INVITERTE TIL WEBINAR: Ordfører Hanne Opdan inviterte alle sammen til å bidra med ideer. Foto: Nordre Follo kommune
INVITERTE TIL WEBINAR: Ordfører Hanne Opdan inviterte alle sammen til å bidra med ideer. Foto: Nordre Follo kommune

2 millioner til konsulentbistand i Kolbotn sentrum

2 millioner kroner skal kommunen betale til eksterne konsulenter i Multiconsult for å finne ut hva som skal til for at Kolbotn sentrum blir attraktivt.

Publisert Sist oppdatert

Konsulentbistand benyttes i hovedsak når kommunen selv ikke besitter den nødvendige spisskompetanse for å løse spesifikke oppgaver på en best mulig måte, eller når avdelingen eller virksomheten i kommunen selv ikke har kapasitet til å løse oppgaven.

Cirka 87,4 millioner kroner brukte kommunen på eksterne konsulenter i fjor hvorav cirka 1,5 millioner kroner ble brukt på eksterne konsulenter i forbindelse med infrastruktur i Ski sentrum.

Konsulentbruken fortsetter i 2021. Denne gangen er det behov for konsulentbistand i den nordligste delen av kommunen.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

Attraktivt sentrum

Hva skal til for at Kolbotn sentrum blir attraktivt? Det spurte kommunen innbyggerne via en pressemelding i midten av februar i år.

– Nå ser både vi, beboere og de som bruker sentrum tydeligere hva som fungerer og hva vi mangler. Vi har et godt besøkt kulturhus, et kjøpesenter midt i sentrum, åpne plasser, parkområder og Kolbotnvannet. Men vi mangler en god sammenheng, helhet og rom, som er tilrettelagt for lek, opphold og samvær, sa ordfører Hanne Opdan.

Torsdag 18. februar ble det holdt et webinar for å orientere om et nytt prosjekt som har som mål å skape et sentrum på Kolbotn som tiltrekker seg innbyggere i alle aldre.

I forbindelse med dette prosjektet ble det inngått en avtale mellom Nordre Follo kommune og eksterne konsulenter fra Multiconsult. Dette bekreftes av Anne Holten i Nordre Follo kommune.

Les også: Hva skal til for at Kolbotn sentrum blir attraktivt?

Karlegging og prosjektering

Avtalen, som ble inngått med selskapet Multiconsult, har en ramme på 2 millioner kroner.

Av dette vil 1,6 millioner kroner gå til kartlegging og prosjektering, og skal dekkes av kommunale midler satt av til infrastruktur i Kolbotn sentrum.

Prosjektet skal blant annet kartlegge naturmangfold i kantsonen, for å sikre at eventuell tilrettelegging i kantsonen ivaretar dette hensynet.

I tillegg vil 400.000 kroner gå til medvirkningstiltak og bruk av et nytt digitalt verktøy for innspill i kartløsninger. Denne delen dekkes av et tilskudd på 800.000 kroner som kommunen har fått til prosjektet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

– Ut fra dialog med innbyggere og interessenter skal Multiconsult prosjektere fysiske løsninger for torgene og byparkområder, herunder koplingen mellom ny stasjon og nedre torg. Intensjonen er at gjennomføring av tiltak kan starte opp høsten 2021, sier Anne Holten.

Les også: Foreslår arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet

Flere planer fra tidligere

Det er verken mangel på høykvalifiserte ansatte eller planer for Kolbotn sentrum. I forbindelse med områderegulering av Kolbotn sentrum i 2016-2017 ble det laget en mulighetsstudie der fire arkitekter presenterte spennende planer for Kolbotn sentrum. Innbyggerne ble engasjert til dette arbeidet i stor grad og det ble holdt workshops og åpne møter.

