FLØYSBONN SKOLE

SKOLE I FORFALL: Bildene som er satt sammen i en collage, viser kun noe av forfallet man kan se utvendig ved å gå rundt skolebygget på Fløysbonn. Alle foto: Yana Stubberudlien
SKOLE I FORFALL: Bildene som er satt sammen i en collage, viser kun noe av forfallet man kan se utvendig ved å gå rundt skolebygget på Fløysbonn. Alle foto: Yana Stubberudlien

Skriker etter vedlikehold

Det er bevilget 120 millioner kroner til vedlikehold av Fløysbonn skole innen høsten 2024 når den skal slås sammen med Hellerasten skole, men rehabiliteringen vil ikke starte i år.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra foresatte ved Fløysbonn skole som reagerer på at ungdomsskolen, inkludert uteområdet og ballbingen, står i forfall.

Forrige uke omtalte vi saken om ballbingen på Fløysbonn, men manglende vedlikehold av den er kun en dråpe i havet sammenliknet med behovet selve ungdomsskolen har.

Les også: – Vi skal vurdere umiddelbare tiltak

RETT VED SKOLENS INNGANG: Området ved inngangen til skolen ser ikke innbydende ut.
RETT VED SKOLENS INNGANG: Området ved inngangen til skolen ser ikke innbydende ut.

– Stort behov for rengjøring og oppfrisking

Fløysbonn skole er en ungdomsskole som brukes av 234 elever og 26 lærere. Skolen fyller 50 år i 2022 (bygningen er fra 1972), men vedlikeholdsbehovet (både innvendig og utvendig) er stort, mest på grunn av manglende satsing på vedlikehold over mange år.

Det ser man tydelig bare ved å gå rundt selve skolebygningen, som ser skitten og slitt ut. Til og med uteområdet rett ved inngangen ser langt fra innbydende ut.

DJEVELENS TALL: Denne nedtaggede døren kan man se til høyre for inngangen.
DJEVELENS TALL: Denne nedtaggede døren kan man se til høyre for inngangen.

Oppegård Avis har spurt rektor ved skolen, Gro Gjermundsen, om hva hun tenker om skolens tilstand, og om hun har vært i kontakt med kommunen med spørsmål om for eksempel rengjøring av skolens fasader.

– Både jeg som rektor og de ansatte synes bygningen utvendig har stort behov for rengjøring og oppfriskning. Det var meningen dette skulle gjøres i fjor, men dette er flyttet til i år, sier hun.

Siste gang var behovet meldt inn i begynnelsen av april i år, ifølge rektoren.

– Den 6. april sendte vi spørsmål om dette blir gjort i år, noe vi den 19. april fikk bekreftet. Den 15. juni fikk vi svar at dette skal følges opp, men at det ikke er satt en dato for når arbeidet skal starte, sier rektor Gro Gjermundsen.

Les også: Hva galt har Fløysbonn skole gjort?

Ferdig rehabilitert til høsten 2024

Under den politiske behandlingen av den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) onsdag 16. juni, ble det vedtatt rehabilitering av Fløysbonn skole i økonomiperioden 2022–2026.

Fløysbonn skole er planlagt rehabilitert ferdig i 2024. Det er foreløpig avsatt 120 millioner kroner til dette arbeidet, ifølge kommunestyrets vedtak.

Prosjektet skal innarbeides i det kommende budsjettdokumentet for neste år (Strategi og handlingsplan for Nordre Follo), som skal behandles i kommunestyret i desember 2021.

SKAL REHABILITERES: Det er foreløpig avsatt 120 millioner kroner til rehabilitering av Fløysbonn skole innen høsten 2024, men selv om vedtaket er på plass, er det fortsatt uklart når rehabiliteringen vil starte. Disse arbeidene vil i hvert fall ikke påbegynne i år.
SKAL REHABILITERES: Det er foreløpig avsatt 120 millioner kroner til rehabilitering av Fløysbonn skole innen høsten 2024, men selv om vedtaket er på plass, er det fortsatt uklart når rehabiliteringen vil starte. Disse arbeidene vil i hvert fall ikke påbegynne i år.

Fløysbonn + Hellerasten om tre år

– Etter at prosjektet med Fram ungdomsskole ble lagt på is, og det er bestemt at Fløysbonn skal fortsette som ungdomsskole noen år til, ser vi fram til at skolen skal rehabiliteres, sier rektoren ved Fløysbonn skole.

I sakspapirene fra 16. juni kan vi lese at Fløysbonn og Hellerasten skoler slås sammen fra skoleåret 2024-2025 (fra høsten 2024). Det skjer ved at Hellerasten skole skal legges ned og at elevene fra Hellerasten skal flyttes over til Fløysbonn skole.

"Ungdomsskolene Fløysbonn, Hellerasten og Flåtestad må ses i sammenheng. Det planlegges for en endring i skolestrukturen i området som innebærer at Flåtestad ungdomsskole utvides og rekrutterer elever fra barneskolene Greverud og Østli, mens Fløysbonn ungdomsskole rekrutterer elever fra skolene Sofiemyr og Tårnåsen. Da kan Hellerasten ungdomsskole, som er i dårlig forfatning, avvikles. Målet er at skolestrukturen endres fra skoleåret 2024/2025", står det i saksdokumentet.

Kun fasadevask i år

Selv om vedtaket er på plass, er det fortsatt uklart når rehabiliteringen av Fløysbonn skole vil starte. Disse arbeidene vil i hvert fall ikke påbegynne i år.

