Sætreskogveien kjørebro

KULVERT ISTEDENFOR BRO: Illustrasjonen viser deler av prosjektet "Oppegård terrasse – en samlet plan for Oppegård stasjonsområde", utarbeidet av Oppegård Vel og Shark Arkitekter for cirka 15 år siden, som foreslår blant annet at Skiveien senkes ned i terrenget ved Greverud skole.
KULVERT ISTEDENFOR BRO: Illustrasjonen viser deler av prosjektet "Oppegård terrasse – en samlet plan for Oppegård stasjonsområde", utarbeidet av Oppegård Vel og Shark Arkitekter for cirka 15 år siden, som foreslår blant annet at Skiveien senkes ned i terrenget ved Greverud skole.

Foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon

– Forslaget vårt gir en god løsning for alle trafikkutfordringer rundt jernbanebroen og Skiveien, sier Geir Hokholt på vegne av Oppegård Vel.

Publisert

Oppegård Avis skrev forrige uke om den 80 år gamle Sætreskogveien kjørebro som går over jernbanen ved Oppegård stasjon. Kommunen har nylig ferdigstilt detaljtegninger for den nye broen som har en kostnad på cirka 50 millioner kroner, men det er fortsatt usikkert når den nye broen vil bli bygget.

Oppegård Vel har sett på løsningen for den nye broen og er kritiske til den. Velet mener også at det må være mulig med påkjøring både sydover og nordover til Skiveien.

– Den nye broen synes å bli komplisert og dominerende på grunn av forholdsvis stor stigning fra Skiveien. Broen blir jo minst en meter høyere enn dagens bro på grunn av krav som stilles av Bane NOR, sier Geir Hokholt (57), som er styremedlem i Oppegård Vel.

Les også: – Vi er lei av kommunens unnskyldninger

Prioriteringsspørsmål

Velet reagerer også på at kommunen prioriterer prosjekter med estetiske formål, som for eksempel bygging av en bro over Kolbotnvannet til cirka 20 millioner kroner og et flytende basseng i Kolbotnvannet, fremfor broprosjektet ved Oppegård stasjon.

– Dette prosjektet er så viktig for trafikksikkerhet i området rundt jernbanebroen, Greverud skole, Toppenhaug eldresenter og Skiveien at det bør prioriteres foran andre prosjekter som kommunen planlegger, sier Hokholt.

Han sier store trafikksikkhetsutfordringer i området er også bakgrunn for at Oppegård Vel gjennomførte underskriftskampanjen som gir mulighet til å fremme innbyggerinitiativet. Sistnevnte skal behandles i kommunestyret den 15. juni.

FORSLAGET: Her kan du se <span dir="ltr"><span class="_3l3x _1n4g">en enkel skisse av hvordan Skiveien kan legges om. Sætreskogveien føres i undergang under jernbanen sammen med kombinert gang/sykkelvei og undergang til jernbanens plattformer. Sætreskogveien og Durendalveien føres fram til ny rundkjøring på FV152. Her kan mange være med spleiselaget. Kilde: Oppegård Vel</span></span>
FORSLAGET: Her kan du se en enkel skisse av hvordan Skiveien kan legges om. Sætreskogveien føres i undergang under jernbanen sammen med kombinert gang/sykkelvei og undergang til jernbanens plattformer. Sætreskogveien og Durendalveien føres fram til ny rundkjøring på FV152. Her kan mange være med spleiselaget. Kilde: Oppegård Vel

Les også: Foreslår arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet

"Oppegård terrasse"

Hokholt viser til prosjektet "Oppegård terrasse – en samlet plan for Oppegård stasjonsområde", utarbeidet av Oppegård Vel og Shark Arkitekter for cirka 15 år siden.

– I korte trekk handler det om å rive dagens bro og legge Sætreskogveien i undergang under jernbanen, samt å koble Sætreskogveien og Durendalveien til Skiveien med en rundkjøring. Denne løsningen ville frigjøre store områder som kan brukes til å bygge nye boliger og næringslokaler, med parkeringskjeller eller innfartsparkering, sier han.

