Skoler på vent

FAU-LEDERE MØTTE AVISEN: Idunn Langbakk (leder av Nordre Follo kommunale foreldreutvalg, NFKFU), Elisabeth Langekjend (FAU-leder ved Tårnåsen skole), Hanne Chrøis (FAU-leder ved Greverud skole) og Ole Nicolai Høivik (FAU-leder ved Sofiemyr skole).
FAU-LEDERE MØTTE AVISEN: Idunn Langbakk (leder av Nordre Follo kommunale foreldreutvalg, NFKFU), Elisabeth Langekjend (FAU-leder ved Tårnåsen skole), Hanne Chrøis (FAU-leder ved Greverud skole) og Ole Nicolai Høivik (FAU-leder ved Sofiemyr skole).

– Hvor går grensen for hva som er forsvarlig?

FAU-ledere ved flere skoler i gamle Oppegård etterlyser en oversikt over hva som skal gjøres med skolene som står på vent.

Publisert

– Vi forstår at kommunen må gjennomgå situasjonen på alle skolene i Nordre Follo og at dette tar tid, men hva gjør vi nå i mellomtiden på de skolene som har skrikende behov for strakstiltak og hvor de etablerte tiltakene ikke fungerer? Det tilføres ingen midler til skolene som skal rives og da lurer vi på hva som kan aksepteres av oss foresatte, sier Idunn Langbakk, som er leder av Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU).

Oppegård Avis har møtt henne og FAU-ledere ved Tårnåsen, Sofiemyr og Greverud skoler (red. anm.: FAU-ledelsen ved Hellerasten skole kunne dessverre ikke møte opp), Alle er enig om at det er behov for en oversikt over hva som skal gjøres med skolene som står på vent, og at dette arbeidet må prioriteres.

Les også: Fikk store overraskelser på skolene i Oppegård

Ingen undersøkelser om inneklima

– Tilsynsmyndigheten i kommunen, Miljørettet helsevern, har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige, men slik som situasjonen på de enkelte skolene har vært i flere år, med blant annet gjentatte lekkasjer, muggsopp i alle kontrollerte rom, 100-år gamle toaletter, råtne pulter og avvik i det elektriske, lurer vi på hva som er akseptabelt. Hvor går grensen for hva som er akseptabelt og forsvarlig? lurer FAU-lederne på.

– Har det noen gang i løpet av de siste fem årene blitt gjort undersøkelser blant foresatte på deres skoler om hvordan de opplever situasjonen med inneklima på skolene?

– Ikke som vi kjenner til, sier FAU-lederne Elisabeth Langekjend, Hanne Chrøis og Ole Nicolai Høivik.

– Når man lukker øynene for sannheten, blir det lettere å nedprioritere saker. Når dette pågår over mange år, blir det et system. Det er akkurat det vi opplever som har vært tilfelle i gamle Oppegård.

– På vår skole har det kun vært gjennomført én undersøkelse jeg kjenner til. Den var spørsmål om 17. mai, om vi skal gå i tog på Greverud eller på Kolbotn, sier Hanne Chrøis fra Greverud skole.

Hun sier at i løpet av de to og et halvt årene hun har vært FAU-leder på Greverud skole, har de aldri hatt befaring av lokalpolitikerne.

– Når man lukker øynene for sannheten, blir det lettere å nedprioritere saker. Når dette pågår over mange år, blir det et system. Det er akkurat det vi opplever som har vært tilfelle i gamle Oppegård, sier  NFKFU-leder Idunn Langbakk.

Les også: – Trenger tydelighet

Roser utvalgslederen

FAU-lederne roser utvalgslederen Camilla Hille (V) som tok initiativ til å besøke de fire Oppegård-skolene med størst behov for tiltak. Knut Oppegaard (H), som er medlem i utvalget, var med Hille da hun besøkte Greverud skole og nestleder i utvalget, Håkon Heløe (Ap), deltok på befaringen på Sofiemyr, Hellerasten og Fløysbonn skoler.

– Vi er imponert over det vi har sett av Camilla Hille så langt. Vi er fornøyd med å bli sett og hørt, og vi har forståelse på at det handler om harde prioriteringer. Samtidig håper vi på at skolene og barnas helse blir prioritert. Det er ikke toppmoderne skoler med luksusutstyr som nedsenkende pulter som kreves av foresatte, men at kommunen dekker kun grunnleggende behov og sørger for helsemessige og forsvarlige forhold ved skolene, sier Idunn Langbakk og Nicolai Høivik.

– Det var hell i uhell da den gamle barneskolen på Tårnåsen brant ned for ti år siden.

Elisabeth Langekjend, FAU-leder ved Tårnåsen skole

Flytter fra sted til sted

– Det bekymrer meg sterkt at barna mine kan havne på Hellerasten skole. Det er utrolig trist å se at Hellerasten og flere andre skoler i tidligere Oppegård er i så dårlig forfatning. Det var hell i uhell da den gamle barneskolen på Tårnåsen brant ned for ti år siden, sier FAU-leder ved Tårnåsen skole, Elisabeth Langekjend.

Hun sier at kapasiteten på Tårnåsen skole er sprengt på flere trinn, og at flere barn står på venteliste. Rektor Nina Sætre bekrefter dette. Hun sier skolen har 603 elever og kun noen få ledige plasser som kan tildeles til elever innenfor skolekretsen Hellerasten/Tårnåsen.

– Vi kjenner til at som følge av dårlig inneklima på Sofiemyr barneskole har flere familier valgt å flytte til Tårnåsen for å få plass på Tårnåsen skole som følge av endret bosted. De som har ungdommer, velger å flytte til Sofiemyr for å få skoleplass på Fløysbonn skole istedenfor Hellerasten skole, sier Elisabeth Langekjend i FAU ved skolen.

Les også: Skal lete mer etter fuktskader