SPLITTELSE INNAD HØYRE: Høyre i Oslo sier nei til etablering av Norges største fengsel i Oslo. De peker istedenfor mot tomtealternativet i Trollåsveien 8 i Nordre Follo. Gruppeleder i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, er kritisk til at Oslo Høyre peker mot tomtene og tiltak i vår kommune for å skåne sin egen kommune.
SPLITTELSE INNAD HØYRE: Høyre i Oslo sier nei til etablering av Norges største fengsel i Oslo. De peker istedenfor mot tomtealternativet i Trollåsveien 8 i Nordre Follo. Gruppeleder i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, er kritisk til at Oslo Høyre peker mot tomtene og tiltak i vår kommune for å skåne sin egen kommune.

Oslo Høyre peker mot Trollåsen

De grønne lungene i Oslo er altfor viktige for Oslo Høyre, som sier nei til etablering av fengsel i Oslo. De anbefaler i stedet å velge tomten på Trollåsen i vår kommune.

Publisert Sist oppdatert

– De grønne lungene er altfor viktige. Derfor sier Høyre nei til høysikkerhetsfengsel på Bredtveitjordet. Heller ikke Haugenstua-alternativet møter gehør hos Stig Kleven, Ingelin Kristin Nord, Grete Horntvedt og Thor Lysenstøen. De anbefaler i stedet Mastemyr (red. anm.: Trollåsveien 8 ligger på Trollåsen i Mastemyr næringspark) i Nordre Follo – der fengselet også er velkommen.

Aktuelle tomtealternativer:

  • 1. Trollåsveien 8 (i Mastemyr næringspark på Trollåsen) i Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141).
  • 2. Haugenstua i Oslo (Gnr/bnr: 104/3).
  • 3. Heggedal i Asker (Gnr/bnr 70/35).
  • 4. Solvang i Lier (Gnr/bnr 161/26).
  • 5. Kroksrud i Ullensaker (Gnr/bnr 27/3).
  • Bredtveit i Oslo (Gnr/bnr 91/1), lagt på is av forrige regjering på grunn av protester fra naboer.

Dette er bildeteksten til oppslagssaken i dagens papirutgave av Groruddalen, som er en lokalavis for bydelene Grorud, Bjerke, Alna og Stovner i Oslo kommune. Med tittelen «Høyre-nei til nytt fengsel» sier Oslo Høyre tydelig at de ikke ønsker etablering av fengsel i Oslo, verken på Bredtveit eller på Haugenstua.

Helt øverst kan vi også lese at også lederen i ukens avis handler om planene rundt nytt Oslo fengsel. «Oslo Ap må sette strek for Bredtveit», skriver redaktøren.

Ønsker fengselet velkomment

Samtidig påpeker Oslo Høyre, ifølge dagens oppslag i Groruddalen, at Nordre Follo ønsker det nye fengselet velkomment.

Nettopp slik kan dette oppfattes hvis man ser på det politiske vedtaket, fattet i formannskapet i Nordre Follo onsdag 26. august.

Selve lokaliseringsforslaget fra kommunedirektør Øyvind Henriksen, om at fengselet skal etableres i Nordre Follo innenfor de aktuelle næringsområdene på Trollåsen og Berghagan (Langhus), ble støttet av kun FrP og Høyre, men flertallet i formannskapet vedtok med åtte mot fem stemmer (H og FrP) at vår kommune skulle stille seg positiv til etablering av nytt Oslo fengsel i vår kommune, og at de ville foreta en vurdering av aktuell lokalisering.

Kilde: Skjermdump av førstesiden til dagens papirutgave av Groruddalen.
Kilde: Skjermdump av førstesiden til dagens papirutgave av Groruddalen.

Kritisk til forslaget fra Høyre i Oslo

Gruppeleder i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, er kritisk til at Oslo Høyre peker mot tomtene og tiltak i vår kommune for å skåne sin egen kommune.

– Jeg synes at Oslo Høyre kan holde seg til å peke på arealer i egen kommune eller til andre nabokommuner som er positive og har egnede tomter som for eksempel Enebakk, sier hun.

– Det kan ikke være slik at Oslo skal peke på andre kommune for tiltak de ikke ønsker selv, og de er nok klar over at Nordre Follo Høyre ikke ønsker denne beliggenheten. Nordre Follo Høyre tar beslutninger i Nordre Follo kommune, og Oslo Høyre bør ikke mene så mye om hva vårt standpunkt burde være. En kan jo spørre om de faktisk har vært og sett på denne beliggenheten, sier Pind.

Endret innstillingen

Oppegård Avis har skrevet at Høyre og Frp støttet kommunedirektørens forslag om å velge de to tomtealternativene (Berghagan og Trollåsen) til nytt Oslo fengsel da formannskapet behandlet saken den 26. august.

– Vi ønsket også at Statsbygg også skulle se på andre eiendommer i kommunen, påpeker Pind.

Nordre Follo Høyres innstilling til etablering av fengsel i vår kommune har nylig endret seg. Dette har skjedd etter at Høyre for to uker siden møtte aksjonsgruppen som representerer innbyggerne som bor i umiddelbar nærhet til det foreslåtte tomtealternativet i Trollåsveien 8 på Trollåsen.

– Etter å ha snakket med flere av innbyggerne som bor på Trollåsen og Mellomåsen, og fått mer kunnskap om beliggenheten, oppfatter vi i Høyre at foreslått plassering i Trollåsveien 8 ligger svært tett på etablerte boligfelt, barnehage og også planlagt boligutbygging på Volvo-tomten, sier gruppelederen i Nordre Follo Høyre.

Nå mener Nordre Follo Høyre at Trollåsveien 8 ikke er en egnet lokasjon for Norges største fengsel.

– Vi ønsker derfor at kommunestyret gir et tydelig signal til Statsbygg om at Trollåsveien 8 ikke er en aktuell plassering, sier hun.

Har sendt interpellasjon

På vegne av Nordre Follo Høyre har Pind sendt en interpellasjon til kommunestyret, som skal ha et ekstraordinært møte førstkommende onsdag. Her retter hun også kritikk både til selve tomteforslaget og informasjonsflyten til involvering av innbyggerne rundt denne prosessen.

– Vi i Høyre har forståelse for at administrasjonen hadde dårlig tid til å lage saksfremlegget fra møtet med Statsbygg (16. august) til formannskapsmøtet 26. august, og det var kort tid for oss politikere til å sette oss skikkelig inn i saken fra vi fikk den 20. august til møtet 26. august, forklarer Pind.

I sin interpellasjon foreslår Nordre Follo Høyre at kommunestyret fatter følgende vedtak som oversendes Statsbygg og eventuelt Justis- og beredskapsdepartementet:

1. Nordre Follo kommune støtter ikke etablering av fengsel på eiendommen i Trollåsveien 8 på Mastemyr, da tomten anses som uegnet for formålet blant annet grunnet størrelse, nærhet til boligbebyggelse og annen virksomhet.

2. Nordre Follo kommune støtter forslaget om etablering av fengsel i Enebakk kommune i tråd med Enebakk kommunes ønske.

Powered by Labrador CMS