96 MILLIONER TIL GRATIS VEGETARMAT I OSLO: Gratismaten til vgs-elevene vil koste Oslo kommune 96 millioner kroner i året, dersom forslaget blir vedtatt i september. Illustrasjonsbilde: Marit Rein/ Nofima
96 MILLIONER TIL GRATIS VEGETARMAT I OSLO: Gratismaten til vgs-elevene vil koste Oslo kommune 96 millioner kroner i året, dersom forslaget blir vedtatt i september. Illustrasjonsbilde: Marit Rein/ Nofima

Sier nei til gratis skolemat i Nordre Follo

Neste skoleår kan det bli et gratis, kjøttfritt skolemåltid for alle elever ved videregående skoler i vår nabokommune, Oslo. Etter hvert skal også ungdomsskolene få det samme tilbudet. I Nordre Follo er dette foreløpig uaktuelt.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 8. september foreslo byrådet å sette av 96 millioner kroner til gratis vegetarmat for alle elever ved videregående skoler i Oslo i budsjettet for 2022.

– Vi mener det er en lur investering for å sikre at alle får mat. Hvis vi ønsker ro, konsentrasjon og et godt klassemiljø, er egentlig mat en del av det, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Gratis skolemat er bra fordi dette utjevner forskjeller, øker konsentrasjon, skaper samhold rundt en måltid, og bidrar til at færre barn og unge vil være sultne på skolen, sa varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

I valgkampen i 2019, lovet imidlertid Ap gratis skolemat til alle skoleelever i Oslo innen 2023, til en prislapp på hele 300 millioner kroner, men nå er dette foreslått som en varig ordning kun på videregående skoler i Oslo.

Etter hvert skal også ungdomsskolene i Oslo få det samme tilbudet, og da vil 40.000 elever få ett måltid hver dag. Skolene får en sum penger fra kommunen og kan selv velge om de vil bruke pengene på frokost, lunsj eller begge deler.

Samtidig viderefører det rødgrønne byrådet ordningen med gratis frukt og grønt til alle ungdomsskoleelever som en fast ordning i 2021.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

Vil prioritere annerledes

Kan det bli aktuelt med noe tilsvarende forslag om gratis skolemat i Nordre Follo når budsjettet for neste år skal legges fram i oktober?

– Det er ingen av partiene i samarbeidet som er mot skolemat. Tvert imot jobber vi for økt matglede og bedre aktivitetstilbudet på barnehage, skole og SFO. I kampen om gode og viktige tiltak vil vi prioritere ressursene annerledes enn gratis skolemat denne høsten, svarer Camilla Hille (V) på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo (Ap, SV, V, MDG, Sp og Uavhengige).

Les også: Mat og helse i Nordre Follo som salderingspost med ufaglærte lærere

Forsøk på utvalgte skoler

– Vi vil sikre tilstrekkelig kompetanse med nok fagfolk og bemanning i barnehager, skole og SFO. Vi vil også prioritere våre barne- og ungdomstilbud som fritidsklubber, helsestasjon for ungdom, lavterskel psykiske helsetilbud og så videre, sier Hille.

Samtidig påpeker hun at på et senere tidspunkt, dersom den økonomiske situasjonen i Nordre Follo blir bedre enn i dag, kan det bli aktuelt med et forsøk av innføring av gratis skolemat på noen enkelte skoler i kommunen.

– Dersom det mot formodning skulle være et handlingsrom på kommunebudsjettet i årene fremover, er vi åpne for å iverksette forsøk med gratis skolemat på utvalgte skoler, sier Hille.

– Heldigvis har de aller fleste barn med seg gode og sunne matpakker i vår kommune, så er jeg glad for at vi ved noen skoler, blant annet på Haugjordet ungdomsskole på Langhus, tilrettelegger for at de elevene som måtte ønske og trenge det kan få frokost på skolen, legger hun til.

Fra skolens egne budsjettrammer

Oppegård Avis har bedt kommunen om en oversikt over hvilke skoler benytter seg av dette tilbudet. Det viser seg at gratis frokosttilbud/ mattilbud på skolene er ikke en kommunal ordning hvor det er satt av penger.

