Trygg oppvekst og landets beste skole

Høyre vil ha en skole med mestring og læringsglede for alle elever. Det er viktig for elevenes personlige utvikling, ansvarsfølelse, selvtillit og selvstendighet, skriver Bente Austad Biltvedt i dette debattinnlegget.

Publisert

Gode grunnleggende ferdigheter er et viktig utgangspunkt for videre skolegang og deltagelse i samfunns- og arbeidslivet. Vi skal ikke underslå betydningen av lærerdekning, men det er først og fremst gjennom flinke lærere vi får en skole med muligheter for alle. Vi vet at det først og fremst er kvaliteten på lærerne som er mest avgjørelse for læringsutbyttet. Derfor vil Høyre blant annet prioritere etter- og videreutdanning av lærere i skolen. Det er det viktigste for å hjelpe alle elever, og for å sørge for mer kunnskap i skolen.

Høyre vil tilby elevene nødvendig hjelp til å mestre skolehverdagen ved at ressursene brukes der de trengs ved å gi elever med lese- og skrivevansker viktige hjelpemidler, og ved å tilby leksehjelp til de som trenger det mest.

En god skolegang er blitt mer og mer avgjørende enn før, ikke minst fordi jobber som tidligere stilte få krav til formell kompetanse, blir stadig mer krevende og stiller krav til formell og/eller yrkesrettet utdannelse. God undervisning gir elevene gode kvalifikasjoner som er avgjørende for å skape muligheter for alle.

Nordre Follo-skolen har mange gode lærere som stimulerer elevenes kreativitet, respekterer deres forskjellighet og utvikler deres lyst til nytenkning. Våre ansatte har gjort og gjør en meget god innsats i kommunen vår. Høyres mål er imidlertid at Nordre Follo skal ha de beste lærerne som kan sikre alle barn og unge god kvalitet i opplæringen. Ingen barn er like og alle elever fortjener å bli sett og møtt på sitt nivå. Innsatsen skal starte tidlig og alle barn skal lære de viktigste fagene lesing, skriving og regning. Det vil gi dem stor trygghet og kunnskap gjennom hele skoleløpet.

Benthe Austad Biltvedt

6. kandidat på Nordre Follo Høyres liste

FRAM-PROSJEKTET: Høyre kjempet en innbitt kamp for å få realisert Fram ungdomsskole. Her er Biltvedt (i midten) sammen med Daad Gjerde og ordførerkandidat Cecilie Dahl Jørgensen Pind.
FRAM-PROSJEKTET: Høyre kjempet en innbitt kamp for å få realisert Fram ungdomsskole. Her er Biltvedt (i midten) sammen med Daad Gjerde og ordførerkandidat Cecilie Dahl Jørgensen Pind.
Powered by Labrador CMS