OPPEGÅRD TERRASSE:
OPPEGÅRD TERRASSE:

Hokholt vil gjerne presisere at Oppegård Vel med dette forslaget ikke tar stilling til hvilken grad av bebyggelse prosjektet bør inneholde.

KULVERTLOKK MED FELLES UTEROM: Sett mot øst med utkjøring fra rundkjøringen.
KULVERTLOKK MED FELLES UTEROM: Sett mot øst med utkjøring fra rundkjøringen.

 

BERØRTE OMRÅDER: Illustrasjonen viser berørte områder.
BERØRTE OMRÅDER: Illustrasjonen viser berørte områder.

 

BEBYGGELSE MED "RYGGEN" TIL TOGTRASEEN – NY PERRONG: Stasjonsområdet sett mot vest.
BEBYGGELSE MED "RYGGEN" TIL TOGTRASEEN – NY PERRONG: Stasjonsområdet sett mot vest.

 

Les også: – Kommunens ansvar

Tar opp forslaget på nytt

Ifølge Hokholt ble prosjektet "Oppegård terrasse" diskutert med kommunen i flere omganger siden 2002 uten at velforeningen fikk gehør for sine ideer den gang.

– Statens vegvesen bekreftet den gang at den foreslåtte løsningen ville løse alle trafikkutfordringer for kjørende og myke trafikanter rundt jernbanebroen og påkjøringen til Skiveien. I tillegg ville en kunne utbedre sydgående jernbaneplattform med gode adkomstmuligheter, påpeker Hokholt.

Han sier hele prosjektet kan gjennomføres når jernbanen likevel skal stenges ved oppgradering av Kolbotn stasjon i 2022-2023.

– Vårt forslag må først og fremst sees på som initiativ til løsning som bør vurderes. Forslaget bør være enda mer aktuelt enn i 2002. I 2023 eller senere vil jernbanen i en lang periode stenges når Kolbotn stasjon skal bygges om. Da har vi sjansen til å rive broen, bygge en undergang, en ny sørgående plattform samt å frigi store arealer.  Greverud skole får bedre utemiljø og en skolevei. I tillegg vil det være mulig å bygge nye boliger og næringsarealer, sier Hokholt.

Oppegård Vel anbefaler derfor at initiativet fra 2002 tas opp av skuffen og vurderes på nytt før en velger endelig løsning for ny adkomst til Sætreskogen og påkjøring til Skiveien.

– I motsetning til da prosjektet ble lansert i 2002 kan nå flere aktører være med på spleiselaget: Oppegård kommune, Statens vegvesen, Bane NOR samt bolig- og næringsutviklerne, i dette prosjektet og andre prosjekter som Durendal, Tusseveien og eventuelt Oppegård stasjonsområde, sier Hokholt.

Les også: Kjemper for ny bro

Tunge kjøretøy

I påvente av den nye broen vil kommunen før vinteren sørge for midlertidige tiltak som et bredere fortau med gjerde og lysregulering på dagens bro.

– Disse tiltakene vil ikke løse situasjonen med de tunge kjøretøyene som er for tunge for broen. Skal de i en årrekke fortsette å kjøre gjennom de smale kjøreveiene på Sætreskogen? spør Hokholt, som er meget bekymret for trafikksikkerheten i området.

Les også: Foreslår midlertidige tiltak

Anser det som urealistisk

– Dette er en omfattende sak som vil kreve mye saksbehandlingstid. Jeg finner ikke kapasitet til å ville prioritere dette nå med mindre det skulle bli en politisk bestilling på å utrede saken, forklarer rådmann Lars Henrik Bøhler.

Samtidig vil han påpeke at skulle en seriøs aktør fremme et planforslag for kommunen, ville kommunen som planmyndighet ta stilling til det på en vanlig og profesjonell måte.

– På nåværende tidspunkt anser jeg forslaget fra velet som urealistisk. Det vil innebære dimensjoner og kostnader som det for det første er tvilsomt om det er marked for, og som, hvis det skulle realiseres, ville flytte kommunesenteret vårt til Oppegård syd og gi en utvikling der i strid med vedtatte planer, sier Bøhler.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau