SLÅR FAST: – Verken Oppegård Høyre eller politisk nivå i Oppegård kommune har noen gang foreslått Trollåsen som et tomtealternativ i forbindelse med nytt fengsel, sier ordfører Thomas Sjøvold.
SLÅR FAST: – Verken Oppegård Høyre eller politisk nivå i Oppegård kommune har noen gang foreslått Trollåsen som et tomtealternativ i forbindelse med nytt fengsel, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Avviser påstandene fra Sp

– Jeg reagerer sterkt på en historieforfalskning som jeg ser sper seg på nett, og som Sp nå har gjentatt i Oppegård Avis, sier Thomas Sjøvold (H).

Publisert Sist oppdatert

Thomas Sjøvold (H), mest kjent som Oppegårds siste ordfører, viser til saken om tomtealternativene til nytt Oslo fengsel, som ble publisert på oavis.no tirsdag 11. januar. Her påstår gruppeleder for Nordre Follo Sp, Tor Anders Østby, at tomtealternativet på Trollåsen ikke er noe nytt, men et forslag fra Oppegård Høyre fra 2019.

– Dette tomtealternativet (Trollåsen-alternativet) ble spilt inn av Oppegård Høyre like før sammenslåingen. I søket etter en egnet tomt kontaktet Statsbygg høsten 2019 kommunene rundt Oslo, inkludert gamle Oppegård og Ski kommuner. Det ble blant annet gjennomført et møte om dette med administrasjonen i begge kommunene, men den videre prosessen ble unntatt offentlighet fra Statsbyggs side, sa Østby.

Thomas Sjøvold avviser disse påstandene.

– Det er ikke sant. Verken Oppegård Høyre eller politisk nivå i Oppegård kommune har noen gang gjort det mens jeg har vært med i politikken. Jeg kan heller ikke forestille meg at administrasjon i Oppegård kommune ville ha gjort det. Tvert imot har vi stoppet utbyggingsforslag av mer logistikk på den aktuelle tomten på Trollåsen, nettopp av hensyn til naboene. Det er en fordel om Sp holder seg til sin egen politikk og ikke sprer falske rykter videre, sier Høyre-politikeren, som fyller 46 år i dag.

Les også: Grunneierne på Langhus var positive til salget

– Helt åpenbart uegnet som fengsel

– Som kommunestyrerepresentant kommer jeg aldri til å stemme for fengsel på Trollåsen-tomten, sier Sjøvold.

Han kjenner det aktuelle området på Trollåsen veldig godt. I fire år bodde han med sin familie i en boligblokk vis-a-vis den aktuelle tomten, som er nå vurdert av Statsbygg som en av de totalt seks aktuelle i forbindelse med lokalisering av nytt Oslo fengsel. Familien bodde også i noen år i et rekkehus ved Volvo Maskin før de flyttet videre til Svartskog. De siste årene har de bodd på Ingierodden.

– Trollåsen-alternativet er etter min mening helt åpenbart uegnet som fengsel, og det er jo bra også Sp forstår det. Om Enebakk eller Vestby fortsatt ønsker fengsel i sin kommune, så støtter jeg fortsatt det helhjertet, noe jeg har gitt uttrykk for flere ganger i Follosammenheng, sier Sjøvold.

Les også: Foreslår å velge Enebakk fremfor Trollåsen

Nei til Svartskog som alternativ

Heller ikke Svartskog var noen gang foreslått av Oppegård Høyre i forbindelse med etablering av fengsel i vår kommune, ifølge Sjøvold.

– Jeg tror ikke fengsel noen gang var tema i kommunestyret. Oppegård Høyre har i hvert fall aldri støttet et slikt forslag. Jeg kan si det med sikkerhet for vår samarbeidsavtale med KrF slo fast at bebyggelsesområdene (Oppegård vest) på Svartskog skulle ut av kommuneplan. Eneste vi var enige om på Svartskog var fortetning i eksisterende boligområde på Bålerud. Vi ønsket å sette et endelig punktum for en årelang konflikt, sier han.

Les også: Statsbygg fikk tre private tomteforslag fra Svartskog

Utbyggingskonflikter

– Statsbygg fikk tre private tomteforslag fra grunneierne på Svartskog. Hva synes du om dette?

– Nå har vi et stort beredskapssenter i marka på den ene siden av kommunen (på Taraldrud). Det å skulle ødelegge gode turområder på den andre siden av kommunen med et fengsel, synes jeg er en dårlig ide. Derfor mener jeg alle tomtealternativ på Svartskog er like dårlige. Jeg mener dessuten at lokalsamfunnet på Svartskog skal få slippe flere utbyggingskonflikter som splitter bygda, sier Sjøvold.

– Hvor bør fengselet etableres etter din mening?

– Min mening er at det ikke finnes egnede tomter i Nordre Follo, så jeg støtter helhjertet andre Follo-kommuner som ønsker tiltaket i sin kommune. Så vidt jeg husker har både Vestby og Enebakk gitt uttrykk for at de ønsker et fengsel i sin kommune, og da antar jeg at de har egnede tomter. Som gode naboer kan vi støtte dem i dette ønsket, sier Sjøvold.

– Ganske ufint

Høyre-politikeren reagerer også på kommunens manglende involvering av de berørte naboene i prosessen hittil. Han sier at det ikke kan være vanskelig for noen å tenke seg at innbyggerne i nærområdet vil ha sterke meninger.

– Da hviler det et ekstra stort ansvar på kommunen å sørge for å legge til rette for å informere innbyggerne og motta synspunkt. Alt annet er egentlig ganske ufint, sier Sjøvold.

Beredskapssenter til Mastemyr

– I desember 2015 kastet du deg som ordfører i Oppegård kommune i kampen om å få Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) til kommunen. Da mente du at lokalisering av PNB i Lienga 6-8 på Trollåsen (ligger i nærheten av Trollåsveien 8) var et bedre alternativ enn på dagens lokalisering av PNB, på Taraldrud. Mener du det fortsatt?

– Jeg mener at det kom da et interessant forslag fra grunneieren av Kodak-byget som burde vært utredet. Det var så langt den saken kom. Først etter en utredning kan man svare ja eller nei, sier Sjøvold.

Han sier at som ordfører ønsket han å vise frem at det var flere tomtealternativ enn Taraldrud som kunne være egnet og som måtte utredes, mens argumentasjonen fra Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet var at det ikke fantes noe alternativ.

Les også: – Får store konsekvenser

Powered by Labrador CMS