ÅPENT MØTE OM KOLBOTN SENTRUM: Bildet er fra 2016 og viser åpent møte i forbindelse med ny områderegulering for Kolbotn sentrum. Foto: Yana Stubberudlien
ÅPENT MØTE OM KOLBOTN SENTRUM: Bildet er fra 2016 og viser åpent møte i forbindelse med ny områderegulering for Kolbotn sentrum. Foto: Yana Stubberudlien
ÅPENT MØTE: Det kom mange innspill fra innbyggerne i forbindelse med medvirkningsprosessen rundt planen for Kolbotn sentrum. Bildet er fra 2016 og ble tatt under åpent møte om Kolbotn sentrum. Foto: Yana Stubberudlien
ÅPENT MØTE: Det kom mange innspill fra innbyggerne i forbindelse med medvirkningsprosessen rundt planen for Kolbotn sentrum. Bildet er fra 2016 og ble tatt under åpent møte om Kolbotn sentrum. Foto: Yana Stubberudlien

I 2019 ble det laget en plan for utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum, med en oversikt over konkrete tiltak for perioden 2019-2024. Tidligere rådmann har også foreslått å lage en arkitektkonkurranse for en ny bro over Kolbotnvannet.

NY NÆRINGSRÅDGIVER: Elisabeth Rytterager (49) fra Jeløy ble ansatt som næringsrådgiver i Nordre Follo fra 1. oktober 2020. Det ble bevilget 900.000 per år til denne stillingen. Foto: Monica Stromdahl
NY NÆRINGSRÅDGIVER: Elisabeth Rytterager (49) fra Jeløy ble ansatt som næringsrådgiver i Nordre Follo fra 1. oktober 2020. Det ble bevilget 900.000 per år til denne stillingen. Foto: Monica Stromdahl

Frem til 2020 ble det også brukt 7 millioner kroner på konsulentbistand i forbindelse med urealiserte prosjektet Kolbotn svømmehall.

Oppegård Avis har også skrevet at kommunen har nylig ansatt en høykvalifisert næringsrådgiver, som koster kommunen 900.000 kroner per år. Dette er i tillegg til 185 rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister med mye ulik kompetanse.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Har ikke avsatt driftsmidler til Hjerterom

Mens det lages planer med og uten konsulentbistand, skriker flere av de allerede realiserte prosjekter i kommunen etter vedlikehold.

Oppegård Avis har nylig skrevet at skulpturen Hjerterom, som ble avduket med brask og bram i Generasjonsparken på Kolbotn i slutten av juni 2016, er nå i forfall. Kommunen har driftet området rundt Hjerterom siden skulpturen ble åpnet for fire år siden, men har ikke avsatt driftsmidler for å vedlikeholde selve skulpturen.

Les også: Hjerterom mot uviss skjebne

– Hent fram ideer derfra!

John Harald Bondevik er blant innbyggerne som stiler seg undrende til det nye prosjektet i Kolbotn sentrum. I kommentarfeltet til saken OA skrev i februar påpeker Bondevik at det ikke var mange år siden at både barn og unge på alle grunnskoler i Oppegård ga sine innspill til Barn og unges kommunestyre (BUK) i forbindelse med et tilsvarende prosjekt.

– Der satt mange ansatte i kommunen og noterte ned i ulike workshops. Hent fram igjen alle de gode ideene derfra! oppfordrer Bondevik.

Videre påpeker han følgende:

"Ungdomsrådet gjorde det samme, med ideer fra fritidssentrene, ungdomsskolene og videregående skole. Jeg er ganske sikker på at interesseforeninger gjorde tilsvarende. Gå også tilbake og se hva elevrådene ved de nærmeste skolene har sagt i forbindelse med utbyggingene nært sentrum. Dette var før Kolbotn sentrum var inntatt av eldre-generasjonen. Jeg forstår godt de som vil bo der, og klandrer ikke dem. Men kommunen greide ikke å ivareta intensjonen om et levende bysentrum med god spredning i alder og livssituasjon blant beboerne. Det er slik jeg ser det fordi utbyggerne har fått bygge leiligheter tilpasset de med størst betalingsevne; de eldre. Skal det bli et levende bysentrum må det gjøres tiltak for å få yngre beboere nært sentrum. Dernest, eller samtidig, kan man se på ideene til aktivitets- og bespisningstilbud. Det florerer det av. Både her i kommentarfeltet og i tidligere høringer."

Enda et prosjekt

Det er ikke det eneste prosjektet hvor kommunen har kjøpt konsulenttjenester i 2021.

Oppegård Avis har nylig skrevet at kommunen har brukt 70.000 kroner i år for å få konsulenthjelp fra Considium i forbindelse med omorganisering av ledergruppene og stabene.

Siden 1. april 2020 ble det til sammen kjøpt tjenester hos Considium for cirka 644.000 kroner hvorav 573.750 kroner (nettobeløp) i 2020.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

Powered by Labrador CMS