50 SOM MAKSGRENSE: Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere. På bildet kan du se Halloween-arrangementet i hundremeterskogen på Sofiemyr. Foto: Yana Stubberudlien
50 SOM MAKSGRENSE: Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere. På bildet kan du se Halloween-arrangementet i hundremeterskogen på Sofiemyr. Foto: Yana Stubberudlien

Stor økning i antall smittede i Nordre Follo og nye nasjonale innstramminger

I løpet av den siste uken har det blitt påvist 38 smittetilfeller i Nordre Follo. Kommuneoverlegen ser med bekymring på at antall smittede i Nordre Follo øker uke for uke. Hun ber om å følge både lokale og de nye nasjonale smittevernreglene mot covid-19, som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Totalt fire personer fikk påvist smitte fredag 23. oktober. Lørdag fikk ytterligere to personer påvist smitte, og søndag 25. oktober er antallet smittede foreløpig oppe i elleve personer. Av disse er ett tilfelle fredag og tre tilfeller søndag relatert til Bøleråsen barnehage i tidligere Ski kommune.

Mandag 26. oktober ble det påvist ni ytterligere smittetilfeller i Nordre Follo. Antall smittede siden mandag forrige uke er dermed 38 personer.

COVID-19 I NORDRE FOLLO: Tabellen viser en oversikt over antall smittede i Nordre Follo hittil i oktober. Kilde: Nordre Follo kommune
COVID-19 I NORDRE FOLLO: Tabellen viser en oversikt over antall smittede i Nordre Follo hittil i oktober. Kilde: Nordre Follo kommune

– Dette er en økning som skaper bekymring. Selv om tallene ikke kan vurderes fra dag til dag, ser vi nå en gradvis økning uke for uke. Det er bekymringsfullt at vi ser slike smittetall uten at vi har et utbrudd som kan forklare det. Vi oppfordrer igjen alle til å følge smittevernreglene om å holde minst en meter avstand til andre og ikke samles flere enn ti personer på private sammenkomster, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun påpeker at det er veldig viktig å redusere antallet nærkontakter.

– Ikke vær sammen med mange andre, oppfordrer kommuneoverlegen.

Hun sier Nordre Follo kommune foreløpig har noe strengere regler enn de nasjonale reglene, etter at kommunestyret vedtok endringer i lokal forskrift sist onsdag.

– Vi ser særlig økt smitte etter at folk har vært i selskap eller på fest, da det i slike sammenhenger er vanskelig å holde en meter avstand gjennom hele kvelden, utdyper Myhrvold.

Smittesporingsteamet ble styrket søndag 25. oktober, og teststasjonen vil utvide åpningstiden om det blir nødvendig, ifølge kommuneoverlegen.

Kommunen har per mandag 26. oktober innrapportert 214 smittetilfeller og tre dødsfall siden covid-19-utbruddet startet i Nordre Follo 10. mars i år.

Les også: Smitteverntiltak i barnebursdagene

Sjekk nye tiltak som gjelder over hele landet

Regjeringen varslet mandag 26. oktober om følgende nasjonale tiltak som trer i kraft natt til onsdag denne uken:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Regjeringen kommer også med en liste over lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette. Les mer om regjeringens tiltak her.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om lokale smitteverntiltak.

Les saken her: Dette er de nye koronareglene i Nordre Follo

TABELL OVER RØDE LAND: Det er innført en karanteneperioden på ti dager for arbeiderne som kommer fra røde land. Kilde: FHI
TABELL OVER RØDE LAND: Det er innført en karanteneperioden på ti dager for arbeiderne som kommer fra røde land. Kilde: FHI

Arbeidsinnvandring og karantene på ti dager

Som følge av økt smitte har regjeringen valgt å stramme inn dagens karanteneregler for arbeidsinnvandring:

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land (red. anm.: se tabellen), vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 prosent i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.