HER KAN DET BLI FENGSEL: Tomten i Trollsveien 8, er på litt under 70 dekar. Det er alt for lite, ifølge skribenten av dette debattinnlegget.
HER KAN DET BLI FENGSEL: Tomten i Trollsveien 8, er på litt under 70 dekar. Det er alt for lite, ifølge skribenten av dette debattinnlegget.

Mener tomten er alt for liten

«Tomten på Mastemyr har imidlertid en alvorlig mangel som bør diskvalifisere den som fengselstomt: Den er alt for liten.», skriver Eskil Vik Urdal, medarbeider i fengselsgruppen i Jussbuss.

Publisert

Justisdepartementet står nå mellom seks tomter i vurderingen av hvor nye Oslo fengsel skal plasseres. La oss håpe at de også tenker på de innsatte.

De innsattes behov har druknet helt i debatten om plasseringen av nye Oslo fengsel. Det er praktiske og økonomiske hensyn, som arbeidsplasser, byutvikling og sikkerhet, som har fått alt fokuset i diskusjonen. Nå håper vi i Jussbuss at Justisdepartementet også ofrer de innsatte en tanke.

BØR SKRINLEGGES: Eskil Vik Urdal mener tomten på Trollåsen er alt for liten til å tilfredsstille kravene til nytt fengsel.
BØR SKRINLEGGES: Eskil Vik Urdal mener tomten på Trollåsen er alt for liten til å tilfredsstille kravene til nytt fengsel.

Tomten på Mastemyr er på mange måter en god tomt sett fra et innsattperspektiv. Den er relativt nærme Oslo, og det er enkelt å komme seg dit med kollektivt. Dette gjør det lett for den innsattes familie og pårørende å komme på besøk, noe som for mange er helt avgjørende for god soning og rehabilitering. I mange andre norske fengsler er man avhengig av bil og god tid for å kunne dra på besøk. Tomten på Mastemyr har imidlertid en alvorlig mangel som bør diskvalifisere den som fengselstomt: Den er alt for liten.

Av veilederen for fengselsbygg følger det at fengsler bør ha minst 150 dekar tomteareal. Den foreslåtte tomten på Mastemyr er på rundt 70. Grunnen til at fengsler bør bygges med store utearealer, er at de innsatte skal få tilgang til tilstrekkelige lufteområder. Jussbuss har jobbet med fengselsrett i over 50 år, og vi møter stadig innsatte som kan fortelle om hvor viktig den daglige luftingen er. For mange er dette den eneste gangen de får komme ut av cella. Fengselet, med dets tilhørende luftegårder, er det eneste mange vil se i løpet av flere år.

Departementet har lang fartstid i å nedprioritere tilstrekkelig areal for de innsatte. Gamle Oslo fengsel er kritisk underdimensjonert, og Drammen fengsel er bygget helt uten grøntområder og eksterne luftegårder, så de innsatte må luftes på taket. Hvis departementets tidligere forslag om å bygge på Bredtvet hadde blitt tatt til følge, hadde det nye fengselet blitt bygget på omtrent en tredjedel av de anbefalte 150 dekarene. For å sette ting i perspektiv er Froland fengsel, som i dag er Norges største med sine 200 innsatte, bygget på 100 dekar. Nye Oslo fengsel, som skal huse 300-400 innsatte, foreslås altså plassert på en tomt som er vesentlig mindre enn det.

Det er uholdbart å bygge fengselsbygg som fungerer imot et av hovedhensiktene med straff – rehabiliteringen. Det er ganske utrolig at slike tomter anbefales når en av grunnene til at dagens Oslo fengsel skal flyttes nettopp er de mangelfulle luftegårdene.

Eskil Vik Urdal, medarbeider i fengselsgruppen i Jussbuss

Powered by Labrador CMS