ENGASJERER SEG: SVs Synnøve Kronen Snyen har sendt oss dette debattinnlegget med sine tanker for utviklingen av Kolbotn sentrum.
ENGASJERER SEG: SVs Synnøve Kronen Snyen har sendt oss dette debattinnlegget med sine tanker for utviklingen av Kolbotn sentrum.

– Et Kolbotn sentrum for vanlig folk, ikke byggherrers profitt!

– Vi trenger et manfoldig Kolbotn sentrum, skriver SVs Synnøve Kronen Snyen i dette debattinnlegget om utviklingen av Kolbotn sentrum.

Publisert

Vi må gjøre noe med de sinnsyke boligprisene ved å stille tøffe politiske krav og legge press på utbyggere. Det kan ikke være sånn at hensyn til utbygger kan stå over folk mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Vi vil bevare genereasjonsparken der den ligger og ha en svømmehall ved siden av så man kan ha utebasseng i Kolbotnvannet. Sumpskogen på Tangen bør vernes, det er en viktig naturverdi. For å få et godt bomiljø er det avgjørende med natur i nærheten, ikke kun etablerte parker som ikke er spesielt grønne. Sentrumsbygget bør vernes, den har historisk verdi og er en viktig identitetsmarkør for mange i Kolbotn.

Et mangfoldig sentrum

Hvis man virkelig mener at Kolbotn ikke skal bli dominert av eldre så må man gjøre mer enn å prøve å bygge varierte boliger. Det er prisnivået som er hovedgrunnen til at unge og småbarnsfamilier ikke bosetter seg i Kolbotn.

ØNSKER MER MANGFOLDIG BOLIGUTBYGGELSE: Kantor er et av boligprosjektene på Kolbotn for tiden. Debattanten ønsker en mer mangfoldig boligutvikling.
ØNSKER MER MANGFOLDIG BOLIGUTBYGGELSE: Kantor er et av boligprosjektene på Kolbotn for tiden. Debattanten ønsker en mer mangfoldig boligutvikling.

Man er avhengig av å ha solgt en enebolig som har steget i verdi for å ha råd til å kjøpe leilighet i Oppegård, for å ikke snakke om hvis man vil kjøpe rekkehus. En vanlig leilighet i Kolbotn sentrum koster rundt 10 millioner.

Les også: – Ingen skam å snu

Det er åpenbart at unge familier med studielån ikke har egenkapital nok til det. Det skal ikke være sånn at man er avhengig av å arve penger eller få lån av foreldre for å kunne etablere seg, men slik er det i dag.

Få ned boligprisene!

Kommunen må ta ansvar for å sikre at unge også kan bo i Kolbotn. SV krever at kommunen benytter seg av Sandnes-modellen, der man kan stille krav til at f.eks. kun førstegangsetablerere får kjøpe bolig, når de vil selge så selger man tilbake til kommunen, og da kan kommunen selge billigere enn markedspris til nye førstegangsetablerere.

Les også: Sammen for et fremtidsrettet sentrum

På området hvor kommuen ikke eier så må man stille krav til utbygger. Kommunen kan kreve at for eksempel 5% av leilighetene selges til førstegangsetablere, eller folk under 30 år. Det er også nødvendig å bygge etter borettslagsmodellen og ha husbankfinansiering, da blir det mye rimeligere å kjøpe seg inn, og dermed vil vi få et større mangfold i sentrum.

Blant annet på begge sider av rådhuset bør man gjøre dette, også ha rådhusparken foran. Det er ikke så vanskelig å få til, men det krever politisk vilje til å gjøre noe med hovedproblemet; nemlig boligprisene. 

ØNSKER Å BEVARE PARKEN: Kronen Snyen ønsker ikke at Generasjonsparken bak Kolben skal flyttes.
ØNSKER Å BEVARE PARKEN: Kronen Snyen ønsker ikke at Generasjonsparken bak Kolben skal flyttes.

Vi vil bevare generasjonsparken der den ligger nå

Hver dag leker både store og små på dette området. Generasjonsparken er en kjempesuksess! Man kan ikke flytte disse fasilitetene til Tangen og forvente at det skal bli enda mer brukt.

Jeg hadde aldri vært på området på Tangen før jeg gikk dit for å se hvor det er foreslått å flytte det til.

Les også: – Hva med å se gjennom Sentrumsplanen en gang til?

Det er eksternt viktig at vi har aktivitetsparker helt i nærheten av sentrum, kun da vil det bli så populært som det kan bli.

Man kan være der hvis man er litt tidlig ute til timen på kulturskolen, barna kan være der mens foreldre handler på Kolbotn Torg, og eldre har det et steinkast unna leiligheten på Kolbotn Torg. Det er verdifullt og må bevares!

Sommeridyll ved Kolbotnvannet!

Vi ønsker en svømmehall ved siden av generasjonsparken. Det er fantastisk å ha svømmehallen så sentralt til togstasjon og busstopp. Da vil flere få tid til å gå å svømme i en hektisk hverdag.

Man kan dra å svømme på vei hjem fra jobb, også ta toget eller buss på kryss og tvers i Oppegård hjem.

Les også: – Kolbotn blir en trivelig småby for alle

ØNSKER Å BEVARE BYGGET: Kronen Snyen ønsker at Sentrumsbygget på Kolbotn skal bevares.
ØNSKER Å BEVARE BYGGET: Kronen Snyen ønsker at Sentrumsbygget på Kolbotn skal bevares.

Det er et viktig folkehelsetiltak. Når den er ved siden av Kolbotnvannet så kan man også lage et utendørsbasseng. Dette har man gjort i København og Arendal, til stor suksess! Så vi kan bade ute om sommeren selv om Kolbotnvannet er forurenset. Om sommeren er svømmehallen lite brukt, fordi man selvsagt ønsker å være ute.

Å ha et folkebad ved Kolbotnvannet ville vært idyllisk.

Bevar Sentrumsbygget!

Sentrumsbygget er vår regions beste og mest typiske eksempel på etterkrigsmodernisme.

Det er en sterk tendens at man kun verner det som er veldig gammelt, men man må også verne noe av det som ble bygget for 50 år siden.

Hvis ikke mister man en hel epoke av norsk historie. Sentrumsbygget er også en viktig identitetsmarkør for mange, og det er et viktig bygg for Kolbotn.

For å få et sentrum for framtiden må man bevare grønne områder, ha gode turområder, aktivitetsparker i sentrum og et nytt folkebad vil sette kronen på verket!

Jeg ønsker meg et Kolbotn sentrum hvor vanlige folk har råd til å bo og unge har lyst og mulighet til å etablere seg.