DAGENS ORDNING: Det er Follo Ren som står for søppelforedlingen her i Oppegård i dag. Slik blir det trolig også fremover.
DAGENS ORDNING: Det er Follo Ren som står for søppelforedlingen her i Oppegård i dag. Slik blir det trolig også fremover.

Vraker trolig ikke Follo Ren likevel

Rådmannen ønsker at medlemsskapet opprettholdes inntil videre.

Publisert

I sitt møte den 13. febriar i år, vedtok kommunestyret i Oppegård å si opp medlemskapet i Follo Ren og bli en del av Romerike Avfallsfordeling (ROAF) fra januar 2019. 

Etter at saken ble behandlet og formannskapet valgte å vrake Follo Ren, ble saken også behandlet i kommunestyret i Ski.

De valgte å gå motsatt vei, og ønsket å beholde Follo Ren.  Nå kan det se ut som om dette ikke blir noe av for Oppegårds del heller, i hvert fall inntil videre. 

Nå kan det imidlertid se ut som om Oppegård kommer til å fortsette med dagens renovasjonsløsning en stund til fremover, for i forbindelse med Utvalg for miljø- og plans (UMP) sin behandling av renovasjonsløsning for Oppegård, som skal behandles i utvalgets møte den 19. september, innstiller nemlig konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler på det helt motstatte som poliitkernes vedtak fra tidligere i år. 

GÅR FOR FORTSETTELSE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler ønsker å vente med å si opp renovasjonsavtalen med Follo Ren..
GÅR FOR FORTSETTELSE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler ønsker å vente med å si opp renovasjonsavtalen med Follo Ren..

Les også: Vraket Follo Ren

Rådmannen anbefaler nemlig at Oppegård kommune opprettholder medlemskapet i Follo Ren IKS inntil videre, og at framtidig renovasjonsordning for Nordre Follo kommune utredes gjennom prosjektplanens delprosjekt 3: «Eierskap og interkommunale samarbeid».

– Kritisk

I forbindelse med behandlingen tidligere i år, var blant annet styreleder i Follo Ren, Ildri Eidem Løvaas, kritisk til Oppegård kommunes ønske om å trekke seg ut av dagens løsning.

KRITISK: Styreleder i Follo Ren, Ildri Eidem Løvaas, ønsket at Oppegård ikke skulle forhaste seg..
KRITISK: Styreleder i Follo Ren, Ildri Eidem Løvaas, ønsket at Oppegård ikke skulle forhaste seg..

– Det er naturlig at Oppegård og Ski samordner seg i lys av kommunereformen. Det er dramatisk for Follo Ren hvis Oppegård velger å avvikle sitt eierskap. Jeg er overrasket over formannskapets vedtak, og synes personlig at saken skulle utredes bedre, sa Eidem Løvaas den gangen.

Les også: Hit kommer de grønne posene dine

Nå kan det altså se ut til at styrelederen får sitt ønske om dette oppfylt. 

Rådmannen bringer nå altså saken tilbake til ny politisk behandling.

Les også: – Hvorfor haster det så veldig, Oppegård?

Det er etter rådmannens vurdering naturlig å behandle spørsmålet om renovasjonsløsning sammen med annet interkommunalt samarbeid i Nordre Follo kommune, ifølge sakspapirene. 

Saken behandles altså i UMP den 19. september. 

Mer om saken

GJENVINNINGSSTASJONEN: Her på Sofiemyr leveres det mye søppel, som i dag går til fordeling av Follo Ren. Slik blir det trolig også fremover, hvis rådmannen får det som han vil..
GJENVINNINGSSTASJONEN: Her på Sofiemyr leveres det mye søppel, som i dag går til fordeling av Follo Ren. Slik blir det trolig også fremover, hvis rådmannen får det som han vil..

Herunder er lenker i forbindelse med Oppegårds tanker rundt ny renovasjonsløsning. Dette kan du bruke som bakgrunn for saken.

Powered by Labrador CMS