Sofiemyr skole

FORSØMT I MANGE ÅR: Sofiemyr skole har vært forsømt i mange år. Slik ser en av de skolepaviljongene ut i dag. Musikkrommet, kunst- og håndverksrommet, spiserommet med kjøkkenet og klasserommene til førsteklassingene holder til i denne paviljongen.
FORSØMT I MANGE ÅR: Sofiemyr skole har vært forsømt i mange år. Slik ser en av de skolepaviljongene ut i dag. Musikkrommet, kunst- og håndverksrommet, spiserommet med kjøkkenet og klasserommene til førsteklassingene holder til i denne paviljongen.

Vil utsette skolesaken til sommeren

– Jeg forstår Sofiemyr-foreldrenes ønske om å få avgjort denne saken umiddelbart. Likevel er vi nødt til å fullføre den prosessen vi nå er i gang med, sier varaordfører Hans Martin Enger (MDG). Han får støtte av utvalgslederen Camilla Hille (V), som er talsperson på vegne av flertallspartiene i kommunen.

Publisert

Taklekkasjer, muggsopp og dårlig inneklima preger hverdagen til ansatte og cirka 380 elever på Sofiemyr skole, som har vært forsømt og underprioritert av lokalpolitikerne i mange år.

      Innbyggerinitiativ

  • Innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden.
  • Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.
  • Du kan foreslå saker (digitalt via minsak.no eller opprop.net) og samtidig samle underskrifter til støtte for disse.
  • For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+.
  • Med tilstrekkelig antall underskrifter (300 i kommunen eller 500 i fylket) har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.
  • Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak ([email protected]).
  • Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter.
  • Les mer på minsak.no eller opprop.net

Aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå", med tre mødre fra Sofiemyr i spissen, startet et innbyggerinitiativ med en underskriftskampanje for et drøyt døgn siden.

De har så langt samlet inn 530 underskrifter, og de nye underskriftene fortsetter å strømme inn.

Vi er lei av stadige utsettelser og vi gir oss ikke i kampen for en ny skole. Denne saken har vært trenert av politikerne i mange år. Det handler rett og slett om en ansvarsfraskrivelse. Det går ikke an å drive med brannslukkingstiltak i flere år til og flytte barn fra et klasserom til et annet klasserom ved funn av takklekkasjer og muggsopp som dukker opp på ulike steder. Situasjonen på skolen er nå dramatisk. Det går på helsa løs for barna våre og ikke minst ansatte ved skolen. Vi kan ikke vente lenger. Nok er nok, sier Siri Walberg på vegne av aksjonsgrupppen.

I første omgang har de planer om å kontakte Fylkesmannen og Barneombudet.

– Vi er heldigvis en ressurssterk gruppe som blant annet inkluderer advokater som forhåpentligvis kan bidra med sin kunnskap, sier Walberg.

Les også: Startet kamp for ny barneskole på Sofiemyr

– Situasjonen på skolen er nå dramatisk. Det går på helsa løs for barna våre og ikke minst ansatte ved skolen. Vi kan ikke vente lenger. Nok er nok.

Siri Walberg, en av de initiativtakerne til aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå!"

– Dette har vært varslet i mange år

Kommunestyret i Nordre Follo er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 300 personer står bak forslaget.

– Jeg er veldig glad for engasjementet disse foreldrene viser, dette er demokrati i praksis, sier Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, og er en talsperson på vegne av flertallspartiene i kommunen (Ap, MDG, SV, Sp, V og KrF).

Utvalgslederen sier hun ønsker seg mer av slike initiativ og ser frem til å sette opp en sak i utvalget.

Utfordringer ved denne skolen har vært varslet i mange år, jeg forstår foreldrenes frustrasjon og utålmodighet. Det må være svært skuffende for foreldre, lærere og elever dersom det nå blir ytterligere forsinkelser på grunn av andre overskridelser, for eksempel på Kolbotn skole, sier Hille.

Besøker skolen i dag

– Jeg frykter Sofiemyr skole er i enda dårligere forfatning enn Greverud skole.

Camilla Hille (V)

I dag skal hun besøke Sofiemyr skole. Dette har vært tidligere planlagt, ifølge utvalgslederen.

– Jeg vil selv få et innblikk i situasjonen ved skolen. Jeg skal snakke med både FAU, lærere og elevråd for å høre deres mening.

Forrige uke besøkte hun Greverud skole.

– Der var det også store utfordringer, så jeg er spent på hvordan det står til med Sofiemyr også. Jeg frykter den er i enda dårligere forfatning, sier Hille.

– Mange skoleår har allerede gått siden vedtaket om ny skole ble gjort, og det har stått i veien for både paviljonger og utbedringer som monner.

Hans Martin Enger (MDG), varaordfører i Nordre Follo

– Det har vært gjort store feilgrep av politikerne

Varaordfører Hans Martin Enger (MDG) sier "oppropet og foreldreengasjementet berører og er veldig, veldig forståelig".

Jeg har jo selv gjennom flere år uttrykt den samme frustrasjonen og bekymringen for elever og ansatte på denne skolen, sier Enger.

Han mener det har vært gjort store feilgrep når politikerne i tidligere Oppegård kommune har møtt tilstandsrapporter som avdekker fukt og manglende vedlikehold med et vedtak om å bygge ny Sofiemyr skole en gang langt inn i fremtiden.

– Mange skoleår har allerede gått siden vedtaket om ny skole ble gjort, og det har stått i veien for både paviljonger og utbedringer som monner, sier MDG-politikeren, som har frem til 2020 representert et mindretallsparti i kommunestyret.

– Dette er den dyrekjøpte erfaringen Oppegård kommune hilser Nordre Follo med.

Hans Martin Enger (MDG), varaordfører i Nordre Follo

Les også: – Uforsvarlig

– I motsatt fall kan vi ta dårlige valg i dag

Situasjonen ved Sofiemyr skole er dessverre lignende ved flere andre skoler i kommunen, ifølge Enger. Han sier manglende vedlikehold og for sen kapasitetsutbygging gjør at vi står i en situasjon der mange kostbare utfordringer må løses samtidig.

– Dette er den dyrekjøpte erfaringen Oppegård kommune hilser Nordre Follo med, sier varaordføreren.

Han sier kommunen er nå i full gang med å få en samlet oversikt over behov for kapasitet og investeringer, slik at de kan ta de valgene som sikrer gode skoler og barnehager for alle barna i kommunen så raskt som mulig.

– Denne prosessen pågår utover våren og skal være ferdig før til revidert budsjett før sommeren (juni). Jeg forstår Sofiemyr-foreldrenes ønske om å få avgjort denne saken umiddelbart. Likevel er vi nødt til å fullføre den prosessen vi nå er i gang med. I motsatt fall kan vi ta dårlige valg i dag som gjør at andre like viktige utfordring blir satt unødvendig lenge på vent, sier Enger.

Les også: Slik ville partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene før valgkampen