– Ordningene på Haugjordet ungdomsskole ble etablert i 2013-2014 og var et lokalt initiativ, hvor det er et samarbeid mellom elevene, skolen og næringsliv. Jeg vet fra tidligere at dette tilbudet var populært, og at det alltid var en del elever som benyttet seg av tilbudet med å spise frokost på skolen, havregrynsgrøt eller brød og pålegg, sier Arnfinn Almås, konstituert kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo.

– Betyr det at skolene som praktiserer denne ordningen benytter egne driftsbudsjetter til dette?

– Skolene som har slike tiltak finner midler til dette innenfor egne budsjettrammer, kanskje i samarbeid med elevråd, foreldreutvalg eller lokalt næringsliv. Det er stor kreativitet på dette området. Når vi fordeler midlene ut til skolene, må vi først sikre lovpålagt oppgaver. Når disse oppgavene er løst, har skolens ledelse mulighet til å gjøre lokale prioriteringer. Når det kommer til slike lokale trivselstiltak som eksempelvis frokosttilbud eller en enkel kantine, er det fint at skolen utvikler dette sammen med elever og foreldre. Noen skoler ønsker å prioritere dette, mens andre kanskje gjøre andre prioriteringer. Helt likt vil det ikke kunne bli, sier Almås.

– Hvilke andre skoler har praktisert servering av gratis mat frem til nå?

– Dette har vi ikke god oversikt over siden det er et lokalt arbeid, igangsatt av engasjerte skoler, lærere eller elever. Jeg kjenner ikke til situasjonen på alle skolene på dette området, men vi kan eventuelt komme tilbake med mer informasjon om dette ved en senere anledning, sier Almås.

Videre forklarer han at det vanlige på skolene i Nordre Follo er at elevene tar med seg mat og drikke hjemmefra.

– Enkelte skoler tilrettelegger med enkel matservering hvis det er behov for det, og på enkelte skoler finnes det enkle kantiner som ofte er utviklet i et samarbeid mellom elevene/ elevrådene og aktuelle skoler.

Les også: Skolehager fra skolens driftsbudsjetter

Hva med de folkevalgte?

– Har lokalpolitikerne i Nordre Follo fortsatt en ordning med servering av gratis mat i forbindelse med de politiske møtene i kommunestyret, formannskapet, utvalgene og annet som seminarene og temamøtene?

– De siste to møtene har vi fått kaffe og vestlandslefser. I andre møter har vi fått rundstykker med skinke eller ost. De siste halvannet årene med digitale møter har det naturlig nok (av hensyn til smittevern som følge av pandemien) ikke vært noe servering, sier Hille.

Hun sier at praksis før pandemien var servering av gratis rundstykker med skinke eller ost.

– Jeg har ikke oversikt over alle møtene, men mine møter i utvalget har stort sett vart til nærmere midnatt. Det har også en rekke kommunestyremøter gjort. Mange av oss kommer rett fra ordinært arbeid til disse møtene. Alle, unntatt utvalgslederne og ordfører, bruker fritiden sin til det. Det er stort sett samme mat i alle møter. Når vi bruker helger til folkevalgtopplæring, har vi fått servert wraps, sier Hille.

Les også: Selger Hareveiens honning

SERVERING AV RUNDSTYKKER: Bildet er fra møtet i Fellesnemnda i gamle Oppegård rådhus i februar 2019. Foto: Yana Stubberudlien
SERVERING AV RUNDSTYKKER: Bildet er fra møtet i Fellesnemnda i gamle Oppegård rådhus i februar 2019. Foto: Yana Stubberudlien

Oppegård Avis har bedt kommunen om en oversikt over midler brukt på gratis mat til de folkevalgte i Nordre Follo siden 2020, og i gamle Oppegård og Ski det siste året før kommunesammenslåingen. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Les også: Foreslår Venleik som ungdomskafé

Powered by Labrador CMS