GIR SVAR: Både Ruter og Statens vegvesen har nå besvart våre spørsmål.
GIR SVAR: Både Ruter og Statens vegvesen har nå besvart våre spørsmål.

Svarer på kritikken

Ruter får flengende kritikk fra Tårnåsen etter en rekke problemer med 81-bussen. Nå svarer de på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

I arbeidet med å dekke bussproblemene på Tårnåsen har vi stilt flere spørsmål både til Ruter og til Statens vegvesen.

For Ruters del ønsket Oppegård Avis svar på følgende spørsmål:

«Busser som strander i Valhallaveien skjer nå så ofte at det nesten ikke er en nyhet lenger. Folk på Tårnåsen har denne ruten som sin hovedåre til og fra jobb/Oslo, så det er ekstremt viktig å få klarhet i om det er planer om å gjøre noe annerledes på kort og lang sikt. Spesielt med tanke på valg av dekk. Er disse bussene godt nok skodd, er et viktig spørsmål.»

Svar fra Ruter

Under ser dere hva de svarte. Først ute er Sofie Brun på vegne av Ruter:

Vi har stor forståelse for at de som reiser til og fra Tårnåsen ønsker mer forutsigbarhet også når føret er vanskelig. Vinterdrift kan være utfordrende og vinteren så langt har hatt vanskelige værforhold i store deler av Ruters område. For at bussene skal kunne komme frem, kreves det både gode dekk, men også godt veivedlikehold. I tillegg kommer god fremkommelighet ved at også resten av trafikken går som den skal.

Ruters operatører benytter som hovedregel helårsdekk som er beregnet for vinterføre, og i tråd med de kravene som veimyndighetene stiller. Årsaken til at det ikke benyttes piggdekk er både av miljøhensyn ved at piggdekk fører til langt høyere miljøfarlige partikler støv og støy, og at piggdekk vil bidra til høyere slitasje på veier.

Bruk av kjetting kan i mange tilfeller også være lite hensiktsmessig. Selv om bussene har kjetting, vil det ta såpass mye tid å ta av og på kjetting, at både reisende og medtrafikanter vil oppleve dette som et dårlig alternativ, begynner Ruter.

Vurderer bussbytte

De fortsetter med å lansere et overraskende alternativ.

«De viktigste tiltakene er derfor gode vinterdekk, og god dialog med entreprenørene som utfører veivedlikehold som strøing, brøyting og salting. Men selv om vi gjør dette og planlegger godt i henhold til værmelding, vil det oppstå problemer. En løsning som vi da vurderer er å dele opp ruten, slik at busser med kjetting kan kjøre de partiene der det er spesielt krevende. Dette innebærer imidlertid at passasjerene må bytte buss i løpet av reisen. Gevinsten er at vi innstiller færre ruter og folk kommer seg dit de skal. Et slikt tiltak vurderer vi nå på de partiene av Valhallaveien der det er som glattest», avslutter de.

Svar fra Statens vegvesen

Oppegård Avis sendte også en henvendelse til Statens Vegvesen, hvor vi la ved bilder av dekkene på en av de bussene som endte på tvers. Våre spørsmål var følgende:

«Er dette en sikkerhetsrisiko? Mener dere at disse bussene er godt nok skodd?»

Her er deres svar:

«Det er vanskelig å vurdere egenskapene til dekk og dekkutrustning bare ut fra bilder, men dekk på tunge kjøretøy skal i vinterperioden ha nødvendig mønsterdybde og være merket som vinterdekk av produsenten. Generelt skal kjøretøy alltid være sikret nødvendig veggrep, og i aktuelle situasjoner kan det være nødvendig å benytte kjettinger eller lignende for å oppnå dette.

Ved bruk av kjøretøy skal føreren alltid forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig stand og kjøre slik at det ikke oppstår uheldige og farlige situasjoner. At et kjøretøy setter seg fast og ikke kommer frem kan tyde på utilstrekkelig veggrep, men det kan også skyldes andre forhold. Dette kan for eksempel dreie seg om tekniske feil, ugunstig vektfordeling eller at føreren ikke benytter kjøretøyet riktig. Kjøretøyets eier er ansvarlig for at kjøretøy ikke blir brukt dersom det ikke er i forsvarlig stand.»

Powered by Labrador CMS