HØYRE-DUO: Ordførerkandidat, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og 4. kandidat, Sivert August Leirbakk går inn for mindre skjermbruk i skolen.
HØYRE-DUO: Ordførerkandidat, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og 4. kandidat, Sivert August Leirbakk går inn for mindre skjermbruk i skolen.

Skjerm eller skjermes?

Debatten om skjermbruk i skolen har pågått en stund nå, og mobilbruk likeså. Høyre vil se på muligheten for å redusere bruken av digitale hjelpemidler, særlig for de minste.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger. 

Politikere i mange kommuner, inkludert Nordre Follo, har vært tilhengere av skjermbruk i skolen, men vi i Høyre mener det er på høy tid å se på dette igjen. Nyere forskning viser at skjermbruk gir mindre læring, kan ta bort mye fokus, være distraherende og at lesing er bedre på papir når vi leser for å få dypere forståelse, bedre leseutholdenhet og for huske det vi leser. Når det gjelder skjermbruk i klasserommet, må vi øke bevisstheten rundt selve bruken. Jeg tror at man i satsingen på digitale hjelpemidler har mistet litt syne av de fysiske læremidlene. Det er balansen vi må finne, for vi trenger begge deler. Da må vi også ha fysiske læremidler tilgjengelig. Høyre vil se på å redusere bruken av digitale hjelpemidler, særlig på de laveste klassetrinnene.

Skolen kan legge føringer

Vi må ta debatten både om skjermbruk og mobilbruk, fordi kommunen som skoleeier kan legge føringer for dette.

I Høyre har vi tillit til lærerne og skolen. Vi legger opp til at den enkelte skole kan velge å være en mobilfri skole, der elevenes telefoner er på «mobilhotell» i skoletiden. Vi mener at mobiltelefonen som hovedregel ikke hører hjemme i klasserommet. Forskning viser blant annet at det blir bedre læring, bedre resultater, mindre mobbing og mer fysisk aktivitet uten mobilen i skoletiden. Høyres oppfatning støttes av Skolelederforbundet som ikke ønsker pålegg eller forbud fra nasjonalt hold. Vi mener begge at en løsning som er forankret i elevrådet, FAU og skolen i samarbeid vil virke bedre enn et nasjonalt forbud. Da får man tatt diskusjonen med elevene også, som da vil ha mer eierskap til beslutningen.

– Vi vil også støtte tiltak som balanserer bruken av digitale og fysiske læremidler

Høyre vil ha fokus på både mobilbruk og skjermbruk i skolen, og vil ta initiativ til at skolene setter sakene på dagsorden.

Vi vil også støtte tiltak som balanserer bruken av digitale og fysiske læremidler (f.eks. trykte bøker) basert på fakta fra forskning og innspill fra skoleleder, lærere, FAU og skolenes samarbeidsutvalg.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, ordførerkandidat for Nordre Follo Høyre
Sivert August Leirbakk, 4. kandidat for Nordre Follo Høyre

Powered by Labrador CMS