Oppegård Avis har sendt flere spørsmål til områdelederen for Eiendom i Nordre Follo, Liv Karin Sørli, som var konstituert kommunalsjef for den ovennevnte virksomheten frem til april i år.

– Har det blitt avsatt penger til vedlikehold av Fløysbonn skole i 2021, og eventuelt hvor mye?

– I påvente av rehabilitering vil det kun utføres nødvendig vedlikehold. Det er i år planlagt kun for vask av fasade, sier Sørli.

Oppegård Avis har snakket med flere foresatte ved skolen. Ifølge dem har skolen aldri vært vasket utvendig, i hvert fall hvis man snakker om de siste 10-15 årene.

Vi har også spurt rektor Gro Gjermundsen om det samme, og hun bekrefter at det ikke har vært et tilfelle siden hun startet på skolen som rektor for tre og et halvt år siden.

SKITTEN OG UTEN BESLAG: Skolen har store vedlikeholdsbehov.
SKITTEN OG UTEN BESLAG: Skolen har store vedlikeholdsbehov.
VED INNGANGEN: Her samles ungdommene i friminuttene.
VED INNGANGEN: Her samles ungdommene i friminuttene.
ETT AV HJØRNENE: Slik ser fasadene ut i dag.
ETT AV HJØRNENE: Slik ser fasadene ut i dag.

Vasket sist for cirka ti år siden

Ifølge kommunen ble skolen rengjort utvendig for cirka ti år siden.

– For cirka ti år siden ble det gjort følgende: utskiftning av skadde fasadeplater, åpningsvinduene i første etasje ble skiftet, bygget ble vasket og vinduer malt utvendig. Sommeren 2020 gikk vi over taket og utbedret svake punkter med tilhørende ny papptekking, sier Sørli.

Til tross for at en fasadevask er en investering i mindre vedlikehold og ikke krever så store beløp, har dette vært savnet sårt på skolen. Vi har spurt kommunen om årsaken til skolen ikke har vært prioritert vasket i så mange år, men har fått følgende svar på dette:

– Jobben er bestilt hos vår rammeleverandør og vil bli utført i løpet av skoleferien, sier Sørli.

SLIK SER FASADENE UT: Det var for cirka ti år siden at kommunen sørget for utvendig vask av fasadene.
SLIK SER FASADENE UT: Det var for cirka ti år siden at kommunen sørget for utvendig vask av fasadene.
DET HADDE HJULPET MED ORDENTLIG VASK: Vinduene er gamle, men det hadde hjulpet med vask også. Bildet ble tatt forrige uke.
DET HADDE HJULPET MED ORDENTLIG VASK: Vinduene er gamle, men det hadde hjulpet med vask også. Bildet ble tatt forrige uke.
HAR IKKE VÆRT VASKET PÅ TI ÅR: Slik ser fasadene i dag.
HAR IKKE VÆRT VASKET PÅ TI ÅR: Slik ser fasadene i dag.
STYGGE VEGGER: Slik ser veggene ut i første etasje.
STYGGE VEGGER: Slik ser veggene ut i første etasje.

Oppussing av skole vs. rådhus

– Hadde det vært akseptabelt å ha slike lokaler som arbeidssted for administrasjonsansatte i Nordre Follo rådhus?

– Alle kommunens formålsbygg blir løpende vurdert og prioritert i forhold til nødvendig verdibevarende vedlikehold, uavhengig av om det er en skole eller et administrasjonsbygg, sier Sørli.

Oppegård Avis har skrevet at i forbindelse med kommunesammenslåingen har kommunen prioritert å bygge om Nordre Follo rådhus i Ski. Foreløpig har ombyggingen kostet kommunen 50,4 millioner kroner, inkludert budsjettoverskridelsen på 6,4 millioner kroner.

50,4 MILLIONER KRONER: Nordre Follo rådhus er fortsatt under rehabilitering. Foreløpig har ombyggingen kostet kommunen 50,4 millioner kroner, inkludert budsjettoverskridelsen på 6,4 millioner kroner. Foto: Yana Stubberudlien
50,4 MILLIONER KRONER: Nordre Follo rådhus er fortsatt under rehabilitering. Foreløpig har ombyggingen kostet kommunen 50,4 millioner kroner, inkludert budsjettoverskridelsen på 6,4 millioner kroner. Foto: Yana Stubberudlien

Kun 4 millioner til vedlikehold av 180 bygg

Det er mange kommunale bygg, ikke bare Fløysbonn skole, som skriker etter vedlikehold. Forrige uke skrev vi også om det gamle menighetshuset i Skiveien, som eies av kommunen, men som ikke har vært vedlikeholdt i flere år til tross for at det brukes til daglig undervisning av rundt 70 flerkulturelle.

Nordre Follo eier om lag 180 bygg som brukes til ulike formål. Vedlikeholdsetterslepet på flere av disse er stort og kan ikke løses med små beløp. For 2021 har kommunen avsatt kun 4 millioner kroner totalt til utvendige rehabiliteringsarbeider av disse.

– I tillegg kommer lønnskostnader til egne vedlikeholdsansatte. På noen bygg vil rammeavtalepartner benyttes. Hvilke bygg som blir prioritert blir løpende vurdert innenfor avsatt bevilgning. Det er foreløpig ikke avsatt et konkret budsjettsum for hvert bygg, men det føres løpende regnskap per bygg, sier Sørli.

Les også: – Skjøtsel her har ikke høyeste prioritet

Powered by Labrador CMS