TRE AV TI SIER JA: Det er fortsatt ikke flertall i posisjonspartiene for innføring av eiendomsskatt i kommunen. Foto: iStock
TRE AV TI SIER JA: Det er fortsatt ikke flertall i posisjonspartiene for innføring av eiendomsskatt i kommunen. Foto: iStock

Dette mener partiene om innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo

Kun tre av de totalt ti lokalpartiene mener tiden er inne for å innføre eiendomsskatt i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

I august 2019, like før det siste kommunestyrevalget og et halvt år før kommunesammenslåingen, undersøkte Oppegård Avis hvilke av lokalpartiene var for og mot innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo etter valget.

I 2019 hadde 288 norske kommuner eiendomsskatt på bolig, 4.200 kroner i snitt per bolig, som førte til inntekter på nær åtte milliarder kroner.

Kun Rødt, SV og MDG var for innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo, mens flesteparten sa nei.

Les også: Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Dette sier de halvannet år senere

Nå, halvannet år senere, har vi spurt de samtlige partiene om innføring av eiendomsskatten kan vært aktuelt for dem, i kjølevannet av ukens innspill fra lokalpolitikerne Jon-Finngard Moe og Maja S. K. Ratkje fra Nordre Follo MDG.

De mener at økonomien i Nordre Follo er så anstrengt og fastlåst at vi ikke lenger kan forsvare at vi skal være en av landets 37 kommuner uten eiendomsskatt.

Les også: Trenger vi eiendomsskatt i Nordre Follo kommune?

1. Hans Martin Enger, gruppeleder for Nordre Follo MDG: JA

Debattinnlegget fra Jon-Finngard Moe (MDG) og Maja S. K. Ratkje (MDG) argumenterer for hvorfor MDG mener at kommuneøkonomien tilsier at innføring av eiendomsskatt for å betjene deler av kommunens gjeld ville være en riktig prioritering, for å redusere behovet for kutt i tjenestene til skole, barnehage og eldreomsorg i årene framover (i likhet med de 319 av 356 kommuner i Norge som allerede har innført eiendomsskatt).

Eiendomsskatt er virkemiddel som må diskuteres grundig i partienes programarbeid frem mot neste kommunevalg.

Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Nordre Follo Ap

– Budsjettet vi har kommet til enighet med flertallspartiene (Ap, V, MDG, SV, Sp og KrF) og Rødt er som godt kjent uten innføring av eiendomsskatt, da det ikke er flertall for dette i kommunestyret.

Les også: – Politikk er å diskutere alle løsninger

2. Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Nordre Follo Ap: NEI

– For Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt å innføre eiendomsskatt i denne perioden, det fremkommer tydelig av vårt valgprogram.

– Nå er det viktig at kommunestyret støtter opp om omstillingsprosessen, jobber for et lavere sykefravær og lar tiltakene for å skape balanse i økonomien få virke.

– Eiendomsskatt er virkemiddel som må diskuteres grundig i partienes programarbeid frem mot neste kommunevalg.

3. Tore Bernt Kristiansen, gruppeleder for Nordre Follo Rødt: JA

– Rødt har aldri lagt skjul på at vi ønsker eiendomsskatt i Nordre Follo, men forslagene våre har så langt bare fått Rødts ene stemme.

– At andre partier og enkeltpersoner nå er villige til å diskutere en innføring av eiendomsskatt, er vi veldig positive til og ser fram til en god debatt i forbindelse med budsjettdebatt til høsten.

Les også: Drømmer om Robin Hood-skatten

4. Elin Skifjell, gruppeleder for Nordre Follo SV: JA

– Velferdsgodene, fellesgodene og infrastrukturen vi alle benytter oss av skal finansieres gjennom skattesystemet. Nordre Follo SV er villig til å innføre eiendomsskatt for å sikre et godt velferdstilbud med god kvalitet i kommunale tjenester som barnehage, skole, helse og eldreomsorg.

– Vi tror ikke at salg av kommunale eiendommer er det eneste svaret på å bedre den økonomiske situasjonen vi står i.

– Nordre Follo sin økonomi er stram, og inntekt fra eiendomsskatt kan brukes til å finansiere viktige velferdstilbud for innbyggerne våre.

– Ved en innføring av eiendomsskatt vil vi at den skal ha en sosial profil og et bunnfradrag. Det er i tråd med partiprogrammet vi gikk til valg på.

