trenger ikke avtale på forhånd eller ha et konkret ærend for den saks skyld. Det er lett å bruke biblioteket.

«Etter skoletid»

«Etter skoletid» har blitt en stor suksess ved Nordre Follo Bibliotek. Her kommer det nærmere 100 barn hver uke for å delta på ulike aktiviteter. Mange av disse barna deltar ikke på organiserte fritidsaktiviteter og opplever «Etter skoletid» som et sted å treffe venner og bli kjent med nye. Det skapes bånd på tvers av skolekretser og sosioøkonomisk status. Dette er en viktig inkluderingsarena, som utvilsomt motvirker utenforskap.

Med færre ansatte og redusert åpningstid vil Nordre Follo kommune stå igjen med et strippet bibliotektilbud uten mulighet til aktivitet utover et minimum. Etter år med budsjettkutt forkledd som «effektiviseringstiltak», er det ikke mer igjen å effektivisere.

På vegne av Bibliotekarforbundet i Nordre Follo kommune,

Inger Astrid Nagel-Alne, Siri Welde og Therese Engan

Powered by Labrador CMS