VIL IKKE SELGE: Den aktuelle tomten ligger i Trollåsveien 8 og er en del av Mastemyr Næringspark. Tomten, som er på litt under 70 mål, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Statsbygg jobber på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å finne egnede tomter for nytt Oslo fengsel. Den ovennevnte tomten på Trollåsen er nå ett av fem alternativene som nytt Oslo fengsel.
VIL IKKE SELGE: Den aktuelle tomten ligger i Trollåsveien 8 og er en del av Mastemyr Næringspark. Tomten, som er på litt under 70 mål, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Statsbygg jobber på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å finne egnede tomter for nytt Oslo fengsel. Den ovennevnte tomten på Trollåsen er nå ett av fem alternativene som nytt Oslo fengsel.

– Vi ønsker ikke å selge

To ganger tidligere har eieren av Trollåsveien 8 gitt beskjed til både Statsbygg og justis- og beredskapsdepartementet at de ikke ønsker å selge tomten som er aktuell for nytt Oslo Fengsel. Nå prøver de for tredje gang.

Publisert Sist oppdatert

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer frem i et brev, sendt i dag, fra Fabritiusgruppens administrerende direktør Asgeir Solheim.

Oppegård Avis har blitt tilsendt brevet som ble sendt til Mette Bahr Bugge i Statsbygg, Justis- og beredskapsdepartementet og til Nordre Follo kommune.

Prøver for tredje gang

Der står det tydelig at tomteeieren Fabritiusgruppen, 100 prosent eid av Gjelsten Holding, på to tidligere tidspunkt har gitt beskjed om at de ikke ønsker å selge tomten til dette formålet. Første gang 4. oktober og andre gang 3. november.

Til nå har de ikke blitt hørt.

«Vi viser til tidligere korrespondanse og kontakt vedrørende vår tomt, gnr. 239, bnr. 141 i Nordre Follo kommune, Trollåsveien 8, Trollåsen 1414.

I vår e-post mandag 4. oktober 2021 ga vi beskjed om at et salg av eiendommen ikke var aktuelt fra vår side og ba følgelig om at Trollåsveien 8 som mulig plassering for nytt Oslo fengsel ble trukket – og ikke offentliggjort som et alternativ.

Dette ble gjentatt i vår e-post 3. november 2021. Vi fikk bekreftet samme dag at Statsbygg respekterte vårt valg. Til tross for dette ble Trollåsveien 8 lansert som en av tomtene Statsbygg anbefalte overfor Justis- og beredskapsdepartementet, ref. pressemelding 10. desember 2021.

Vi ønsker på denne bakgrunn på nytt gi uttrykk for at vi ikke ønsker å selge eiendommen. Fabritius Gruppen AS er en betydelig eiendomsutvikler og, som vi har påpekt tidligere, planlegger vi en videreutvikling av Trollåsveien. Vi har blant annet, i samarbeid med øvrige grunneiere på området, investert betydelige beløp i infrastrukturtiltak med tanke på videre utvikling og utbygging av eiendommen, innleder de brevet, signert selskapets administrerende direktør.

VIL IKKE SELGE: Administrerende direktør Asgeir Solheim vi ikke selge Trollåsveien 8.
VIL IKKE SELGE: Administrerende direktør Asgeir Solheim vi ikke selge Trollåsveien 8.

Forstår naboene

I brevet kommer det også frem at selskapet har forståelse for den store nabomotstanden som har vokst frem de siste ukene. Men også hos enkelte av leietakerne er det uro.

«Vi har stor forståelse for naboenes engasjement mot å etablere fengsel på eiendommen, og vi mener at det som vil tjene området best, er at eiendommen utvikles i tråd med våre planer.

Per i dag er det ca. 20 leietakere som har sitt daglige virke på eiendommen. Som eier og utleier er vi spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for at leietakerne kan drive sin virksomhet på best mulig måte.

Vi håper på forståelse for våre vurderinger, og imøteser en bekreftelse på at Trollåsveien 8 ikke lenger er aktuell som tomt for nytt fengsel

Asgeir Solheim, administrerende direktør i Fabritiusgruppen, eier av Trollåsen 8.

Omtalen av eiendommen som en mulig lokasjon for nytt fengsel, gir liten forutsigbarhet og skaper usikkerhet og uro med tanke på videre drift for leietakere, herunder villighet til investeringer i egne lokaler. Usikkerheten og manglende forutsigbarhet gjør seg også gjeldende for verdien på eiendommen. Uten en bekreftelse på at eiendommen ikke er aktuell for etablering av nytt fengsel, vil det være vanskelig å gjøre større tiltak/investeringer.

Det er ikke vår oppgave å vurdere eiendommens egnethet som ny fengselstomt. Når det er sagt vil vi likevel bemerke at plasseringen tett opp mot et større boligfelt, ikke virker ideelt verken for naboer eller selve fengselet.

Vi håper på forståelse for våre vurderinger, og imøteser en bekreftelse på at Trollåsveien 8 ikke lenger er aktuell som tomt for nytt fengsel», avslutter Asgeir Solheim.

– Vi gjorde en feil

Da Oppegård Avis tok kontakt med administrerende direktør Asgeir Solheim fredag ettermiddag, gjentok han budskapet. Han hadde imidlertid også en innrømmelse å komme med.

– Vi ønsker ikke å selge tomten, sier Solheim.

Solheim innrømmer samtidig at da de ble kontaktet av rådmannskontoret i Nordre Follo kommune i fjor høst, så var svaret annerledes.

– Det stemmer at vi først var positive til dette og sa ja, da vi ble spurt om det kunne være aktuelt å selge tomten. Det var imidlertid før vi skjønte hva det innebar og omfanget. Sett i ettertid burde vi sagt nei allerede da, sier han til Oppegård Avis.

Det stemmer at vi først var positive til dette og sa ja, da vi ble spurt om det kunne være aktuelt å selge tomten. Det var imidlertid før vi skjønte hva det innebar og omfanget. Sett i ettertid burde vi sagt nei allerede da

Asgeir Solheim, administrerende direktør i Fabritiusgruppen, eier av Trollåsen 8

Trolig en favoritt

Det kan vise seg å bli en kostbar tabbe.

Som de siste ukene har vist, ruller prosessen videre, og kilder Oppegård Avis har vært i kontakt med, mener tomten er en favoritt i departementet. Er det slik at tomten på Trollåsen vurderes som det klart beste, kan staten gå inn og kjøre gjennom prosessen, uavhengig av hvor stor motstanden er.

Det vet Solheim også.

– Må være lov å ombestemme seg

Nå håper han de tar til fornuft og hører på innspillene.

– Jeg synes det er merkelig at prosessen fortsetter, selv om vi flere ganger har gitt beskjed om vårt standpunkt. Og jeg vil ikke fantasere om det med statlig plan. Nå har vi gjentatt vårt ståsted nok en gang. Vi ønsker å utvikle tomten og området rundt i et bymessig preg. Det rimer dårlig med et fengsel, sier han.

Han sier han forstår motstanden fra naboene og at det ikke er de eneste som har reagert.

– Dette er trist for naboene, men det har avstedkommet ganske sterke reaksjoner fra våre leietakere også. Mange har vært her i mange år, sier han.

Nå håper han departementet og Statsbygg lytter til ønsket.

– Vi har ikke bedt om å komme på noe liste og vi burde sagt nei fra starten, men det må være lov å ombestemme seg. Nå har vi igjen redegjort for hva vi mener, og vi forventer å bli hørt, sier Solheim.

Powered by Labrador CMS