5. Tønnes Steenersen, gruppeleder for Nordre Follo FrP: NEI

– MDGs representant Jon-Finngard Moe sier løsningen for eldre er at de tar opp seniorlån hvis de ikke har råd til å betale eiendomsskatt. Dette er en av de mest sjokkerende politiske uttalelsene jeg noen gang har opplevd.

– Jeg kan heller ikke fatte og begripe hvorfor MDG plutselig skal innføre eiendomsskatt nå, når vi akkurat har vedtatt et budsjett hvor ingen partier nevnte eiendomsskatt i det hele tatt.

– Eiendomsskatt er helt uaktuelt for FrP. For oss er det usosialt og feil å skattlegge folks hjem, og når MDG mener folk skal låne penger for å betale denne skatten – blir det for oss helt surrealistisk.

– Problemet med de røde partiene er at den eneste løsningen for å løse økonomiske problemer er å skattlegge befolkningen. Etter kommunesammenslåingen har vi fått en drastisk økning i de kommunale avgiftene, høyere og mye mer parkeringsavgift og kutt i de kommunale tjenestene, med blant annet nedleggelse av 20 sykehjemsplasser.

– Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg trodd dette var en spøk. Jeg håper alle legger merke til dette og alle andre feilgrep fra MDG og de andre partiene som styrer i Nordre Follo. Jeg kan garantere at vi aldri hadde vært i denne situasjonen hvis FrP hadde hatt hånden på rattet i Nordre Follo kommune.

6. Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, nestgruppeleder for Nordre Follo Høyre: NEI

– Høyre er mot eiendomsskatt og et slikt forslag kommer ikke vi til å støtte. Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Eiendomsskatt tar ikke hensyn til folks inntekter eller gjeldsgrad, men kun verdien av boligen.

– For Høyre er spørsmålet om innføring av eiendomsskatt et spørsmål om politikernes prioriteringsevne. Det kan ikke være slik at når det blir tomt i kommunekassen, så er det enkle svaret at innbyggerne må betale eiendomsskatt.

– Å argumentere med at man bare kan ta opp lån for å dekke inn en eventuell eiendomsskatt, synes jeg vitner om dårlig forståelse for folks privatøkonomi. Da må først politikerne prioritere bedre i kommunens lommebok, før en krever at enkeltmennesker og familier skal prioritere i sin lommebok

7. Lars Magnus Günther, fungerende gruppeleder for Nordre Follo Venstre: NEI

– Eiendomsskatt er ikke en del av samarbeidsplattformen og er derfor helt uaktuelt for Venstre å gå inn for.

– Velgerne i Nordre Follo var også tydelige på dette høsten 2019 da de med stort flertall støttet partiene som ikke ønsker å innføre eiendomsskatt i kommunen.

8. Dag Fedøy, gruppeleder for Uavhengige: NEI

– KrF gikk til valg på ikke å innføre eiendomsskatt og det føler jeg meg forpliktet på. Det var også åpenbart høsten 2019 at det ikke var flertall for eiendomsskatt blant posisjonspartiene.

– Nå greide vi å få på plass en ansvarlig økonomiplan i en krevende situasjon uten å måtte ty til skattlegging av boligeiere. Eiendomsskatt ville uansett ikke kunne innføres med så rask virkning.

9. Tor Anders Østby, gruppeleder for Nordre Follo Sp: NEI

– Det bør ikke innføres eiendomsskatt i Nordre Follo. Vår programformulering sier at det kun er aktuelt dersom lovpålagte tjenester er direkte truet. Vi er ikke der ennå, og vi skal heller ikke komme dit. Ved en ansvarlig og nøktern økonomistyring vil det unngås.

– Vi mener at kommunen kan sørge for inndekning innenfor sine rammer til å gi innbyggerne gode tjenester, selv om kommunen sliter med store kostnader i forbindelse med sammenslåingen, for eksempel 400 millioner kroner til IKT.

– Om Senterpartiet kommer i regjering til høsten, vil vi sørge for tilstrekkelige overføringer til alle kommuner med en rasjonell og ansvarlig økonomisk politikk for å ivareta innbyggernes behov, slik vårt alternative statsbudsjett viste i år.

10. Pensjonistpartiet har dessverre ikke besvart spørsmålene.

Les også: Vil MDG og Ap rasere velferdsstaten?

Powered by Labrador CMS